Het begin van een nieuwe rally of een adempauze in de strijd?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (20 maart 2022) 716,36

Onze conclusies:

Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog

Middellange termijn: negatief, tussenpauze

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De S&P 500 Index brak afgelopen donderdag door de korte termijn dalende trendlijn omhoog. Die trendlijn loopt vanuit de top uit december 2021. Daarmee is een eerste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag afgesloten die per saldo drie maanden geduurd heeft. Maar veel ruimte omhoog is er niet meer. Vermoedelijk zal er eerst een korte termijn adempauze ontstaan, met mogelijk daarna nog een volgende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die de index kan brengen tot niveau’s tussen 4.500 en 4.700, vlak boen de slotstand van afgelopen vrijdag. Gevreesd moet worden dat er daarna nog een volgende beweging omlaag volgt, die opnieuw twee tot drie maanden aanhoudt en waarbij de S&P 500 Index zakt tot onder de laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van net geen 4.100. De vorige week ingezette rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken heeft alle kenmerken van een tussentijdse opwaartse reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in een per saldo dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Vrijdag was een expiratiedag. Dat is altijd een moeilijk moment omdat handelaren dan posities moeten salderen en beleggers en handelaren aan een nieuwe cyclus beginnen met een relatief schone lei. De maandag volgend op zo’n dag is steeds volatiel en wil nog wel eens een keer haaks eindigen op de beweging van de vrijdag ervoor. Dat zou dus betekenen, dat wij met een korte termijn top geconfronteerd gaan worden komende week. Het probleem is dat de rente afgelopen week verder is gestegen en de stijging tegen het einde van de week wel min of meer tot staan is gebracht, maar dat niets er op wijst, dat het met de rentestijging gedaan is. De krachtige beweging in de hoek van de big-tech en de groeiaandelen zou daarom wel eens vooral ingegeven kunnen zijn door deze expiratie.

Overigens moet hierbij opgemerkt worden, dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken bij de S&P 500 Index niet zichtbaar is in bredere indices in de VS zoals bijvoorbeeld de Russell 2000 en ook de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken, hier in Europa, liet weliswaar een krachtig herstel zien, maar van belangrijke opwaartse doorbraken is in het geheel geen sprake!

Vrijwel elke analist en Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken is het er inmiddels over eens, dat de inflatiegolf van dit voorjaar langer gaat aanhouden dan men aanvankelijk had ingeschat. In financiële markten is dat een contrair signaal. Als iedereen het over de richting van dit soort economische grootheden eens is, kan de belegger ervanuit gaan, dat dit scenario in elk geval niet zal uitkomen. Daarmee liggen er nog twee andere scenario’s voorhanden. Het eerste is, dat de inflatie nu snel zal gaan zakken. En het tweede is, dat de inflatie nog veel verder uit de hand gaat lopen, dan iedereen nu voor mogelijk houdt. En omdat er weinig zicht is op welk scenario hierin het meest waarschijnlijke is (waarbij wij nog steeds uitgaan van het laatste, dat bovendien het meest gevaarlijke scenario is), is het te vroeg om nu massaal aandelen te gaan kopen. Heb dus geduld.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Wie alleen naar het verschil kijkt tussen de slotkoers van vrijdag 11 maart en vrijdag 18 maart kan niet anders dan constateren dat we een prachtige week achter de rug hebben. En inderdaad, het herstel van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken mag een naam hebben. Maar als men vervolgens naar de grafiek kijkt, dan kan men zien dat er per saldo niet zo heel veel is gebeurd. De dalende zwarte trendlijn in de figuur is zelfs niet eens geraakt, laat staan dat er van een doorbraak sprake is (zoals dat in de VS bij de S&P500 index wel het geval is). Zelfs de horizontale weerstandszone die tussen 718 en 722 ligt (in rood gemarkeerd) is slechts van onderaf benaderd. Toch kan deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken uiteindelijk nog wel wat hoger reiken. Wij houden rekening met een herstel tot in de buurt van 740 tot zelfs 775. Maar ergens in dit proces zal eerst nog een test gaan plaatsvinden van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 653. En dat betekent dat er voorlopig maar een echte zekerheid bestaat, en dat is dat de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken in de markt nog niet voorbij is. Maar dat er een eerste positieve stap is gezet in een proces, dat uiteindelijk tot een hernieuwde opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gaat leiden, dat lijkt wel zeker.

De lange (10-jaars) rente

De lange rente is afgelopen week zowel in Europa als in de VS verder gestegen. Het ging minder hard dan de week ervoor, maar van topvorming, zeg maar een patroon waarin er zicht komt op het einde van de rentestijging, is in het geheel geen sprake. Daarmee moeten bij het optimisme op de aandelenbeurzen wereldwijd flink wat vraagtekens geplaatst worden. Het enige dat op de korte termijn gezegd kan worden, is dat er een adempauze is begonnen in de rentemarkt. Maar een adempauze is iets geheel anders dan een trendomslag!

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers bereikte een week geleden al de onderkant van de dalende trendlijn die al jarenlang bestaat t.o.v. de €. De candle die daarbij getoond werd was negatief, maar moest nog een vervolg krijgen met een lagere opening. En die kwam er. En de rest van de week was het vooral verkopen wat de klok sloeg. Het lange termijn verkoopsignaal laat nog op zich wachten, daarvoor is een koers onder 0,885 nodig (en we staan nu op 0,904), maar dat zal nu wel snel gaan volgen. De relatieve ontspanning in Oekraïne (het is maar net welk perspectief men daarin hanteert) hielp, maar meer nog de plotselinge draai van de ECB naar een veel verkrappender scenario waren hier debet aan en die ontwikkeling is nog maar net begonnen.

De Brent Olie prijs

Ook de olieprijzen doken, in het kielzog van de $, aanvankelijk flink verder omlaag, maar hier trad later in de week een duidelijk herstel op. In € is de koers meer gedaald, maar technisch bezien is het beeld dat nu ontstaat minder negatief dan dat van de $. En natuurlijk heeft dat alles te maken met Oekraïne en de discussie in tussen Europa en de VS over de strafmaatregelen jegens Rusland. Hoe ver is Europa bereid te gaan om de geldkraan naar Rusland dicht te draaien?

De prijs van een troy ounce Goud

Het goud dook, in het kielzog van de $, flink verder omlaag. Hier is dus weinig goeds op de korte termijn te vertellen. Maar een echte exit dient zich pas aan, als de koers van een troy ounce goud daalt tot onder US$1.850. Maar dat er een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is ingezet staat buiten kijf.

Strategie

Afgelopen week hebben wij aan de zijlijn gestaan. Portefeuilles herstellen keurig en er zijn geen short-posities meer, maar het was nog te vroeg voor het daadwerkelijk oppakken van bredere posities in de aandelenmarkt.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.
21 maart 2022 13.30 Chicago FED National Activity Index
23 maart 2022 16.00 Consumentenvertrouwen Eurozone
24 maart 2022 13.30 Hele reeks cijfers over de stand van de Amerikaanse economie
24 maart 2022 10.00 IFO zakelijk sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Duitsland
30 maart 2022 11.00 Consumentenvertrouwen Eurozone en zakelijk klimaat

Belangrijkste thema van dit moment is de energievoorziening in Europa met dito effect op de prijzen voor gas, benzine en olie.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 4 april 2022 verschijnen.

Den Haag, 20 maart 2022
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.