En toen was er licht

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 april 2016) 450,59

Onze conclusies:
Korte termijn: een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is mogelijk
Middellange termijn: draait positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Wat de dalende trendlijn betreft waarover wij vorige week spraken is er enige verandering gekomen. De Dow Jones Industrial Index was daar al doorheen. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is nu gevolgd. De S&P500 ligt er tegenaan en de DAX evenzo, maar deze laatste is nog niet door zijn MA200, terwijl de andere drie die wij noemen daar al wel doorheen zijn. De Nikkei blijft op dit alles enigszins achter, maar hij is nu bezig om een mooi Kop/Schouder patroon af te sluiten en mocht dat gelukken dan staat hij ook voor een forse rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Wij stelden afgelopen week, dat de Amerikaanse beurzen in een precaire positie stonden. In dat beeld is enige verlichting gekomen. De indicatoren die afgelopen week op een dalende beurs wezen zijn weer gaan stijgen. Dat betekent zeker geen afstel van de aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken maar het is wel een uitstel. Er is zicht gekomen op nieuwe toppen voordat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich gaat inzetten. In Europa is er nergens sprake van nieuwe All-Time Highs. Het volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken niveau lijkt het enige wat op dit moment binnen bereik ligt. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken betekent dit dat de top uit 2015 op 510 weer beter in zicht is gekomen, maar om daar te komen moet er eerst een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 451 en dan ook nog op 474,87 geruimd worden en vlak daarop volgt een FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken weerstandlijn op 480. Maar alles zal afhangen van wat de geleerden, bijeen in de Verenig Arabische Emiraten, dit weekeinde hebben besloten. Als er overeenstemming wordt bereikt over een bevriezing van de productie hoeveelheden dan lijkt deze koers in de komende periode bereikt te worden. Als de vergadering wordt gesloten met een negatief bericht dan moet u er rekening mee houden dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aanstaande week reeds inzet, misschien maandagochtend zelfs al.

Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op dit moment lijkt geen grote implicaties te hebben. De onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren zijn positief, maar zij ondersteunen de conclusie dat de markt op weg is naar een overbought situatie. De weekgrafieken zijn overal al aan het draaien en de maandgrafieken zijn zonder meer positief.
BLOG 20160418 AEX
Figuur 1.

Wij laten u in bovenstaande figuur een gedeelte zien uit ons handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Het is een dagchart. De pijltjes die wij hier en daar gezet hebben wijzen op aankoopsignalen (en eenmaal ook op een verkoopsignaal).

De koersen liggen aan de bovenzijde van het Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken. Dit kanaal is smal omdat er sprake is van een langere consolidatieperiode waaruit nu hoogstwaarschijnlijk een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken op handen is. De lichte zwarte lijn binnen dit kanaal is het MA20 (vergeet even de groene lijn waarop wij hieronder terugkomen). Er zijn nogal wat beleggers die het MA20 gebruiken als een signaalgenerator. Vier dagen geleden brak de koers naar boven uit en dat was dus een koopsignaal voor hen. Daaronder vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken). Deze twee indicatoren gaven een koopsignaal zes dagen geleden. Zij waren dus twee dagen eerder dan het MA20 en dat is geen wonder want gemiddeldes zijn volgers en daarom van nature wat later. Daar weer onder vindt u twee regressielijnen (groen en rood). Er staan daarbij twee pijltjes. Het eerste geeft de doorbraak van de korte door de langere lijn. Dit is een waarschuwing maar wordt vaak ook gebruikt als koopsignaal. Toen de groene lijn (iets later) ging stijgen was dat een tweede (en meer zeker) koopsignaal. Wij hebben daaronder ook het MA5 en MA12 opgenomen. Dit samenstel (vooral in Amerika populair) geeft signalen af als er gekruist wordt. Het komt altijd laat (zie boven) maar is daarmede ook zekerder. Het koopsignaal hiervan kwam drie dagen geleden. Dit systeem bestrijkt een iets langere termijn, zoals ook heel duidelijk te zien is.
De voor ons belangrijke langere termijn indicatoren vindt u daaronder en boven in de grafiek met de groene lijn. Deze laatste is een langere regressielijn die afgelopen vrijdag een koopsignaal gaf. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis de langste. Hij gaf een koopsignaal op 12 februari (de markt zat toen nog in diepe ellende) en met horten en stoten is hij nu op de bovenste horizontale lijn gekomen. Meestal komt hij daar duidelijk boven te liggen en kondigt daarna een langere daling aan (totdat hij onder de onderste horizontale lijn komt te liggen). Op dit moment staan wij voor de vraag of hij nog verder zal stijgen. En daar komt de langere regressielijn ons van pas want deze heeft zojuist een koopsignaal gegeven en daarmede bevestigt hij dat de opgang nog steeds in takt is. De conclusie na deze lange analyse is dus dat wij er van uitgaan dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de barrière van 451 zal slechten en daarna het niveau van 475 gaat opzoeken.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staat leningen lijkt nog niet bezig een definitief einde te zetten aan zijn daling. In de afgelopen week ging het een beetje omhoog maar vrijdag was het met het vleugje optimisme dat de markt bezocht, weer afgelopen. De daling werd weer ingezet en de weg naar het All-Time Low ligt weer open.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het optimisme dat de dollarprijs omringde lijkt te weg te ebben. In de indicatoren ziet men hier en daar wel pogingen om een stijging te beginnen maar veel heeft het niet om het lijf. Wij blijven pessimistisch ten aanzien van de ontwikkeling van de dollarprijs (gemeten in euro’s uiteraard).

De prijs van een vat Brentolie

Na 12 weken van bijna onafgebroken stijging (+65%) met twee reacties van beperkte duur is de prijs van een Brentolie opnieuw toe aan wat rust. Volgens de chart staan wij opnieuw voor een korter durende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar het is alleszins mogelijk dat deze nog wat wordt uitgesteld. De vergadering die 17 april aanvangt zal hierop een beslissende invloed hebben.

Het Goud

De World Gold Index wijst nog steeds op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die gaande is. Maar het lijkt nu niet lang meer te duren voordat daar een einde aan komt. De markt zal daarna zijn weg omhoog weer vinden. Het lijkt ons dat dit zal samenvallen met de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die zich in gaat zetten op de aandelenmarkten.

Strategie

Wij kijken het nog even af want wij willen eerst de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zien.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 april 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.