Een mogelijk einde

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (19 augustus 2018) 552,95

Onze conclusies:
Korte termijn: einde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken voorzien
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Erdogan versus Trump, een recept voor ellende

Het was weer goed mis met de beurs in de afgelopen week en zonder twijfel was Turkije de reden. Toen het er naar uitzag, dat er enige verlichting zou optreden op vrijdag, werd in Turkije het hoger beroep verworpen en de Amerikaanse dominee kon dus niet vrijgelaten worden. Daarmede was het lot van de beurzen in Europa bezegeld. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken verloor in deze week 10 punten in totaal en schoot daarmede zijn doel, zoals wij dat vorige week berekenden, flink voorbij. Amerika deed helemaal niet mee. Zij voelen zich niet aangesproken door de forse importheffingen die Erdogan oplegde. En dat is geen wonder want Amerika exporteert bijna niets naar Turkije. Maar de strijd is nog niet afgelopen want het besluit van de Turkse rechters zal ongetwijfeld een antwoord van Trump ten gevolge hebben. Voor de Amerikaanse beurzen is de lichte toenadering met China een plus en dat heeft zeker meegewerkt aan de goede gang van zaken op Wall Street. Daar komt bij dat Trump nu met alle landen waarmede hij ruzie had gemaakt (behalve Turkije), aan het onderhandelen is. En hij moet wel want hij heeft successen nodig. November nadert en dan gaat het erom of hij door kan gaan met het uithalen van zijn fratsen, of hij gedekt blijft door een Republikeinse meerderheid. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt nu 4% onder zijn top van enige weken geleden. Het lijkt dat er sprake is van bodemvorming en het is ongetwijfeld zo dat het merendeel van de aandelen in Amsterdam meer tot veel meer dan 4% geleden heeft in de afgelopen periode. Maar ook ziet men veel pogingen om de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken af te sluiten. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken in Amsterdam is laag gebleven (positief). De Call/Put-RatioHet aantal callopties dat op een dag verhandeld is, gedeeld door het aantal putopties dat op diezelfde dag verhandeld is. Een extreem lage waardering wijst op een relatief groot aantal verhandelde put opties en is daarmede een maat voor het pessimisme in de markt. De ratio wordt als contraire indicator gebruikt. Copyright Vladeracken ligt laag en hij is ook niet hoog gekomen in de maanden juli en augustus, maar dat is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het vakantieseizoen. Het resultaat is daarmede ook voor de Call/Put-RatioHet aantal callopties dat op een dag verhandeld is, gedeeld door het aantal putopties dat op diezelfde dag verhandeld is. Een extreem lage waardering wijst op een relatief groot aantal verhandelde put opties en is daarmede een maat voor het pessimisme in de markt. De ratio wordt als contraire indicator gebruikt. Copyright Vladeracken positief. De AD-lijn blijft zich correct gedragen ten opzichte van de koersontwikkeling. Het ziet er dus naar uit dat de markt in Amsterdam (lees Europa) te maken heeft met een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die net niet groot genoeg zal zijn om een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken genoemd te worden en dat Amsterdam zich nu klaarmaakt voor een herstel, dat gaat proberen om de voorgaande top op 575,67 voor de AEX te breken. Turkije kan intussen nog wat zand in de machine gooien en niet vergeten mag worden dat in het bijzonder de Tech-markt zwaar overprijsd is en dat de moeilijke maanden september en oktober voor de deur staan. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien met daarbij enkele indicatoren, die er op wijzen dat de markt zich voor een stijging opmaakt.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

De blauwe lijn die door het koerspatroon loopt is het MA200. Hierop is de koers (tot nu toe) gestuit. Het MA200 vormt altijd een sterke steun en de kansen, dat hij nu voor een keerpunt zorgt zijn groot, want de indicatoren wijzen daar ook op, althans zij tonen een begin, een mogelijkheid tot een draai omhoog. In eerste instantie is er de Tetherlijn, de donkergroene lijn die boven het koerspatroon loopt. Hij is snel in het wijzen op toppen en bodems. Op dit moment heeft hij een draai ingezet. Het signaal is nog niet af, alleen het begin is gemaakt. Onder de koersen ziet u een Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken met zijn gemiddelde. Deze heeft de stijging ingezet. Deze indicator is bij uitstek een trouwe hulp in het onderkennen van bodems. Maar het beeld is nog niet af. Er ontbreekt nog een doorbraak van de zwarte lijn en daarna prefereren wij ook nog een doorbraak van het gemiddelde (rode lijn) alvorens het signaal als af te beschouwen. In het onderhavige geval is het goed mogelijk dat er nog een tweede daling van de blauwe lijn komt en dat zou dan veroorzaakt kunnen worden door het antwoord van Trump op de uitspraak van de rechter afgelopen vrijdag. Weer lager in de figuur vindt u een CCI met zijn gemiddelde. Deze studie geeft meestal een bodemsignaal een of enkele dagen voordat het koersdieptepunt gezet is. Hij is nu voor de derde dag stijgende. Het wachten is nu op de stijging van het gemiddelde. De conclusie van deze analyse is dat de markt in Amsterdam bezig is met een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken neer te zetten. De bevestiging van deze bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is er echter nog niet. Het is dus nog wat vroeg om te juichen, maar wij zien de komende weken met vol vertrouwen tegemoet. Let wel, ht is dus nog goed mogelijk dat de korte termijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken nog niet gezien is, maar nog een dip omlaag is wel een instapmoment.

De Rente

De Amerikaanse Treasury vertoont duidelijke tekenen van herstel en er zijn ook indicaties te zien dat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar de stijging weer gaat hervatten. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken heeft de draai al ingezet.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar is bezig met een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar het ziet er niet naar uit dat deze lang gaat duren. De eerste steun ligt op 86,9.

De prijs van een vat Brentolie

Het voorraadprobleem werkt nog steeds drukkend op de prijs van een vat Brentolie. Toch lijkt er een kentering te komen in de ontwikkeling daarvan, maar the proof is in the pudding. Afwachten dus, maar wij zien toch op kortere termijn weer een stijging optreden.

Het Goud

Met een flinke tik omlaag naar US$1.184 per troy ounce werd afgelopen week de belangrijke oplopende steunlijn rond US$1.200 gebroken. Dit soort uitbraken moeten bevestigd worden en deze ging bovendien gepaard met een forse stijging van de $-koers, waarmee in € het beeld er minder negatief uitziet. Maar de daling in $’s is een feit en dat biedt voor goud en zilver een zeer slecht vooruitzicht in de komende weken. De volgende steun ligt op US$1.051. Deze grens valt samen met de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit december 2015 en is zeer belangrijk. Het is dus nog steeds afwachten geblazen, maar goed is dit beeld allerminst.

Strategie

In veel portefeuilles is de kaspositie inmiddels opgevoerd tot 15% à 20%. En daar zin wij niet ontevreden mee. Halgehele beeld blijft dat van een langdurige, zijwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en september en oktober naderen, notoir zwakke periodes. Wij blijven dus voorzichtig.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

22 augustus 2018 20.00 Notulen afgelopen vergadering FED in de VS worden vrijgegeven
23 augustus 2018 02.00 Jackson Hole bijeenkomst Centrale Bankiers uit de hele wereld
23 augustus 2018 09.30 Inkopersverwachtingscijfers Duitsland (productie- en dienstensector)
23 augustus 2018 10.00 Inkopersverwachtingscijfers Europa
24 augustus 2018 02.00 Jackson Hole bijeenkomst Centrale Bankiers uit de hele wereld
24 augustus 2018 08.00 GDP-cijfers Duitsland
27 augustus 2018 10.00 IFO-sentimentcijfers Duitsland

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 20 augustus 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.