Een dalende markt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (25 maart 2019) 543,90

Onze conclusies:
Korte termijn: reactief
Middellange termijn: positief, opwaarts momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken neemt af
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De negatieve yieldcurve

De markt in Amerika zwichtte uiteindelijk voor de mededeling van de FED, dat er in 2019 geen renteverhoging meer zal komen en men er voor 2020 maar één voorziet. Het gevolg was dat de rentecurve (yieldcurve) in de VS nu gekeerd is. In Europa liet zich deze mededeling ook gevoelen al zijn de curves hier nog niet gedraaid. De Bundcurve (2 versus 10 jaar) ligt nu op 0,045%. Nederland houdt het op 0,068%. De markt neemt aan dat een recessie zal volgen 7 tot 12 maanden nadat de curve negatief is geworden (de zeven laatste recessies werden voorafgegaan door een omgekeerde yieldcurve). Het vreemde in dit verhaal is dat de 30-jaars rente in de VS sterk stijgend is en dat hier dus juist weer van normalisering sprake is. Misschien kan men hier hoop uit putten want de effecten van deze tegenstelling zijn onbekend. Maar met dit slechte nieuws was het vrijdag niet gedaan. De FED kondigde ook aan dat men in september van dit jaar gaat stoppen met de verkrapping van de balans. Duitsland kwam met slechte productie cijfers, de China – VS onderhandelingen werden verlengd vanwege de hobbels, die er nog waren en de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-berichten waren ook niet om over naar huis te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken alhoewel de kansen voor een nieuw referendum in de peilingen hoger werden aangeslagen (nu 35%). De Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken liet 406 punten (1,8%) liggen. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken had met een daling van 6.5 punt (1,18%) ook geen mooie dag.
De weekgrafieken hebben nu overal een daling ingezet en zolang dit blijft (u moet op tenminste zes weken rekenen) zit de markt in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die gemakkelijk kan uitlopen in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken (meer dan 10%). Er lijkt ook hier sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken (ook al is die niet geheel duidelijk), maar desondanks verwachten wij niet, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken extreme vormen aan zal nemen. Er zullen ongetwijfeld korte herstelperiodes zijn, maar zolang de weekgrafieken in mineur zijn, zullen oplevingen beperkt blijven. De daggrafieken divergeren overigens overal negatief. Hieronder volgt de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis


Figuur 1.

Op dinsdag werd intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken een top bereikt van 555,55. Diezelfde dag sloot de markt in Amsterdam op 552,65. De weerstand op 554,34 (de top van 29 september 2018) bleek te sterk. De weg omlaag is nu ingeslagen en de indicatoren onder in de figuur bevestigen dit. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken divergeert negatief, de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, alhoewel moeilijk te zien, doet dit ook. Bij het kijken naar de figuur dient men zich te realiseren, dat de weekgrafiek de daling ook heeft ingezet maar daar wordt niet negatief gedivergeerd. Het is dus de korte termijn die zorgen baart. De middellange termijn, zoals het er nu naar uitziet, is gewoon bezig met een terugtrekking omdat de weerstand op 554,34 te sterk was. De markt heeft adem nodig. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan zich beperken tot een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken rond 540. Daar ligt de onderzijde van het stijgende kanaal en iets lager ligt het bijna horizontale lijntje (dunne zwarte lijn). Als hierop gekeerd wordt dan is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog steeds maar een normale pullback. Ook het MA200 zou de nodige steun kunnen geven. Dit hele gebied lijkt gemaakt voor een zeer sterke steun. Het is wel degelijk mogelijk dat hier gedraaid gaat worden. Als dat niet zo is dan volgt al snel de steun vanuit de top van december op 530, waar ook het MA50 uitkomt. De volgende zware steun ligt rond 485. Hier komt de dalende trendlijn uit. Een doorbraak brengt de markt terug in het dalende kanaal en daarna is de afstand tot de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 472 slechts kort. Tussen 530 en 472 liggen natuurlijk nog meerdere steunniveaus. Ze zijn aangegeven in de grafiek maar men dient in aanmerking te nemen, dat als men het over steun heeft, bodems sterker zijn dan toppen. Een doorbraak door beide gemiddeldes is zonder meer zeer negatief, want de markt zit daarmede weer in een negatief scenario. Als dan ook nog de dalende trendlijn wordt doorschreden, dan zit de markt opnieuw in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken en dat kan dan nog langere tijd duren. Op dit moment zien wij het echter niet zo pessimistisch in. Wij houden het er (voorlopig?) op dat de markt na een forse stijging kaf moet uitscheiden en tijd nodig heeft om krachten te verzamelen.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar heeft sterk geleden onder de besluiten van de FED. Een nieuw dieptepunt werd gezet op 0,068%. De rijke pensioenfondsen, zoals Nederland die heeft, zullen hierdoor in onnodige problemen komen omdat de (onzinnige) rekenrente de dekkingspercentages zullen verminderen. Dit is niet nodig gegeven de forse reserves, die de meeste fondsen hebben. En dan zijn er nog steeds leidinggevende personen die durven te beweren dat de rekenrente er eigenlijk niet toe doet. Hoe gekker kan men het brengen? Het zal, sinds de recente mededelingen van de FED, tijd nemen voordat de rentepercentages weer serieus gaan stijgen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar zat even weer in de lift. Maar er is geen reden dat een dalende markt een stijgende dollar zou meebrengen. Het ziet er meer naar uit dat de stijging een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is op de voorafgaande daling. Er wordt negatief gedivergeerd zowel in de dag- als in de weekgrafiek. De stijging zal het daarom niet lang volhouden.

De prijs van een vat Brentolie

De daggrafiek van de prijs van een vat Brentolie ziet er niet mooi uit. Slecht nieuws dus voor de olieboeren. Maar de redding zit hem in de weekgrafiek, die er zeer positief uit ziet. Dat wil zeggen dat de daling die vrijdag inzette geen lang leven beschoren is. Steun ligt er op het niveau van US$62, $58 en $55.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van fysiek Goud zou onder de rente-berichten van de FED berichten, moeten dalen, en inderdaad, het technische beeld is, net als bij de aandelen, gericht op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Het is dus niet zo dat het antwoord op dit moment in de edele metalen ligt. Wacht op goede berichten vanuit de technische hoek.

Strategie

Wij zijn voorzichtig begonnen met her en der wat calls te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken voor wat aanvullend rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Maar een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is voor ons een kans om verder posities in te nemen, dus verkopen zullen zij weinig doen, of het moet zijn om posities ter versterking in te wisselen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

25 maart 2019 10.00 IFO verwachtingen t.a.v. zakelijk klimaat Duitsland
27 maart 2019 9.00 Speech ECB-voorzitter Draghi
29 maart 2019 8.00 Detailhandelsomzetten Duitsland
29 maart 2019 13.30 Consumentenbestedingen VS
1 april 2019 9.30 Inkoopmanagersverwachtingen Duitsland
1 april 2019 14.30 Detailhandelscijfers VS

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 25 maart 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.