Beurscommentaar: De top lijkt gezet

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-11-04): 391,02

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: nog stijgend
Lange termijn: nog stijgend
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markten zijn vermoeid. Hijgend worden er nog nieuwe toppen gezet, maar alles wat riekt naar sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken laat het afweten. De indicatoren zijn gedurende de consolidatiefase, die wij gedurende de laatste twee weken aan ons oog hebben zien voorbijtrekken, gedaald. Daar zit dus ruimte in, maar de onderstroom is zonder meer negatief. Men ziet dat overal en dus kan de enige conclusie zijn dat de eindejaarsrally, die zovelen verwachten, nog niet kan beginnen. Wij laten u opnieuw de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien met daarbij de Call/Put Ratio.

BLOG 20131104 AEX FIG1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1.

De koersgrafiek toont de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in volle hausse. Een top werd gezet op 30 oktober met een koers van 393.Gedurende twee weken is er sprake van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. De koers stijgt niet echt meer maar hij daalt ook niet. Op deze wijze wordt er gelegenheid gegeven aan de indicatoren om zich te herstellen van hun overbought positie. In feite is dit een teken van kracht (zie ter vergelijking het deel van de grafiek in de periode juli van dit jaar). Tijdens een dergelijke fase wordt er vaak negatief gedivergeerd en daar is nu ook in alle markten sprake van. De drie gemiddeldes zijn stijgende en liggen in de juiste volgorde ten opzichte van elkaar. De koersen liggen er wat ver vanaf. Vroeg of laat komt daar verandering in. Dat kan door een stijging van deze gemiddeldes ( de koersen blijven dan liggen) of door een daling van de koersen (of allebei). Een van beide gebeurt uiteindelijk vanzelf, ook al kan dat nog even duren. Maar daaronder in de tweede grafiek ziet men heel iets anders dan in de periode juli waarmede het huidige koerspatroon kan worden vergeleken. De Call/Put Ratio bleef toen (in juli) hoog liggen en dat is nu in november niet het geval. Hij blijft nu sterk achter en divergeert dus zeer negatief. Zoals u in het Vladeracken Woordenboek op onze website kunt lezen is de CPR een quotiënt. Het aantal Calls dat verhandeld is wordt gedeeld door het aantal verhandelde Puts. Als de CPR achterblijft bij het koersgebeuren heeft de markt dus blijkbaar weinig interesse in Calls maar des te meer in Puts (de ratio zegt overigens niet of de puts verkocht worden of gekocht worden). Wij hebben drie lijnen getekend (verschillende parameters). Als deze samenvallen tijdens een draai, dan is dat een teken van sterkte van het signaal. De markt gaat dus op dit moment uit van een aankomende daling en dat was niet het geval in Juli. Van dit negatieve marktsentiment is overal op alle markten sprake. Het is dus geen wonder dat men vele verkoopsignalen ziet. Wij kregen er een in ons handelssysteem dat wij u reeds enkele malen getoond hebben op 30 oktober (bij het pijltje) op een hoogste koers van 390. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken daaronder geeft ook een verkoopsignaal, maar men zou graag een bevestiging daarvan zien met een doorbraak door het 80- niveau.
Niets wijst erop dat de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog lang zal duren. Wij gaan ervan uit dat het met een of twee weken gedaan zal zijn. De steunniveaus zijn in de figuur duidelijk te herkennen. Er zijn toppen op 380/383 en bodems op 362 en 366. Daartussenin ligt een oude steunlijn op 373 en er liggen de drie gemiddeldes. Een doorbraak van het 366-niveau is negatief.

De rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is fors gedaald en er zijn geen tekenen, dat aan deze daling een snel einde zal komen. Forse steun ligt er op 1,94%. dit niveau valt samen met de bovenkant van het bodempatroon dat afgelopen jaar is beëindigd met een doorbraak omhoog. Als deze grens het niet houdt, dan ontstaat een volledig ander rentebeeld en worden geheel andere scenario’s denkbaar. Goed voor de beurs, maar een teken dat de economie wereldwijd veel minder makkelijk groeit dan de markt tot op heden heeft aangenomen. Voorlopig houden wij het er op dat de huidige daling niets anders dan een pullback is en dat de steun van 1,94% het gaat houden.

De Amerikaanse $ versus de €

Het was een mooie week voor de dollar, die weer terug is in zijn hok. De $ kwam boven het niveau van 73,0. Een volgende horde ligt op 74,3. Hij zal daar wel doorheen gaan verwachten wij. En daarna zal hij de barrière op 74,5 aanvallen. Wat daarna zal gebeuren ligt nog in de schoot van de toekomst maar het beeld is zeker niet negatief. De Nederlandse exporteurs kunnen weer even tevreden zijn.

De Prijs van een troy ounce Goud

Het meest voor de hand liggende scenario veronderstelt dat de prijs van een troy ounce goud na zijn uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken 12 dagen geleden uit de dalende trendlijn nu met een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken bezig is, die nog best (zeg een week) aan kan houden. In deze gedachte zou het niveau van US$1.265 – US$1.280 nog worden opgezocht, waarna de bodemvorming voltooid zou kunnen zijn. Een tweede iets minder waarschijnlijke mogelijkheid is dat het ergste voorbij is en dat de pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken is afgesloten.

De Prijs van een vat Brentolie

Opnieuw moest de prijs van een vat Brentolie omlaag. Hij is nu door zijn lange termijn gemiddeldes gezakt en ligt dicht bij een steun op US$105. Dit hoeft niet zijn ultieme steun te zijn want op US$99 ligt nog een veel sterkere barrière. De technische plaatjes suggereren dat hij daar wel zal komen.

Strategie

Onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken is niet veranderd. Wij breiden de portefeuilles nog uit, maar het lijkt er op dat de winnaars van de afgelopen maanden vervangen moeten gaan worden door andere aandelen in nieuwe sectoren. Wij blijven daarom voorzichtig opereren en zoeken naar de juiste kandidaten. Zwakke broeders, als die gevonden worden, worden verkocht.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.technischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladerackern.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 4 november 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.