Even ademhalen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (11 november 2019) 596,50

Onze conclusies:
Korte termijn:positief, maar reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken staat voor de deur
Middellange termijn:positief
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was een mooi bericht, dat afgelopen week door de Chinezen de wereld werd ingestuurd. Er zou overeenstemming bereikt zijn over een geleidelijke afbouw van de handelstarieven tussen de Verenigde Staten en China. Euforie alom. Het zou een mooie week worden op de effectenbeurzen. Maar vrijdagmiddag was het Trump, die kwam vertellen dat hij van niets wist. De Dow Jones Industrial Index verloor onmiddellijk 100 punten, maar daar bleef het bij. De weg omhoog werd weer ingeslagen en de week werd alsnog zeer mooi afgesloten. Er werden weer nieuwe All-Time Highs genoteerd en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken had van de gelegenheid gebruik gemaakt om zijn vorige hoogtepunt op 586 te breken. De statistisch gezien zwakke maand van oktober werd definitief verlaten en het goede seizoen lacht de markt nu toe. Maar met al deze doorbraken is de markt op het punt van (voor de korte termijn) overbought aan het geraken. Er zal in de komende tijd een terugtocht worden ingezet naar eerdere uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken niveaus, maar in principe gaat dit geen probleem opleveren anders dan dat de markt zich klaar maakt voor een verdere stijging. De voorwaarde is natuurlijk wel dat er geen verdere fratsen uitgehaald worden op het handelsfront. Het is overigens op dit moment niet alleen de verhouding met China die dreigt. Europa gaat mogelijkerwijze aan de beurt komen met nieuwe tarieven onder anderen voor de autohandel. Zoiets kan daarna gemakkelijk ontaarden in een Europees antwoord, dat Amerika dan weer moet treffen. En zolang er een president aan het bewind blijft die van mening is dat hogere invoerrechten betaald worden door de leverancier (en niet, zoals dat in de VS een feit is door de consument) mogen wij niet verwachten dat er langdurig rust komt.

Inmiddels wijzen commentatoren erop dat de Yieldcurve weer normaler aan het worden is. De korte termijn rente daalde en de lange termijn rente steeg. Anderen wijzen erop dat een zich herstellende Yieldcurve, ingegeven door een rentestijging aan de lange kant, gevolgd wordt door een zeer willige beurs die zorgt voor nieuwe toppen. Op dit moment is dat dus allemaal goed nieuws, want de markten zouden dus nu aangekomen zijn in de volgende (of laatste) stoot omhoog.

De AEX Index op dagbasis

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken brak door zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 586. Normaliter volgt er dan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, die, als de markt willig is, zoals nu het geval is, beperkt zal blijven tot een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. Maar er zijn twee patronen te herkennen. De eerste is een stijgend kanaal. De bovenzijde van dit kanaal is nog niet bereikt. Als dit stijgende kanaal het geldende patroon wordt dan is het mogelijk dat het niveau van 600 nog geraakt wordt alvorens een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich inzet. Deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zou de onderkant van het kanaal weer op kunnen zoeken en wat er daarna gebeurt is nu niet te voorzien maar met 5 raakpunten ligt een doorbraak door de onderzijde van het kanaal voor de hand, zeker als de markt de theorie volgt. Mocht de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken beperkt blijven tot een Mini-dip dan zou er een doel berekend kunnen worden van 619. Het tweede patroon dat mogelijk is, is een oplopende driehoek (puristen kunnen een gelijkbenige driehoek lezen maar voor de conclusie maakt dat geen verschil). In dit geval staat de markt voor een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken die hoogstwaarschijnlijk gestopt zal worden op de uitbraaklijn van 586. Daarna zou de weg omhoog vervolgd worden en de AEX Index zou dan op weg gaan naar een te berekenen doel van 644. Uiteraard zal deze sprong niet in een keer gehaald worden, maar als het de oplopende driehoek is die de huidige stand uittekent, dan zit een forse stijging er nog aan te komen. Eerst zal echter een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken moeten worden afgewerkt. De CCI Index wijst daar al op. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog niet, maar toch lijkt zijn signaal niet lang meer uit te blijven gezien zijn reeds tamelijk hoge ligging. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal ons in het beste geval terugbrengen naar 586. Mocht dat niet zo zijn dan is er het MA50 op 575. Iets lager ligt de oplopende trendlijn van het stijgende kanaal. Op 558 ligt het MA200, maar wij zien deze steun niet actief worden. De markt is omhoog gericht.

De Rente

De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken Futures zijn nu 10 punten gedaald vanaf de meest recente top. Maar het einde van de daling lijkt in zicht. Alle indicatoren wijzen op een oversold positie of hebben de stijging al weer ingezet. Het ziet er naar uit dat de markt er rekening mee moet houden, dat het jaar afgesloten wordt met een lagere rente ten opzichte van het huidige niveau. Maar het alternatieve scenario is nog niet van de baan, te weten dat de rente in het huidige tempo nog verder stijgt en dan tegen het einde van het jaar een klein beertje terugzakt. In dat geval hebben wij te maken met een zeer significante kentering in het rentebeeld voor de langere termijn. Hier past dus het nodige geduld.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar heeft voor even weer zijn mooie tijd gehad. Deze markt lijkt overspannen. En een daling is het antwoord daarop. Maar deze daling lijkt niet groot te worden. De week indicatoren zijn immers (nog) stijgende.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is de afgelopen week dan wel een beetje gestegen, maar er lijkt toch niet veel meer in het vat te zitten. Alles wijst erop dat de markt weer voor een daling staat. Zodra de Aramco introductie verwerkt is lijkt het belang van OPEC te pleiten voor een lagere prijs want dat wordt als het enige middel gezien om de schalieproductie in Amerika van verdere uitbreiding af te houden. Dat Iran ondertussen een nieuwe grote vondst gedaan heeft helpt in dit kader natuurlijk ook niet.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft de markt lelijk in de steek gelaten. En wij zien de daling zich nog verder doorzetten. Het niveau van US$1.420 biedt de eerste steun. Ook de prijs van het zilver bevindt zich in dezelfde boot. Bij een prijs van US$13,5 ligt de eerste steun. Maar beide dalingen vinden plaats als correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op de eerdere uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, dit levert dus een mooi lange termijn instappunt op.

Strategie

Met name in de selector-portefeuilles hebben wij afgelopen week een flinke stap gezet door diverse aandelen aan te kopen. Zo zijn aandelen Nexans, Outotec en Valeo gekocht (Europa Selector), trackers op de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken en op de beurs van Taiwan (Fund Selector) en aandelen Adyen en ASML (Benelux Selector). En wij verwachten de korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die zich nu aandient te kunnen gebruiken voor verdere aankopen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

12 november 2019    11.00  ZEW Sentimentcijfers over de Duitse en Europese industrie

13 november 2019    17.00  Getuigenis voor de Amerikaanse senaat van FED-voorzitter Powell

14 november 2019      8.00  Bruto Nationaal Product Duitsland

14 november 2019    11.00  Bruto Nationaal Product Europa

15 november 2019    11.00  Europese inflatiecijfers

20 november 2019    20.00  Publicatie notulen laatste FED-vergadering

Op het geopolitieke front is er in Europa enige rust, in afwachting van de Britse verkiezingen in december, maar op het handelsgebied is er uit China en de VS wel enig vuurwerk te verwachten.

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 11 november 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.