Het Einder klaarde op

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven

(13 februari 2011) 369,65

De week was zeer positief. Niet alleen sloot de markt in Amsterdam met een plus van ruim 4 punten, maar in de weekgrafieken en dat beperkte zich niet tot Amsterdam, is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken weer gaan stijgen.
Dit betekent dat de onderliggende tendens van de middellange termijn zich weer in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken beweegt. U moet met deze constatering echter voorzichtig zijn want datgene wat wij vorige week schreven blijft nog steeds actueel. De Call/Put Ratio en de AdvanceDecline-lijn geven nog immer hun negatieve signalen af. Men ziet dat ook terug in de onderscheidene indexen. De All Share Index van Beursplein 5 daalt. Onze Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken daalt. De stijging wordt dus slechts door een beperkt aantal aandelen gedragen. Vele aandelen zijn in correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en het wachten is erop dat de stijging algemener gaat worden.

Toen de markt door zijn 348-weestand brak stelden wij dat de eerstvolgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 374 lag. Wij zijn er nu dichtbij en de vraag voor de komende dagen zal zijn of deze weestand gebroken zal worden. Het ziet er wel naar uit. Mocht dat in de komende week niet gebeuren dan wordt de zaak hachelijker want ook het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken volgt niet helemaal de stijging meer.

De Dow Jones Industrial Index

Blog-20110213-DJI-Index-Fig1

Figuur 1

In de bovenstaande figuur ziet u de weekgrafiek van de DJIA. Er tekent zich een mooie stijgende lijn af in het koerspatroon, de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende en in de afgelopen week trad zelfs een acceleratie in. Maar hij blijft wel achter bij de vorige top en dat geeft te denken. Een daling zal gemakkelijk negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken tonen en dit betekent dat de kansen op een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken toch duidelijk in de lucht hangen ook al is deze in de afgelopen week wat opgeklaard.

De Rente

Er treden vermoeidheidsverschijnselen op in de rentestijging. Dat is niet alleen het geval in Amsterdam maar ook in New York. Hoogstwaarschijnlijk zal er binnenkort wat stoom worden afgeblazen, maar de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken blijft omhoog gericht. Afgelopen vrijdag verscheen op onze website het tweede en laatste artikel in de serie Gratis Verzekering tegen verliezen op Obligaties. Twitter liefhebbers kunnen zich opgeven als volger van Vladeracken voor gratis signalen. Voor hen die niet meedoen aan de Twittermania geldt dat zij een e-mail kunnen sturen aan gijsbrecht@vermogensbeheer.co.

De Dollar

De dollar is op weg naar het 75-niveau. Hij ligt er nog een cent vandaan. Zodra deze daar is aangekomen wordt het tijd te bezien of er positie moet worden ingenomen.

De Prijs van een vat Brentolie

Het ziet er naar uit dat de zorgen over Suez achter ons liggen. De tijd lijkt gekomen voor de lang verwachte daling van de olieprijs. Het eerste doel is US$88,8.

Het Goud

De stijging gaat rustig aan tot nu toe en er zijn geen redenen die aangeven dat deze zich niet door zou zetten.

Onze Strategie

Afgelopen week was voor ons een rustige week. In het 10% programma werd Arcelor aangekocht. De ontwikkeling van de portefeuilles leed enigszins onder het feit dat nogal wat aandelen aan het corrigeren waren. Een dezer dagen, zo nemen wij aan, zal het hiermede afgelopen zijn. Goud blijft in onze belangstelling, voor het overige voorzien wij weinig aanpassingen.

Den Haag, 13 februari 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.