Een bastion gesloopt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (13 maart 2017) 511,14

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht na uitschieter
Middellange termijn: negatief / verdeeld
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een top, maar geen All-time High voor de AEX Index

Er is in Amsterdam een bastion gevallen. Op 27 april 2015 werd een top gezet op 510,55. Bijna twee jaar later op 10 maart 2017 raakte de index een nieuwe top aan van 514,04 (let op: geen All-Time High want in de week van 13 juli 2007 werd een top gezet van 563 en in de week van 8 september 2000 reikte de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zelfs tot 703). Ongetwijfeld was de aanjager het bod op AKZO, maar later op de dag deed ook Amerika een duit in het zakje met een prachtig banenrapport waardoor nog een groot aantal aandelen uit de slof schoot. Duitsland deed niet mee in deze euforie en Amerika sloot uiteindelijk maar een fractie hoger. Meer dus een eendagsvlieg in Amsterdam dan een inzet van een nieuwe grote rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Dit laatste kon ook niet worden verwacht, want zoals wij al een aantal weken stellen, de markt loopt op haar tanden. De plotselinge stijging deed zich voor in een fase waarin de indicatoren hoog lagen. In feite waren zij bezig met een daling maar door de plotselinge uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven gingen zij ook weer omhoog. De voorafgaande daling had echter nog niet voor ruimte kunnen zorgen en derhalve blijft de markt overbought en schreeuwt hij om een adempauze. Tot overmaat van ramp ziet men nu overal zowel in de dag- als in de weekgrafieken het negatieve divergentiespook opduiken. Het was niet alleen de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken die het af liet weten. De Russell 2000 bijvoorbeeld, gaf ook niet thuis. En hetzelfde zag men bij de Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken, welke wij u vorige week lieten zien. Ondanks het feit dat vrijdag uiteindelijk een groot aantal aandelen omhoogschoot neemt het aantal aandelen dat meedoet aan de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken duidelijk af. Andere onderliggende sentimentindicatoren zien er nog wel positief uit. Het is dus goed mogelijk dat de markt nog iets aantrekt, maar woensdag aanstaande, zo lijkt nu wel zeker, gaat de FED de rente opnieuw verhogen. En het is nu eenmaal een geaccepteerde zaak in financiële kringen dat renteverhogingen zorgen voor dalende aandelenmarkten. Een dergelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is niet imminent, maar op iets langere termijn zullen de aandelenmarkten de gevolgen wel degelijk gaan voelen. En Amerika zal straks ook niet meer alleen staan. Nu al leest men dat Draghi bereid is de rente te verhogen zonder dat hij met behulp van taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken zijn opkoopmachine stil gaat leggen.

De AEX Index op dagbasis

Deze blog gaat slechts over de korte termijn en derhalve nemen wij hieronder een daggrafiek op van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

BLOG 20170313 AEX

Figuur 1.

Tot en met afgelopen donderdag was de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken aan het dalen. Hij liep daarmede vooruit op een daling van de Index, maar vrijdag kwam daar verandering in want onder het geweld van de koersstijging gingen ook beide onderdelen van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken omhoog. Op zichzelf is dat natuurlijk een positief gegeven, maar wij verwachten dat al snel zal blijken dat de stijging alleen maar iets voor één dag was. Uiteindelijk ligt de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al aan de hoge kant. Daarnaast werd er in de afgelopen weken al negatief gedivergeerd en dat zal toch ook nog zijn vertaling in een daling van de koers willen vinden. Het is ook duidelijk te zien dat onze kritiek van de afgelopen tijd – dat de koersen veel te ver weg liggen van de gemiddeldes – nog niet is afgewenteld. Nog steeds moeten beide grootheden dichter bij elkaar komen (zie de afstand tussen de koersen en het MA200). En dus ligt het voor de hand, maar is het ook onvermijdelijk te concluderen dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog maar net begonnen is. Het grootste deel moet nog komen. De negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken straalt de zorgvuldige beschouwer ook tegemoet in de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken.
Wij hebben in de figuur aan aantal steunniveaus ingetekend. Het eerste steunniveau valt samen met het MA50 op 490. Daarna volgt het MA150 (467) dat samen met het MA200 (460) een groot gebied afbakent met voorgaande toppen. Nog dieper vindt u een steunzone rond 437. Zo ver zal het echter niet komen. Wij gaan uit van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die hooguit tot 467 gaat reiken. Maar het zou ons niet verwonderen als op een hoger niveau gestopt gaat worden.

De Rente

Ongetwijfeld is er gejuich opgegaan na de ontwikkelingen op de rentemarkten in de afgelopen week. De problemen met de pensioenfondsen en daarmede met de pensioenen worden automatisch opgelost nu de rente zijn opmars niet alleen duidelijk heeft ingezet maar deze in de afgelopen week ook nog eens heeft versterkt. Dit duwt in ieder geval de onzin van de rekenrente verder weg. Denk echter niet dat het zo maar zonder strubbelingen verder naar boven gaat. In de weekgrafiek wordt er driftig negatief gedivergeerd en de week Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is dalende. Het ziet er wel naar uit dat de werkelijk slechte dagen achter ons liggen.

De US $ in €’s uitgedrukt

De euro was in de afgelopen week de uitblinker. Hij steeg ten opzichte van alle grote valuta. Niet dat wij daar nou zo blij mee zijn maar het gebeurde nu eenmaal. En met name de Amerikaanse dollar viel teug. Dit laatste is natuurlijk zeer verwonderlijk ervan uitgaande, dat in de komende week de Amerikaanse rente omhoog gaat. Hier wreekt zich duidelijk het feit dat de rentestijging in de VS de korte rente betreft terwijl het in Europa juist de lange rente was die steeg. De indicatoren zien er negatief uit en dus zal een renteverhoging hoogstwaarschijnlijk slechts een tijdelijk effect hebben.

De prijs van een vat Brentolie

Zoals zo vaak in de financiële markten gebeurt, is de oliemarkt afgelopen week in de versukkeling geraakt. De prijs van een vat Brentolie ging ruwweg met 10% omlaag naar US$51,4. Het MA40 komt uit op US$50,8. Het zal er om houden of de daling hier gestopt gaat worden. Er zijn nogal wat geluiden, die hel en verdoemenis voorspellen, maar technisch gezien is dat allemaal zwaar overdreven. Met de val van afgelopen week is er al veel onkruid gewied. Dat wil niet zeggen dat we het nu gehad hebben. Als het MA40 doorbroken wordt ligt er rond US$45 forse steun.

Het Goud

As het waar is dat de aandelen van de gouddelvers de gewoonte hebben om vooruit te lopen op de ontwikkeling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken dan hebben we het ergste gezien. Deze aandelen zijn aan het uitbodemen. En ook in de grafieken van het goud ziet men de eerste aarzelende pogingen om de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken te verlaten. De kansen zijn groot dat men hier het tegengestelde ziet met de ontwikkeling van de rest van de aandelenmarkten. De laatsten gaan omlaag en de eersten gaan omhoog.

Strategie

Wij hebben opnieuw een aandeel uit de portefeuille gezet, weer omdat de stijging te groot was en zich een ommekeer al gedurende dezelfde dag dat de top gezet werd voordeed. Nu is het AMG die verkocht is. En wij blijven aan de verkoopkant optreden, het is te vroeg om nu al voluit weer mee te gaan doen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

13 maart 2017    14.30    Speech van ECB President Draghi
14 maart 2017    11.00    Europese industriële productiecijfers
15 maart 2017    19.00    Rentebesluit FED
16 maart 2017    03.00    Rentebesluit Bank of Japan
16 maart 2017    09.30    Rentebesluit Zwitserse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken (SNB)
16 maart 2017    13.00    Rentebesluit Britse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 13 maart 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.