De Coppock Indicator

In de eerste week van juli wezen wij u erop dat de Coppock Indicator een koopsignaal gaf. Er hebben ons vragen bereikt om aandacht te besteden aan deze indicator.

Het Vladeracken Woordenboek zegt er het volgende van

Coppock Indicator

van E.S.C. Coppock. Het is een hulpmiddel uit de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken om het begin van een Bullmarkt te identificeren. De som van een 14 maands-Rate of Change (ROC) en een 11 maands-ROC wordt gemiddeld met een 10 maands-Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van de slotkoers. Een koopsignaal wordt gegeven als de indicator beneden 0 ligt en vanuit een dieptepunt daarna de nullijn kruist. Verkoopsignalen worden niet gegenereerd. In eerste instantie refereerde Coppock aan deze indicator als het Trendex Model.
.          Coppock = MA( (ROC14+ROC11) , 10)
waarbij
.          MA = N maands-Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken met N = 10 in dit geval
.          ROC14 = 14 maands-Rate of Change
.          ROC11 = 11 maands-Rate of Change

Er zijn een aantal opmerkingen te maken bij deze definitie.

·    De Coppock Indicator (of index), hierna te noemen CI, is gebaseerd op maandkoersen. Het is dus een indicator die dienstig kan zijn voor lange termijn beleggers. Coppock publiceerde hem in 1962;
·    Het is een typisch volgsysteem. Hij zal dus niet het exacte dieptepunt geven als instappunt. Op zichzelf kan men dit jammer vinden maar voor de lange termijn belegger is dit geen belangrijk nadeel. Belangrijker is of hij veel valse meldingen geeft. Wij zullen dat hieronder zien;
·    De definitie heeft het over een dieptepunt. In feite is dat een spike dus een Adam BottomEen spitse, V-vormige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die ook wel Spike Bottom wordt genoemd. Het is een bullish patroon. Een onmiddellijk op de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken volgend candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patroon geeft meestal de bevestiging. Copyright Vladeracken, die een overeenkomstige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de onderliggende koersen suggereert. Dit is de reden dat hij beter geschikt is voor aandelenmarkten dan voor commodities, want deze laatste vormen vaak Round- of Eve Bottoms;
·    Er worden geen verkoopsignalen gegeven. De reden is omdat dan vaak eenvoudige reacties in een Bullmarkt tot een (in dit geval vals) exitsignaal leiden;
·    Er zijn analisten die met andere parameters werken. Dit heeft enkelen onder hen ertoe gebracht om ook exitsignalen te creëren. Er zijn ook analisten die dag- en weeksystemen gebruiken. Op zichzelf is dit allemaal mogelijk. Het criterium moet zijn of men een goed c.q. beter resultaat verkrijgt. Wij houden ons steeds aan de oorspronkelijke versie;
·    De CI geeft koopsignalen voor de onderliggende index. Uiteraard betekent een dergelijk signaal dat de betreffende markt een bullish periode ingaat. Maar de keuze van aandelen waarin men wil beleggen moet daarna uiteraard nog gemaakt worden. En gegeven het feit dat de CI geen exitsignalen geeft moet er ook nog voor een exitsignaal voor de aandelen waarin belegd wordt, gezorgd worden.

Wij zullen hieronder laten zien hoe de CI in de afgelopen jaren in een aantal markten gewerkt heeft.  De CI werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de S&P500. Wij beginnen derhalve met de maandgrafiek van de S&P500 vanaf 1989.

Figuur 1.

De aankoopsignalen worden aangegeven door pijltjes. Het eerste signaal kondigde mooi op tijd de boommarkt aan die duurde vanaf eind 1988 tot medio 2001. Er kwamen verschillende dalingen voor in de CI, die allemaal reacties reflecteerden en waarbij het onverstandig was voor de langetermijnbelegger om uit te stappen.
Het daaropvolgende signaal was te vroeg. Het was zeker geen Adam bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken dus de ervaren CI volger had dit signaal hoogstwaarschijnlijk niet gevolgd. Het weer daaropvolgende signaal was mooi op tijd. Bij beide signalen (uit 1988 en 2003) kan men niet spreken van een diepe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Het antwoord hierop is, dat diep een relatief begrip moet zijn in dit verband. Belangrijker is naar onze ervaring dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken een spike is, dus dat de CI na het dieptepunt snel stijgt.
Het signaal uit 2009 was zonder meer een mooi signaal (het lag ook diep).
Op dit moment ligt de CI voor de S&P500 (hetzelfde geldt voor de DJIA) nog boven nul. Er is dus geen sprake van een koopsignaal.

Coppock en de DAX Index

De beurzen in Amerika hebben zich ook veel beter gehouden dan die in Europa in de afgelopen jaren. En derhalve is het interessant om ook naar enkele Europese beurzen te kijken. Wij beginnen me de DAX.

Figuur 2.

In feite en zoals te verwachten was, ziet u precies hetzelfde beeld als hierboven in figuur 1 voor de S&P500, met dien verstande dat de grafiek in figuur 2 iets later begint. Het eerste signaal in 1991 is volledig valide. De twee daaropvolgende pijltjes geven weliswaar stijgingen van de CI aan die beginnen onder de nullijn, maar het zijn  duidelijke Eva bottoms, dus geen echte signalen (men zoekt de Adam bottomEen spitse, V-vormige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die ook wel Spike Bottom wordt genoemd. Het is een bullish patroon. Een onmiddellijk op de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken volgend candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patroon geeft meestal de bevestiging. Copyright Vladeracken in eerste instantie in de koersen. Hier moet van een duidelijke spike sprake zijn. Deze spike zal zich ook, zij het wat later, in de CI laten zien). Ze waren ook niet nodig want er stond reeds een signaal uit. In figuur 1 ziet u dat de CI voor de S&P500 niet daalde onder de nullijn in deze twee gevallen. De signalen in 2003 en 2009 zijn mooi. En nu eind juni 2012, is er een nieuw signaal verschenen. Op de grafiek ziet men dat nog niet zo duidelijk want de sterke stijging ziet men nog niet, maar als men de cijfers bekijkt dan is er wel degelijk sprake van een Adam BottomEen spitse, V-vormige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die ook wel Spike Bottom wordt genoemd. Het is een bullish patroon. Een onmiddellijk op de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken volgend candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken patroon geeft meestal de bevestiging. Copyright Vladeracken, die binnenkort ook zichtbaar zal zijn in de grafiek. De S&P500 gaf zoals getoond werd in figuur 1 geen signaal. Wij moeten aannemen dat het uitstaande koopsignaal nog steeds geldt nu Europa wel een dergelijk signaal geeft.

Coppock en de AEX Index

Tot slot laten wij u ook nog de CI voorde AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien

Figuur 3.

En ook in figuur 3 zien we een vergelijkbaar beeld met de voorgaande grafieken. Bij een geglobaliseerde markt mocht men ook niet anders verwachten. Het pleit er echter wel  voor om meerdere markten te checken alvorens men conclusies trekt.

Conclusie voor dit moment

De markt lijkt dus voor een hausse periode te staan. Maar wees daarmede voorzichtig. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de CI ligt hoog. Hoge bodems geven zeker in de aanvang geen grote uitschieters. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in 1988 is daarvan een mooi voorbeeld. Hij was valide maar het moest nog vier jaar duren alvorens de hausse op stoom kwam. Dit wijst er ook op dat de signalen die de CI afgeeft niet bestemd zijn voor de korte termijn belegger. Alleen met het vizier op de langere toekomst is de Coppock Indicator een betrouwbaar instrument.

Den Haag, 12 juli 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV volgt voor geen van haar cliënten de hieromschreven strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie volgens de hier besproken strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken vertegenwoordigt een hoog risico.