Een stijgende rente: de lange Steepener van de NWB

(deel 1, publicatiedatum 18 februari 2010)

In de periode 2007 / 2008 hebben wij een uitgebreid onderzoek gedaan naar het fenomeen “Steepeners”.
Wij hebben vele prospectussen bestudeerd en uiteindelijk destijds onze keuze laten vallen op een

Steepener van de Nederlandse Waterschapsbank

die tot onze grote vreugde vervolgens in 2010 vervroegd werd afgelost. In de portefeuilles waar deze lening was opgenomen werd een mooie winst gerealiseerd.
Wij zijn de koersontwikkeling van Steepeners blijven volgen en hebben geconstateerd dat recentelijk de koersen van Steepeners over een brede linie weer zijn gaan dalen. Dat kan natuurlijk samenhangen met de al enige tijd sterk stijgende lange rente. Zoals u weet zijn wij al sinds afgelopen najaar voorstander van leningen met een variabele rente, juist vanwege onze inschatting dat de rente zou gaan stijgen. En laat er nu een Steepener zijn, die door deze rentestijging nu juist interessant wordt. De rente op deze lening wordt jaarlijks gelijkgesteld aan de lange 10-jaars rente, die voor de betreffende debiteur geldt en is daarmee variabel. Het gaat om een Steepener van opnieuw de Nederlandse Waterschapsbank.

Voorwaarden 6% Nederlandse Waterschapsbank 2005 – 2045

De voorwaarden van deze lening zijn als volgt. De lening is uitgegeven op 27 juni 2005 en wordt afgelost op 30 juni 2045 en draagt ISIN-code XS0222962564. De lening is niet achtergesteld. Aanvankelijk was de coupon 6%. Maar sinds 1 juni 2010 wordt de rente elk jaar herzien. Op 1 juni 2010 is de eerste nieuwe coupon vastgesteld op 2,927%. De koers enkele dagen geleden bedroeg 70,7%.
In figuur 1 hebben wij een koersgrafiek opgenomen waarin u de ontwikkeling tot heden kunt zien van de koers van deze lening.
Op basis van deze koers heeft u een jaarlijks rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken uit de aflossingswinst (de winst die ontstaat doordat de koers tegen een hogere prijs wordt afgelost dan de prijs waarvoor u de lening nu koopt) van 1,01% per jaar.

Blog-20110218-var%-NWB-per-2045-Fig1

Figuur 1

Minimum coupon

Maar let op! De coupon wordt jaarlijks weliswaar vastgesteld aan de hand van de 10-jaars rente welke op dat moment voor NWB geldt (de 10-jaars CMS voor NWB), maar er zijn twee beperkingen. De coupon zal nooit lager zijn dan 1,5%. Maar de coupon zal ook nooit hoger zijn dan 6,5 maal het verschil tussen de 30-jaars rente en de 5-jaars rente die voor NWB gelden (30-jaars CMS minus 5-jaars CMS).

Daarmee behaalt u op deze lening een minimaal rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 2,51% per jaar (1,5% plus de aflossingswinst van 1,01%).

Maximum coupon

Maar om het maximum voor de coupon te kunnen bepalen moeten wij eerst kijken naar de renteontwikkelingen op de markt voor 30-jarige leningen ten opzichte van de renteontwikkelingen op de markt voor 5-jarige leningen.

30-jaars en 5-jaars rente in Amerika (US$)

In figuur 2 hebben wij de renteontwikkeling sinds 1985 op Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken weergegeven. De groene lijn is het gemiddelde effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Amerikaanse staatsobligaties (TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken) met een gemiddelde looptijd van 5 jaar en de blauwe lijn is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken met een gemiddelde looptij van 30 jaar.

Blog-20110218-Renteverschil-USA-Fig2

Figuur 2

Beide lijnen hebben in de voorbije decennia een structureel dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken laten zien. De eerste belangrijke conclusie is dat de 30-jarige rente in de V.S. de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken heeft gebroken. Het wachten is nog op een eerste hogere top om de doorbraak te bevestigen. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken waarbij de rente weer wat zou zakken is op korte termijn goed denkbaar waarmee de bevestiging nog even wordt uitgesteld. De trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de 5-jarige rente is nog niet gebroken.

Relevant voor ons verhaal is ditmaal echter de rode lijn. Deze is berekend als het verschil van de blauwe en de groene lijn. En hier is te zien dat de risicopremieExtra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken of een aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan normaal. Copyright Vladeracken voor langlopende Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken op een historisch hoog niveau zit, maar wel dichtbij een belangrijke steun. De piek die rechts in de grafiek is ontstaan is (naar onze mening) een anomalie en heeft (naar onze inschatting) vooral te maken met het feit dat de FED in de V.S. weliswaar grote hoeveelheden staatsleningen opkoopt, maar zich daarbij vooral beperkt tot het segment van 10 jaar en korter. Dat heeft een (tijdelijke) prijsopdrijvende invloed.

Wij gaan er vanuit dat normaal gesproken de afstand tussen beide tarieven in de V.S. varieert in de zone die in de grafiek door een horizontale lijn is gemarkeerd namelijk tussen -/- 35 en circa 220 basispunten. Momenteel is de 5-jarige rente in de V.S. 3,65% en de 30-jarige rente 4,71% waarmee de afstand 1,06% bedraagt ofwel 106 basispunten, aan de bovenkant van de normale range.

Maar de afstand is sinds enkele weken zoals gezegd kleiner aan het worden en wij verwachten dat deze afstand in de komende jaren verder verkleint. Alleen een structureel flink hoge(re) inflatieverwachting in de V.S. zou wellicht een verandering in dit scenario teweeg kunnen brengen maar alhoewel wij wel horen tot het kamp dat verwacht dat de inflatie gaat toenemen denken wij niet dat de inflatie extreem hoog zal gaan worden in de komende paar jaar. De toename van de werkgelegenheid en daarmede de druk op de lonen is daarvoor nog te gering.

Volgende week gaan wij verder met het vergelijkbare verschil in de €-rente en zullen wij u vervolgens ingaan op de risico’s van deze lening en u onze conclusie over deze lening presenteren.

Den Haag, 18 februari 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken of vergelijkbare effecten van dezelfde of vergelijkbare debiteuren. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Het besproken product vertegenwoordigt een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.