Met de hakken over de sloot

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-09-10) 337,57

 

Onze verwachtingen
Korte termijn: positief
Middellange termijn: draait naar positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

Uiteindelijk was het vrijdag toch nog een teleurstellende dag, maar de zware horde op 337,2 werd genomen, al was het met de hakken over de sloot. Zo geschiedde ook in Amerika en in Duitsland en ook in andere landen. Alleen de DJIA bleef nog onder zijn intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken high van april, maar het lijkt een kwestie van tijd alvorens ook hij door dat niveau breekt. De terugval gedurende de dag afgelopen vrijdag kan een tijdelijk topje ten gevolge hebben. Ter adstructie laten wij hieronder de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index zien.

Figuur 1.

Door de nieuwe top is het ritme van hogere bodems en hogere toppen in New York bevestigd. En door de doorbraak deze week van de highs uit april van dit jaar in de meeste markten is dit ritme nu over een brede linie hersteld. De gemiddeldes stijgen en liggen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de koersen in de goede volgorde en ook dit is algemeen. De wereldwijde markt is dus op de middellange termijn à la hausse. Maar er is nog een vraagteken. De momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgt nog nergens. Zoals wij in de figuur zien is de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken aan het stijgen (In Amsterdam bleef hij gelijk). Maar dat is niet voldoende om joechei te roepen. Beide indicatoren moeten elkaar bevestigen en pas dan kan men van een omkeer spreken. Andere indicatoren, zeker in New York, zoals de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken, zijn fors gestegen en divergeren positief. Opnieuw vormt Amsterdam een uitzondering. De koopsignalen die gegenereerd worden door onze technische systemen, vlogen ons de afgelopen dagen om de oren. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken ondersteunde de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken afgelopen week (ook in Amsterdam) zodat wij toch positief zijn alhoewel het genoemde voorbehoud blijft bestaan. New York is nu op weg naar de voorgaande top uit 2008 op 14.198. Amsterdam zette in die tijd een top op 563,98 Zover zijn we echter nog niet. In New York liggen er weinig obstakels op de weg naar omhoog maar in Amsterdam zien wij een lichte weerstand op 344/345 en daarna komt er een doel van 375-380 in het vizier. Omdat ook het maandbeeld nog steeds positief is zien wij de mogelijkheid van de 375 wel zitten, ook al kunnen er, zeker vanwege de kredietcrisis, nog veel beren op de weg omhoog opdoemen.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10- jarige Nederlandse Staatsleningen heeft nu de bovenkant van zijn dalende kanaal bereikt. Er is in de grafieken geen enkel argument te vinden dat hij daar niet een dezer dagen uit zou breken. Het besluit van Draghi om kortlopende obligaties te gaan opkopen als probleemlanden daarom vragen, zal de rente in Nederland en Duitsland verder doen oplopen, ondanks het feit dat het om een “cashneutrale” operatie gaat. Immers, de vlucht naar veiligheid zal sterk afnemen. Het inflatiegevaar zal hier in de eerstkomende paar jaar niet door verhoogd worden.

De Amerikaanse $ in Euro’s

De dollar is nu uit zijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gevallen. De eerstvolgende steun ligt op 0,77 alwaar hij het week-MA50 tegenkomt. Voorzover het er nu naar uitziet zal hij daar wel komen, maar daarna voorzien wij een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken.

Het Goud

De prijs van een troy ounce goud heeft zijn herstel ook afgelopen week doorgezet. Toch zijn wij niet gerust. De markt begint zo langzamerhand op zijn tanden te lopen. Op zijn minst zal er zich binnen korte tijd een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken inzetten. En de daling van de koers van de $ helpt daarbij niet.

De Prijs van een vat Brentolie

De bovenkant van het horizontale kanaal waarin de prijs van een vat Brentolie zich bevindt ligt op US$126. De afgelopen week is deze prijs op het niveau van US$115 blijven liggen. Dit is verklaarbaar want het weekbeeld is zwaar negatief. Maar het maandplaatje is nog steeds positief zodat het wel degelijk mogelijk is dat de bovenkant van het kanaal zal worden opgezocht.

Onze Strategie

Afgelopen week hebben wij posities opgenomen in Turkije (iShares; voor de Fund Selector), TUI (in Duitsland; Wereld Selector), Inmarat (in Engeland; Wereld Selector) en Ageas (Amsterdam Selector). En alle systemen zijn inmiddels op groen gezet, hetgeen betekent dat wij wekelijks posities herzien en waar onze systemen dat aangeven aandelen vervangen. Wij zijn verhoudingsgewijs in voor de defensieve portefeuilles nog onderbelegd in aandelen, maar dat gaat in de komende maanden nu snel veranderen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 10 september 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.