Uitstel is geen afstel

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-08-19: 335,37)

Onze verwachtingen
Korte termijn: milde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief met mogelijke draai
Lange termijn: positief.
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

De kalmte op de beurzen in de afgelopen week heeft veel ruimte geschapen in de indicatoren. Maar hiermede is niet gezegd dat het correctiescenario waarover wij het in onze vorige blog hadden, nu van de baan is. Andere indicatoren wijzen erop dat de bomen bijna tot aan de hemel reiken. In Amsterdam toont de weekgrafiek nu 8 achtereenvolgende weken met een witte candle. Dit is veel en komt weinig voor. Amsterdam zal dus op afzienbare termijn een negatieve week krijgen. De EuroStoxx 100 toont zelfs 12 consecutieve weken van stijging. Bijna nooit gezien! Het kan niet op zult u zeggen, maar het kan ook niet blijven duren.

In feite is er de afgelopen week niets veranderd. De toppen uit maart/april van dit jaar zijn nergens overstegen. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van dit niveau moet dus nog overwonnen worden. De Keltner Channels, de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken en alle andere types channels zien hun bovenkant overschreden. De NewHighs in New York blijven negatief divergeren, de omzet is laag, alhoewel niet negatief en de daggrafieken blinken uit door negatieve divergenties.

Wij laten hieronder de weekgrafiek van de DAX zien.

Figuur 1.

Er is niets mis met dit plaatje. Alles is stijgende en alles ligt in de goede orde ten opzichte van elkaar. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken heeft nog ruimte. Als de koers niet zo dicht bij de vorige top lag (7.041 versus 7.194) zou men van een verdere stijging uitgaan. Maar de 8 witte candles op een rij (vergis u niet in de tweede) zijn op zichzelf al een bezienswaardigheid en dit pleit zonder meer voor een zwarte week. Wij verwachten niet dat de vorige top op korte termijn doorbroken zal worden.

De Maand

De maandgrafieken zien er allemaal positief uit.

De VIX

Vorige week hebben wij u een grafiek getoond van de VIX en wij hebben u geadviseerd  een longpositie in de VIX in te nemen omdat dit uw portefeuille een bescherming geeft voor langere tijd. Sindsdien is de VIX opnieuw gedaald. Hij bereikte afgelopen week een dieptepunt van 13,13. Dit is de laagste koers sinds mei 2007. Het was niet de laagste aller tijden want op 14 december 2006 noteerde de VIX een koers van 9. Of hij daar naartoe zal dalen weten wij niet maar wij zien dat niet zo maar gebeuren. Er is nu een Turbo verkrijgbaar met een stoploss van 10,80. Dat geeft een boel ruimte. Denk er wel aan dat de stoploss in de loop van de tijd verhoogd wordt.

De Rente

De Rente heeft gedaan wat wij er van verwachtten. Hij is gaan stijgen! En op dagniveau is hij onmiddellijk uitgebroken uit een patroon van een dubbele Adam bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Het doel hiervan is 2%. Iets boven 2,1% ligt een nieuwe neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Deze ontstaat ook uit een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken maar dan op weekniveau. Wij houden het erop dat de 2% gehaald zal worden, daarna zal er wel een stagnatie ontstaan. De 3-maands Euribor is opnieuw gedaald nu naar het zeer lage niveau van 0,333%. Het is duidelijk dat het bankwezen met al zijn liquiditeiten niet van zins is in elkaar te investeren. Ook het bedrijfsleven valt buiten de boot. Op kleine en individuele schaal is men bezig met alternatieve financiering, maar alleen een groot landelijk fonds dat met grote, aan de beurs genoteerde, obligatieleningen werkt en met de opbrengsten daarvan het (kleinere) bedrijfsleven gaat financieren kan een algemene oplossing bieden. Het wachten is nog op een initiatief daartoe bij voorkeur te nemen door een bank.

De Amerikaanse $ in €

De dollar bevindt zich in een fase waarin hij aan waarde verliest. Een eerste steun ligt op 79,22.

Het Goud

Wij voorzien geen uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de prijs van een Troy Ounce Goud. Het beeld daarvoor is te negatief. Eerder zal een daling ingezet worden. Het is nog niet te zeggen hoe diep deze zal gaan.

De Prijs van een vat Brentolie

Als men naar de maandgrafiek van de prijs van een vat Bentolie kijkt ziet men een horizontaal kanaal met grenzen van circa US$126 en $97. De prijs is op dit moment stijgende, maar hij lijkt in de week- en in de daggrafiek een top gezet te hebben. Voorlopig zal hij dus weer omlaag gaan, zo ziet het er althans naar uit.

Onze Strategie

Wij zijn tevreden met de gang van zaken. Hier en daar, waar wij dat voordelig achten,  wisselen wij posities om. Wij hebben in onze lange termijn portefeuilles Arcadis aangekocht, daar waar nog geen posities in het aandeel waren opgebouwd. De aankoop van VIX turbo’s wordt doorgezet.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 20 augustus 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.