De gevaren lijken even voorbij

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (7 maart 2016) 437,99

Onze conclusies:
Korte termijn: positief maar reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ligt op de loer
Middellange termijn: positief
Lange termijn: negatief maar een positieve draai is mogelijk
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Wij hebben nu gedurende drieëntwintig dagen een mooie markt gezien. De Dow Jones Industrial Index steeg met 7%. De S&P500 deed het iets beter met 10% en de DAX liet een stijging zien van 13%. In Japan deed de Nikkei het nog iets beter met 13,8% en Amsterdam spande in dit rijtje de kroon. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg van 378 naar 438 met ruim 15,8%. Maar nu komt er even de klad in. Waar men ook kijkt: de markt is overbought. Overal liggen de indexen tegen het MA150 en belangrijke koerstechnische weerstanden. Alleen de DJIA is daar iets doorheen gebroken. De meeste indicatoren liggen tegen de top van september vorig jaar, alleen de DAX is nog niet zover. Hij moet de top van januari van dit jaar nog nemen. Een korte termijn dalende trendlijn werd overal naar boven toe doorbroken. Op de daggrafieken ziet men zonder uitzondering het begin van dalende indicatoren. De koersen kunnen daar misschien nog enkele dagen tegen in gaan maar al snel zal er gehoor gegeven moeten worden aan de roep tot krachtenverzameling.

De sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren liggen allemaal hoog en wachten op verlichting. Er is dus een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op til, die zoals het er nu naar uitziet, niet groot van omvang zal zijn en die de weg klaar moet maken voor een belangrijke doorbraak. De weekgrafieken zijn overal positief. De indicatoren zijn stijgende en hebben nog veel ruimte voor zich. Er is nergens sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de zeer lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zit dus even in de wachtkamer. Maar de indicatoren van deze zeer lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken staan nog steeds op het punt om negatieve signalen uit te zenden. Het gevaar voor de middellange termijn lijkt echter voorlopig geweken. Maar echt gerust kan men pas zijn als ook het MA150 onder de koersen ligt. Hier moet dus nog oven op gewacht worden.

De dag- en weekgrafieken zijn overal onderling verwisselbaar. Alleen de hoogte van de koersen verschilt maar het technische plaatje is overal hetzelfde. Wij laten daarom een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

BLOG 20160307 FIG1 AEX

Figuur 1.

U ziet de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Vanuit de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 11 februari ging het in een bijna rechte lijn omhoog tot drie dagen geleden toen het MA150 bereikt werd. De bovenkant van de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken, die met rood zijn ingetekend, werd geraakt. Wat niet te zien is in de figuur is de bovenkant van een langere termijn dalend kanaal. Deze bovenkant werd ook bereikt. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op dit niveau is dus sterk. Twee dagen geleden begon het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram te dalen en vrijdag volgde ook de Oscillator. Er is geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken te bespeuren. Het is dus geen verkeerd beeld dat figuur 1 laat zien. Het is duidelijk een grafiek, die op enige consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken duidt, een lichte terugtocht om de aanval op een sterk bastion te kunnen inzetten. Wij hebben in eerdere teksten erop gewezen dat op 432 weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken te vinden was maar daarna zou 443 komen. Dit laatste niveau werd net niet gehaald, maar in de komende dagen zou het nog aangestipt kunnen worden. Daarna zal de koers toch omlaag gaan, met als meest waarschijnlijke niveau de dalende korte termijn trendlijn (de zwarte lijn), die dan tussen 400 en 410 zal liggen. Als dat zo is dan spreken we van een normale Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. Iets daarboven op 418 ligt het MA50. Dit gemiddelde zou ook best als steun en terugkeer lijn kunnen fungeren. Een doorbraak door deze twee niveaus brengt de koers al snel op de onderzijde van de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken. Hier ligt het niveau van de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Als het daarbij blijft is er nog geen man over boord, maar wij zien dit scenario, gegeven de positieve weekgrafiek niet als waarschijnlijk. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenonder in de figuur ondersteunt onze visie. Hij is op weg naar boven naar de hoge horizontale lijn. Pas als hij daarboven ligt en draait is het tijd om ons zorgen te maken. Ondertussen kan hij best even gaan dalen, maar zijn weg is naar boven en zonder calamiteiten zal hij daar ook wel komen. Al met al hebben de afgelopen weken ons dus goed nieuws gebracht. De bevestiging van dit goede nieuws krijgen wij echter pas als het MA150 gebroken is. Dit zou betkenen, dat er sprake is van een hogere top en (indien ons scenario uitkomt) een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. De korte termijn is dan uit de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Wij wachten daarop.

De Rente

Er is een duidelijk herstel onderweg in de rente. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft zojuist een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet en het ziet er naar uit dat er van hieruit een mooie stijging wordt ingezet. Een verdubbeling van het niveau naar 0,5% tot 0,7% lijkt mogelijk. Geen tijd dus voor kwalitatief goede obligaties.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het dollarplaatje is moeilijk. In de maandgrafiek is de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken nu negatief geworden. Dit is een sterk signaal en het duidt op een daling op de langere termijn. De weekgrafiek is positief. Deze duidt op een stijging. De daggrafiek is aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken bezig. Maar deze gaat ook nog eens gepaard aan een negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Voor de kortere termijn zijn wij dus negatief, maar een daling kan meevallen omdat de week een remmende invloed uit zal oefenen.

De prijs een vat Brentolie

De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de prijs van een vat Brentolie uit 2008 op US$36,6 werd gebroken. Hij nadert nu een gebied tussen US$42 en US$45 waarin drie eerdere bodems liggen. Als hij daar komt zal hij ook het MA150 tegenkomen. De week- en maandgrafieken zien er zeer positief uit en wijzen erop dat dit gemiddelde zeker bereikt gaat worden. Maar de dag ziet er iets anders uit en dat betekent, dat er eerstdaags een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op zal treden, die niet diep zal gaan maar die wel even voor een tegenvaller kan zorgen. Met name hierdoor kan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de aandelen markten veroorzaakt worden.

Het Goud

Het door ons vaak genoemde niveau van US$1.300 per troy ounce werd nog niet bereikt. En wij verwachten ook niet dat dit snel zal gebeuren. De week- en maandgrafieken zien er mooi uit maar ze zijn overbought. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de weekgrafiek is al aan het dalen. De divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is goed. Maar de daggrafiek ziet er allerbelabberdst uit. Het is een en al negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken dat men ziet. Wij zien dus een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op de loer liggen, die best heftig kan zien maar die de opmars niet hoeft te breken. Het betekent wel dat de tijd nog niet gekomen is om in te stappen.

Strategie

Wij wachten op een doorbaak van het MA150. Als wij een kans zien, dan zullen wij zwakkere broeders afstoten.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 7 maart 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.