Het Doel is bereikt. Wat Nu?

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven 374,19

(20 februari 2011)

Opnieuw een mooie week! Het doel, zoals wij dat hadden gedefinieerd toen de weerstand op 348 gebroken werd, werd nipt overschreden.
Afgelopen vrijdag sloot de beurs met een typische Hanging ManKubitsuri. Een witte of zwarte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend met aan de onderzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken. Een dergelijke candle is normaal bij het bereiken van een weerstand. Meestal volgt op het bereiken van een weerstandsniveau een terugslag en de Hanging ManKubitsuri. Een witte of zwarte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken in een uptrend met aan de onderzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken duidt daarop. Maar hij is nog niet af. Om inderdaad waarde te krijgen moet dit signaal bevestigd worden en dat zou aanstaande maandag moeten gebeuren, met een close die duidelijk lager ligt. Houdt dus de beurs maandag in de gaten want u kunt dan gemakkelijk concluderen of we op korte ter mijn omlaag zullen gaan of niet.

Blog-20110221-AEX-Index-Fig1

Figuur 1

Het derde Presidentiële jaar

Met name in de Amerikaanse literatuur ziet men een waarschuwing opkomen gebaseerd op het verleden van de maand februari van het derde Presidentiële jaar. Men kijkt dan naar het jaar 2007. De beurs kelderde toen (in Amsterdam van 511 tot 432).
Maar ook al was 2007 ook een derde Presidentieel Jaar dan was het wel in de tweede presidentiële termijn en dit “derde jaar’ is statistisch gezien veel minder interessant dan dat van de eerste termijn. Het technische beeld was toen ook duidelijk slechter. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op week- en dagbasis daalde toen en divergeerde negatief. Op dit moment is daar geen sprake van. Maar men moet wel concluderen dat de markten in Amerika overbought zijn en dat zou een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken tengevolge kunnen hebben die dan wel beperkt van aard zal zijn. Maar erkend moet worden dat er op dit moment niets is dat daar op wijst.

De indicatoren zijn op alle time frames stijgende en zolang de daling niet inzet kan men ook niet spreken van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Alleen in Duitsland heeft het dagplaatje een probleem (overbought), maar de week ziet er daar zeer gezond uit. Wij geloven dan ook niet dat de komende week ons verrassingen zal brengen. Eerder zien wij de beurs op weg gaan naar zijn volgende doel dat naar onze mening ligt op 415. Daarvoor moet er wel snel een hoger slot neergezet worden want met de huidige koers is de weerstand op 374 niet echt doorbroken. Natuurlijk zal de beurs onderweg naar 415 een aantal tussenstops maken. Alsdan moet bezien worden hoe het van daaruit verder zal gaan.

De Rente

De rente is een correctieperiode ingegaan. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit zal duren. Een steun ligt op 3,23%, maar omdat de laatste top in de grafiek van het gemiddelde effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse staatsleningen, niet meer geconfirmeerd werd, twijfelen wij er aan of de daling met het bereiken van dit niveau afgelopen zal zijn. Eerder zien wij de rente naar het reeds vaak in deze rubriek genoemde niveau van 2,97% gaan. In de Verenigde Staten vormt de rentedaling in de daggrafiek een dalend vlaggetje en als dit patroontje afgemaakt wordt (door een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven) zal de daling toch nog beperkt blijven. Wij zijn dus niet geheel zeker van onze inschatting ten opzichte van de duur van de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, maar wij zien geen redenen om aan te nemen dat de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wezenlijk gebroken wordt. Vermoedelijk speelt hierin een rol dat de ruimte voor een stijgende rente na een korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog wel aanwezig is, maar dat wij op een wat langere termijn (enkele maanden) een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van grotere orde verwachten. Het is goed mogelijk dat de steun van 2,97% wel bereikt wordt, maar pas vanaf een hogere voorgaande, nog neer te zetten top, die dan naar onze inschatting voor de 10-jarige rente in Nederland tussen 3,5% en 3,75% zal komen te liggen.

Wij verwachten dat wij binnen niet al te lange tijd een signaal over de renteontwikkeling zullen doen uitgaan aan de Vladeracken Volgers op Twitter. Mocht u geïnteresseerd zijn in het ontvangen van dit signaal geef u dan op als volger op twitter of zend een e-mail aan gijsbrecht@vermogensbeheer.co.

De Dollar

De dollar is er niet in geslaagd zijn 10-weeks Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken te breken. Hij is nu op de weg terug naar het 72,5 niveau. Van daaruit moet bekeken worden of hij opnieuw om zal keren ten einde een nieuwe aanval te wagen op zijn langere termijn gemiddelde. Voorlopig is het afwachten geblazen.

De Prijs van een vat Brentolie

Er lijkt een Evening StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang wit lichaam heeft. De tweede opent duidelijk hoger dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent lager dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote witte) kandelaar. Het is een bearish omkeer patroon. Copyright Vladeracken in de maak in de weekgrafiek van de Prijs van een vat Brentolie. In de komende week zal hier meer duidelijkheid over komen, maar het antwoord lijkt ons duidelijk. Er is sprake van dalende indicatoren gepaard gaande aan negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Zonder calamiteiten in de wereld zal de prijs omlaag gaan. Misschien is het wachten nog op meer duidelijkheid in Egypte, omdat daar de eisen nog niet allemaal zijn ingewilligd en op de onrust die nu in Libië lijkt te worden aangewakkerd. Het Suezkanaal blijft een majeure rol spelen in de ontwikkeling van onze benzineprijs. Het eerste doel is US$88,8 per vat.

Het Goud

Het Goud zit weer in de lift. De prijs van een Troy Ounce is op weg naar de vorige top op US$1.430. Ook zilver doet aan deze stijging (zelfs versterkt) mee en in dit kielzog heeft ook de prijs van Palladium zich weer in een opgaande beweging gezet. Blijkbaar zijn de berichten uit Japan van enige tijd geleden dat men er in geslaagd was een synthetisch Palladium te maken nog dusdanig prematuur geweest dat de markt niet gelooft in concurrentie van dit materiaal op de kortere termijn.

Onze Strategie

Onder het Selector programma hebben wij op Roularta Media winst genomen en werden de laatste posities in Sipef verkocht. De opengevallen plaatsen hebben wij (nog) niet opgevuld in afwachting wat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zal doen met de weerstand op 374. Zodra dit duidelijk is zullen wij tot verdere aankopen overgaan. Voor het overige zijn onze portefeuilles gevuld (ook met posities in edele metalen) zodat wij alleen maar de ontwikkeling van de beurs moeten afwachten, die wij echter met vertrouwen tegemoetzien.

Den Haag, 21 februari 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.