Een beetje geduld a.u.b.

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 december 2016) 482,68

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een adempauze op de aandelenmarkten

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is vorige week met een koers van 482 tegen de 2/3de FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken weerstandlijn gekomen en tegelijkertijd is hij tegen een groot veld van bodems gebotst dat ontstond toen er in de eerste helft van 2015 7 toppen werden gezet waaronder de top van 510. Daar wordt al lang verlekkerd naar gekeken, maar voorlopig is het nog niet zover want voordat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken voortgezet kan worden is er eerst een rustperiode nodig, waarin de nodige krachten verzameld moeten worden. Uitstel is uiteraard geen afstel, dus wij achten het bereiken van dit doel zeker mogelijk. De eerste 100 dagen van Trump moeten nog komen en gedurende die tijd moeten er toch veel maatregelen genomen worden om zijn ambitieuze economische plannen te verwezenlijken. En deze 100 dagen vallen nog steeds binnen het goede seizoen. De stagnatie van dit moment moet dus zeker niet gezien worden als het einde van het vermaak. De S&P500 is nu al gedurende 8 werkdagen aan het consolideren. De AEX (en ook andere beurzen in Europa) is drie werkdagen geleden begonnen met zijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken/ consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken.

Hoe lang moet dat nog duren? De dunne markt tussen de feestdagen in zou voor een verrassing kunnen zorgen, maar wij zien geen signalen, die daar op zouden wijzen. Dat wil ook niet zeggen, dat wij zoveel negatieve signalen zien. Het zijn slechts overbought situaties die weliswaar hier en daar al aan het slinken zijn, maar waarvan ook nog vele waarschuwende signalen uitgaan. Ook het Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken syndroom is nog overal te zien. En er is zeker een terugval in de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren aan te wijzen, maar om een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken te kunnen ondersteunen zullen ze nog duidelijk lager moeten komen. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is inmiddels uit zijn dalende trendlijn gebroken (te trekken vanaf de eerder genoemde toppen uit 2015), maar of hij daar weer niet (even) onder zal duiken is niet in te schatten. Overigens was de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met name door het zware gewicht van Koninklijke Olie een van de laatsten, die een doorbraak realiseerden.
Opvallend is het dat er in Amerika negatief wordt gedivergeerd. Dit verschijnsel ziet men in de dag, in de week- en ook in de maandgrafieken. In Japan ziet men dit verschijnsel alleen maar in de daggrafiek. In Europa is het nergens te vinden. Nu is de stijging in Amerika veel uitgesprokener en sterker geweest dan in Europa. Japan kwam als goede tweede uit de bus en Europa was de duidelijke achterblijver ook al zal iedereen tevreden zijn met de einde jaarrally.

De DAX Index op dagbasis

Met een slotkoers boven 11.430 is de koers van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken boven de bovenzijde van zijn horizontale kanaal gekomen. Hij zal daar niet blijven. U moet er rekening mee houden dat hij op een van de komende dagen, misschien pas begin januari er toch weer onder zal noteren, al was het maar voor even. Het is pas drie dagen geleden dat er aan de stijging een einde kwam. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is al gedurende 8 dagen aan het dalen en ligt nu al dicht bij de nullijn. De helft van de daling, zo zou men even ruwweg kunnen zeggen, zit er dus al weer op. Maar zo vriendelijk als het tot nu toe gegaan is hoeft het niet te blijven gaan. Er moet rekening gehouden worden met een iets sterkere daling met name als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op zijn einde loopt. Dat wij het niet over een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken hebben is wel duidelijk. Zowel de maand- als de weekgrafiek van de DAX munten uit door een gebrek aan divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. De indicatoren stijgen nog steeds in deze grafieken. In de daggrafiek, die wij hierboven tonen, zou men kunnen zeggen, dat de laatste top niet meer wordt gevolgd door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Natuurlijk duidt dit achterblijven op een daling maar als wij hierboven stellen dat er geen sprake is van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de grafieken van de DAX (en andere indexen in Europa) dan doelen wij op een bevestiging van een hele beweging en niet op het niet gelijktijdig inzetten van een daling. Overigens blijft de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenhelemaal niet achter. Het beeld wat u in de figuur ziet is duidelijk positief. Alles ligt op de juiste plaats en alles geeft ook de juiste signalen af. De enige opmerking die gemaakt moet worden is dat de koersen ver van het MA50 liggen en dit laatste gemiddelde ligt ook een beetje ver boven het MA150. Daar komt altijd een einde aan en dat is het verschijnsel van de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken, dat wij boven noemden. Grote afstanden worden altijd als reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zonder meer teruggebracht tot kleinere. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenligt hoog. Hij zal in de toekomst omlaag getrokken worden, maar daar is geen tijdsbestek aan verbonden. Dat hij omlaag gaat is overigens zeker. Hoogstwaarschijnlijk duidt dit op een periode iets later in het nieuwe jaar. In Amerika leest en hoort men met de regelmaat van de klok, dat de markt aldaar met tot wel 80% overprijsd is. Als we het cijfer 80 in het midden laten dan blijft er in ieder geval over, dat zij van mening zijn dat er met een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de naaste toekomst rekening moet worden gehouden. Wij vinden dat niet vreemd. Weliswaar hebben wij op dit moment geen grafieken, patronen of indicatoren die op een hevige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken duiden, maar dat aan alles een einde komt is iedereen welbekend. In ieder geval geldt deze wijsheid voor de effectenmarkten. Op dit moment echter houden wij het op een gematigde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. En deze conclusie wordt zonder meer bevestigd door de week- en maandgrafieken die overal stijgende zijn.
blog-20161226-dax
Figuur 1.

De Rente

Op de daggrafiek hebben de indicatoren de stijging reeds hervat. De werkelijke notering van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10 jarige Nederlandse Staatsleningen zal snel volgen. De weekgrafiek is echter in mineur. Het niveau zal dus wel binnen zijn eerder aangegeven grenzen van 0,40% en 0,60% blijven.

De US $ in €’s uitgedrukt

Ook de dollar is zes werkdagen geleden in een consolidatiefase gekomen. Maar er wordt in de daggrafiek flink negatief gedivergeerd. Daarom zien wij hem gaan dalen De weekgrafiek ziet er ook niet erg bemoedigend uit en alles tezamen wijst dit erop, dat men het de komende tijd niet moet gaan zoeken in een stijgende dollar. Deze conclusie past overigens in wat wij hieronder stellen aangaande de prijs van het goud. Op dit moment is er sprake van een duidelijke negatieve correlatie tussen de waarde van de dollar en de prijs van het goud. Als de eerste dus gaat dalen dan moet men verwachten dat de tweede gaat stijgen.

De prijs van een vat Brentolie

Er is weinig verandering gekomen in de ontwikkeling van de prijs van een vat Brentolie. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die hier na de doorraak van het US$53-niveau is ingezet, is nog niet afgelopen. Het zal er om houden of US$53 voldoende steun gaat geven, maar zo neen, dan zal toch snel daarna opnieuw een doorbraak plaatsvinden, want de krachten die zorgen voor een hogere prijs zijn nog duidelijk aanwezig.

Het Goud

De World Gold Index is op US$1.135 per troy ounce gekomen en zoals het er nu naar uitziet zal de daling hier gestopt worden. Er ligt een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.210. En wij zien de stijging die nu zou moeten gaan volgen voorlopig niet verder komen dan dat niveau.

Strategie

Wij zijn vrijwel volledig belegd, maar hebben afgelopen week onze posities in Philips uitgebreid en denken er over om aandelen Kendrion te verkopen. En verder doen wij waar nodig aan “onkruid wieden” herwegen en het zeil strakker zetten.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

Afgezien van wat standaard wekelijkse gegevens over consumentenuitgaven, werkgelegenheid etc. in Europa en de VS zijn de statistici op vakantie en is er dus geen economisch nieuws van enige betekenis te verwachten komende week.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 26 december 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.