Met dank aan de Grieken

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-07-03) 342,82.

De beurs wist het al. De Grieken (althans het parlement) gingen de bezuinigingsmaatregelen accepteren. Maandag begonnen de beurzen afscheid te nemen van de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en sloegen zij de weg omhoog in. Wij tellen nu 5 witte candles en daar zal nu zeer snel een zwarte op volgen.
Blog-20110703-AEX-Fig1

Figuur 1
Hierboven in de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ziet u dat het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken zich heeft verbeterd. In het koerspatroon is een TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken 9 getekend. Dit is een typische volgindicator, die gebruikt kan worden als Trailing Stop, maar ook als indicator, die aangeeft of de markt dalend dan wel stijgend is (ligt de koers er onder of er boven). U ziet dat hij op 14 april (zie pijltje 1) aankondigde dat de markt in mineur ging. Afgelopen donderdag gaf hij een signaal (zie pijltje 2) dat de markt weer in opgaande lijn was. Op zichzelf geen slecht signaal, tenminste voor wat 14 april betreft. De waarde van het onlangs uitgebrachte signaal moet nog bezien worden. Trababs 9 (een 9-daags gemiddelde) is een zeer korte termijn signaal.
Daaronder ziet u twee Sentimentindicatoren. Het zijn de McClellan Summation IndexIndex ontwikkeld door Sherman en Marion McClellan. Het is de som van de waarden van de McClellan IndexEen marktbreedte indicator ontwikkeld door Sherman en Marian McClellan en gebaseerd op de Advance/Decline verhoudingen. Het is het verschil tussen een 19-daags en een 39-daags Exponentieel Moving Average van het verschil tussen advancing (in koers stijgende) en declining (in koers dalende) fondsen genoteerd op een bepaalde markt. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenbeweegt zich rondom de nullijn. Divergenties met de koers zijn belangrijk evenals het doorschrijden van de nullijn. Formule: McClellan Osc = {19EMA van (A-D) -39EMA van (A-D)} waarbij EMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde; A = Het aantal stijgende aandelen; D = Het aantal dalende aandelen. Copyright Vladeracken. De Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken is een eigen leven gaan leiden als een goede indicator van de langere termijn breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de markt en van de richting van de markt. Als de McClellan Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken er niet meeer in slaagt het 500-niveau te doorschrijden dan is dit een signaal dat de bears aan het winnen zijn. Copyright Vladeracken en de CPR. De eerste is iets langzamer omdat hij opgebouwd is uit een andere indicator (de McClellan Oscillator). De tweede is een snelle. Hij wordt aangezien als een vooruitlopende indicator. Beiden bevestigen de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de Trababs. Dit doet ook de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder. Deze divergeert nog steeds positief. Op de korte termijn gezien lijkt de markt daarmede in een goede positie.

De langere termijn

Ook op de weekgrafieken is er sprake van positieve signalen. Door de stijging van de afgelopen tijd werd er een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gevormd en daarmede werd de middellange termijn uptrend opnieuw bevestigd. De pijn zit hem nog steeds in het langere termijn beeld. Weliswaar zit ook de langere termijn nog steeds in een hausse beweging, maar de indicatoren dalen nog steeds en zolang dat het geval blijft moet men zeer voorzichtig zijn. De vraag is of de positieve week- en daggrafieken het langere termijn tij kunnen doen keren. Maar zolang hiervan geen bewijs is blijft voorzichtigheid de moeder die waakt over uw geldkist.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is verder gaan stijgen. De daling werd een halt toe geroepen door de steunlijn op een niveau van 3,23%. De indicatoren geven koopsignalen af. De lange termijn rente (30-jarige leningen) liet zelfs een dramatische stijging zien. De waarde van deze langlopende obligaties daalde in de afgelopen weken met enkele procenten. In de Verenigde Staten waar donderdag jongstleden het QE2 programma afliep steeg de rente nog sterker. Wij kregen zelfs een short signaal voor TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken maar dit wacht nog op bevestiging. De vraag is of de stijging in Europa een lang leven zal zijn beschoren. Wij twijfelen hieraan doordat er sprake is van veel negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De 3-maands Euribor steeg ook en deze stijging zal zich ongetwijfeld doorzetten omdat het nu wel zeker lijkt dat de ECB haar rentetarief omhoog zal brengen.

De Amerikaanse Dollar

En de dollar, hij daalde opnieuw! Hij kwam dicht bij zijn steun op 67,0. Op korte termijn beweegt de koers zich ten opzichte van de € al enige tijd boven dit steunniveau in een driehoekig patroon waarvan de beide schuine zijden evenwijdig naar elkaar toe lopen. Zeker nu het rente-écart met Europa aan het uitlopen is en gegeven het feit dat de afloop van QE2 een duidelijk stimulerend effect zal hebben op de rente in Amerika, moet men er van uitgaan dat er binnenkort toch een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog gaat plaatsvinden. Als dit zo is dan zal het scenario dat wij ontvouwden in ons artikel van 25 maart 2011 “De Technische positie van de dollar” hetwelk nog steeds te lezen is op onze website vermogensbeheer.co / Nieuws Blog, ongetwijfeld bewaarheid worden. Wij gaan er derhalve vanuit dat de dollar in de naaste toekomst gaat stijgen (en wij worden daarin ondersteund door de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken die u in de grafiek ziet). Maar wacht tot u een bevestiging hebt (de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit de driehoek). Tot dan toe kunt u er beter vanaf blijven. Wij doen dat ook.

De Olie

Als u naar de grafieken van de prijs van een vat Brentolie kijkt dan ziet u een (voor de gebruiker, zoals de automobilist) opwekkend beeld. Alles wijst op een verdere daling van de prijs. En er wordt duidelijk negatief gedivergeerd. Er zal wel steun ontstaan (op het 40-weeks Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken bijvoorbeeld) maar de daling lijkt duidelijk verder terrein te gaan winnen.

Het Goud

De prijs van een troy ounce Goud daalde in de afgelopen week opnieuw. Deze prijs bevindt zich nu in een horizontaal kanaal Wij gaan ervan uit dat er eerlang een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zal plaatsvinden aan de onderzijde van het kanaal. De steun van deze onderzijde ligt op $1.462. Ook in Euro’s gemeten is de prijs van het goud opnieuw onder het topje van juni 2010 gekomen. Er werd dus nog steeds niets verdiend.

Onze Strategie

De korte termijn posities op de DAX en ook op de AEX via Sprinters werden allemaal tot grote tevredenheid gesloten. Er blijft nog een kleinere positie over in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Wij schreven ook Calls op de AEX. Mochten wij in de komende week nieuwe signalen krijgen (hetgeen zeer wel mogelijk is), dan zullen wij opnieuw posities (korte termijn) innemen, maar met aandelen blijven wij nog even voorzichtig. Op de Safilo obligaties werd opnieuw een vervroegde aflossing uitbetaald (geheel volgens de voorwaarden) van 20%.Onze posities werden daardoor opnieuw verminderd (tot 45% van de oorspronkelijke nominale inleg). Wij wachten met herinvestering totdat er meer zekerheid aangaande de richting van de rente is gekregen.

Den Haag, 3 juli 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.