Mooi maar gevaarlijk

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-07-15: 314,06)

In de afgelopen weken hebben wij u erop gewezen dat er een duidelijke discrepantie bestaat tussen de positieve korte termijn en de negatieve langere termijn. Deze discrepantie is er nog steeds en het aantal indicatoren dat daar op wijst is stijgende.  Wij tonen u in eerste instantie de korte termijn via de daggrafiek van de DAX. Al gedurende zekere tijd hebben wij u geen grafieken van de Verenigde Staten getoond. De reden is dat deze minder duidelijk zijn en hier en daar afwijken van de Europese grafieken. Grosso modo vertellen zij echter hetzelfde, zij het dat ze minder ver zijn.

Figuur 1

Wij wijzen u op het Kopschouderpatroon dat bevestigd werd toen de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken twee weken geleden doorbroken werd. Daarna is er een pullback patroon ontstaan dat inmiddels ook klaar is maar dat nog op een laatste bevestiging wacht met een doorbraak van het 6.641 niveau. Niets lijkt er in de weg te staan van deze doorbraak. Het doel van dit H&S patroon is 6.877. Wij gaan ervan uit dat de DAX daar zal komen, maar in de maandgrafiek ligt er op dat niveau een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Het is de bovenzijde van een gelijkbenige driehoek. Als de DAX rond 6.877 een correctiefase ingaat zal er op weekniveau een rechterschouder worden gevormd in een Kopschouderpatroon, dat precies omgekeerd ligt ten opzichte van het in figuur 1 getoonde patroon. En dat patroon, als het bewaarheid wordt, zal de beurs, zoals wij u ook in eerdere commentaren lieten zien, fors op het verkeerde been zetten. Uitgaande van de korte termijn lijkt er echter weinig aan de hand. De vergelijkbare niveaus van 6.641 en 6.877 voor Nederland zijn 316 en 332. Dit laatste ligt nog steeds onder de voorgaande top op 337. Een doorbraak hiervan zet alle negatieve scenario’s opzij. De indicatoren zoals de McClellan Oscillator, de CPR en de NewHighs/NewLows geven geen van allen reden tot zorg. En derhalve blijven wij voor de korte termijn positief gestemd, ook al is er onlangs een dead crossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken verschenen. Wij gaan ervan uit dat 332 (6.877 voor de DAX) gehaald gaat worden ondanks dat het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken nog steeds achterblijft. Dit laatste zou verklaard kunnen worden uit het feit dat de vakanties begonnen zijn.

De VIX

Wij herinneren er u aan dat wij enige tijd geleden een grote serie artikelen gewijd hebben aan de VIX. Deze artikelen zijn nog steeds voor u beschikbaar op onze website. De VIX heeft afgelopen week een short signaal (long signaal voor de S&P500) gegeven.  Dit signaal wacht echter nog op bevestiging en wij denken niet dat wij deze bevestiging gaan krijgen. Want de VIX staat al laag. Hij is bijna het niveau genaderd dat wij beschreven hebben om met behulp van de VIX een bescherming van de portefeuille op te bouwen (de VIX dus te kopen). De V611 is al binnen dit gebied gekomen (zie figuur 2). Veel ruimte is er dus niet meer voor de VIX om te dalen. Maar een shortsignaal op welk niveau dan ook, en al dan niet bevestigd voor de VIX (of de V611), ontstaat als de 3-maands VIX veel groter is dan de eenmaands VIX. Als 3-maands VIX hoger is dan zijn de verwachtingen bij beleggers negatief voor de langere termijn. En deze verwachting wordt dus ook weerspiegeld door de week en maandgrafieken. Het is allemaal nog niet zover. De korte termijn is positief maar let op: ook de VIX (de verwachtingen van de beleggers) zegt u dat u voor de (middel)lange termijn zeer voorzichtig moet zijn. Ter illustratie laten wij u hieronder de grafiek zien van de V611.

Figuur 2

In figuur 2 ziet u dat de V611 al binnen het kritische gebied ligt. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken divergeert positief, hij voorspelt dus een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven (een daling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken). De V611, zo vertelt ons de ervaring, kan langere tijd in dit kritische gebied blijven liggen, voordat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken volgt. Bescherming van uw portefeuille door de V611 wordt geadviseerd.

Edelmetalen, Olie en Dollar

Goud, zilver en olie geven waarschuwingen af dat er een koopsignaal aanstaande is. Stijgingen zullen vooralsnog binnen de bestaande patronen blijven. U moet deze stijgingen dus zien als tijdelijk. De recente daling heeft de rente op sterke steun gebracht en ook de dollar lijkt een stapje terug te moeten doen alhoewel deze laatste conclusie het minst zeker is

Onze Strategie

Grosso modo hebben wij de gewenste posities ingenomen. De daarvoor in aanmerking komende portefeuilles gaan wij afdekken.

Ons woordenboek

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 15 juli 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.