Een steen in de vijver

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 maart 2018) 521,45

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: verdeeld, correctief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een handelsoorlog, dat kan er ook nog wel bij

Trump heeft dus zijn steen in de Chinese vijver gegooid. En de vraag is nu of de rimpeling in het wateroppervlak, die deze steen heeft veroorzaakt, nu gaat uitgroeien tot zware hoog opgaande golven. Onderhandelingen worden verwacht. Europa kreeg uitstel tot 1 mei. Er zal dus een periode volgen van onzekerheid, maar mogelijkerwijze ook van kalmte. Er bestaat geen twijfel aan dat het onverantwoordelijke gedrag zelf de oorzaak is van de problematiek op de beurzen op dit moment. Maar vergis u niet, de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken heeft zich al op 23 januari van dit jaar ingezet; de huidige daling is de voortzetting van deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Het wordt nu duidelijk dat we een periode van herstel gezien hebben als antwoord op de forse daling van januari/februari maar deze daling gaat nu gewoon verder. Met andere woorden de Amerikaanse markten zitten nog steeds in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Wij zeggen Amerikaanse omdat niet alle markten zover zijn. In Amsterdam raakte de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken het niveau van 517,88 en dat is nog steeds geen niveau dat 10% onder de top van medio januari ligt. Amsterdam zit dus nog steeds niet in een correctionele fase en met Amsterdam zijn er meerdere markten die nog niet zover zijn. Lang lijkt dit echter niet te gaan duren, want als Amerika verder zakt dan zullen andere markten volgen. De kansen dat we nu een herstel gaan zien zijn echter groot. China heeft maatregelen getroffen maar deze lijken beperkt. Het wachten is heel duidelijk op wat onderhandelingen nog op kunnen leveren. Trump zal blazen maar hij zal niets doen totdat het duidelijk is hoe zijn bluf uiteindelijk beantwoord zal worden. Maar veel vertrouwen op een goede afloop hebben wij niet.

De Dow Jones Industrials Index (DJIA) op dagbasis

Wij hebben u vorige week laten zien dat de grafieken overal een consolidatiepatroon lieten zien De Dow Jones Industrial Index zat in een gelijkbenige driehoek, de S&P500 in een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken, de DAX in een dalend kanaal en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in een horizontaal kanaal. De Amerikaanse patronen suggereerden daarmee negatieve bewegingen en de Europese patronen wezen op mogelijke positieve uitbraken. Het is nu opvallend dat de Amerikaanse patronen aan de onderkant werden verlaten (volgens boekje) en de Europese zijn nog steeds in takt, maar de mogelijkheid doemt op (men ziet het al gebeuren in Zurich maar ook in Azië in Tokyo) dat de patronen in andere markten zich langzaam gaan veranderen in dalende driehoeken hetgeen negatief is. Maar nu liggen de markten overal op duidelijke steunniveaus. Dit wijst op een periode van rust of misschien van herstel. Ongetwijfeld passend in het beeld van een wereld die in afwachting is. Wij laten hieronder opnieuw een daggrafiek van de DJIA zien. Het is dezelfde als die welke wij vorige week opnamen met nu een nieuwe week toegevoegd.

Figuur 1.

Het beeld dat wij u vorige week toonden was dat van een gelijkbenige driehoek. U kunt deze opnieuw herkennen in de bovenstaande figuur als u naar de dunne zwarte oplopende lijn kijkt. Wij tekenden toen bij dit patroon aan dat de koers ver was doorgedrongen tot in de rechter hoek en dat duidde op een patroon, dat zou kunnen gaan veranderen. Dat is inderdaad gebeurd. De koers viel uit de driehoek en daalde tot bijna aan de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 9 februari op 23.360. En nu is er een dalende driehoek in de maak. De slotkoers van afgelopen vrijdag lag op 23.533 en dat is nog maar 170 punten er boven. Beneden 23.533 is de dalende driehoek afgesloten en ligt de weg naar een diepere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken open. Het doel is te berekenen op 20.100. Dit zou een verlies betekenen van ongeveer 3.200 punten en zou de DJIA terugbrengen op het niveau van januari 2017. Het “Trump effect” waarop de president zich zo vaak en graag beroept zal daarmede verdwenen zijn. Maar er is meer te zien in de figuur hierboven. De koers ligt niet alleen bijna op de onderste lijn van de driehoek maar hij ligt ook op het MA200. Dat wil zeggen: hij ligt op forse steun. Een driehoek heeft in zijn ideale vorm twee aanrakingspunten aan de bovenzijde en twee aanrakingspunten aan de onderzijde. Hij zou in dit geval dus af kunnen zijn. De steun zou even voor een aarzeling kunnen zorgen waarna de doorbraak volgt. Maar zo zeker ligt het niet. De driehoek, die wij in de figuur laten zien zou ook nog uitgebouwd kunnen worden met een volgend aanrakingspunt aan de bovenzijde, waarna een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zou kunnen volgen of een nieuw aanrakingspunt aan de onderzijde. Zoiets zou samen kunnen vallen met de afloop van de discussies rond 1 mei, waarbij dan een goede afloop zou kunnen zorgen voor een opbreken van de driehoek naar boven toe. Wij achten de pauze een zeer waarschijnlijk scenario maar wij vinden geen ondersteuning voor een positieve afloop; niet in de theorie en ook niet bij de indicatoren daaronder. De EMA5/12 toont nog geen richting. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is nog steeds dalende en heeft nog flink wat ruimte. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis nog maar pas op weg naar beneden, waarbij aangetekend moet worden dat hij nog al eens fluctueert.

Zoals gezegd ziet men ook in de patronen van de Europese aandelen een langzame verschuiving naar de mogelijkheid van een dalende driehoek. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zit nog in zijn horizontale kanaal, als daaruit een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken volgt naar beneden dan zou dit een feit zijn als de koers onder 515,96 sluit. Een doel dat dan voor deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken te berekenen is ligt op 484 en dat is een koers die laatstelijk gezien werd op 29 februari van het vorige jaar. Al met al zijn wij niet optimistisch maar een pauze voor er een richting gekozen wordt zou er wel in kunnen zitten.

De Rente

De strapatsen van Trump hadden ook hun invloed op de rente ontwikkeling. Kapitaal vluchtte uit de aandelen en een van de meer veilige omgevingen vond men in (staats)obligaties. De rente daalde dus en hiermede is alles gezegd. Voorlopig moet men rekening houden met een daling die is ingezet. Het MA10 in de weekgrafiek werd doorschreden. Het MA40 zou voor wat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar betreft, de volgende steun kunnen zijn. Dit MA40 ligt op dit moment op 0,70%.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar raakte in de verdrukking. Het herstel zette zich niet door. En het valt nog maar te bezien of er binnenkort nieuwe kansen opduiken. De grafieken zijn niet erg optimistisch.

De prijs van een vat Brentolie

De Brentolie prijs kwam boven US$70 uit. En daarmede hoeft het nog niet afgelopen te zijn. De week- zowel als de daggrafieken tonen nog steeds positieve indicatoren. Het worden goede tijden voor de olie aandelen.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud vloog omhoog. Tussen de huidige prijs van US$1.347 en $1.440 liggen veel obstakels maar het belangrijkste is het niveau waarop hij nu is aangekomen. Alles wijst erop dat de stijging zal worden doorgezet.

Strategie

Wij wachten geduldig af.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

26 – 28 maart 2018 Verschillende lezingen van leden van de Amerikaanse FED worden gehouden met mogelijke aanwijzingen op de te verwachten rentepolitiek van de FED
28 maart 2018 16.00 Cijfers voer het consumentenvertrouwen in de VS
29 maart 2018 14.30 Cijfers over de consumentenbestedingen in de VS
30 maart 2018 Goede vrijdag, veel beurzen zijn dicht

Wij wensen u een goed paaswekeinde toe.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 26 maart 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.