Hoe spreken de Statistieken over 2011?

Door de jaren heen hebben analisten geprobeerd opmerkelijke verbanden aan te tonen tussen de effectenmarkten en andere daarbuiten liggende gebeurtenissen. Hierbij is een groot aantal ogenschijnlijke correlaties gevonden waarvan het verschijnen opvallend was en waaraan analisten een zekere waarde hebben gehecht teneinde meer vertrouwen te krijgen in de toekomst.

Santa Claus Rally en andere beursfenomenen

Santa Claus, het Januari Effect, de Presidentiële Cyclus in de V.S. en het Decennium-effect en hun conclusies voor 2011.