Nu een microstap omhoog?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (20 november 2017) 536,62

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: verdeeld/positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De DAX Index vertoonde de grootste dip

Het is nog steeds een microdip alhoewel het in Frankfurt op het nippertje was. Want in Duitsland gingen de koersen met 4,9% omlaag. Inmiddels herstelde zich dit tot een verlies van ruim 3,6%. Het oude gezegde werd hiermede weer eens bevestigd. “Bei Uns ist alles besser” (lees ”grosser”). In Amerika bleef de terugtocht beperkt tot 1,5% en Amsterdam gaf 4,1% weg. Amerika werd gesteund door het succes van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, die juichten over de aanvaarding van de wet op de belastingverlaging. Het probleem is dat de aanstaande stemming in de Senaat er op dit moment niet erg positief uitziet. Technisch gezien lijkt de daling zich inderdaad te beperken tot een microdip. In Amsterdam tellen we nu negen opeenvolgende zwarte candles. In Frankfurt ook. Vandaag of morgen volgt een witte, en dat zal helpen het tij te keren want de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenuit de daggrafiek heeft de stijging al ingezet. De ASCX Index De Amsterdam Small Cap Index. Een gemiddelde van 25 kleine en middelgrote bedrijven genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Copyright Vladerackenin Amsterdam geeft koopsignalen en de Russell 2000 TrackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken heeft ook een zeker koopsignaal gegeven. In andere markten ziet men de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgen.

De volgende rally is aanstaande

Vrijdag was natuurlijk een teleurstellende dag. Na het herstel van woensdag en na de bevestiging van donderdag lag het in de verwachting, dat de expiratiedag van vrijdag een definitieve inzet van de weg omhoog zou laten zien. Dat was misschien wat optimistisch want de dagen van woensdag en vrijdag waren alle twee zwarte-candle-dagen. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken tikte op vrijdag zelfs een lagere koers aan dan op de draaidag van woensdag. Gezien de positieve bewegingen bij veel aandelen en in aanmerking genomen, dat de ASCX Index De Amsterdam Small Cap Index. Een gemiddelde van 25 kleine en middelgrote bedrijven genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Copyright Vladerackenmaar ook andere indexen, zoals de S&P500 al gedraaid zijn en koopsignalen geven, zien wij een dezer dagen een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken ontstaan. Deze hoeft niet lang te duren, want de weekgrafieken zijn allemaal nog negatief en wij zien het niet zitten dat de stijging die er aan zit te komen van dusdanige omvang zal zijn dat hij dit negatieve weekscenario kan doen omkeren. En in dit verband zou het falen van het belastingprogramma in de senaat in de VS wel eens een trigger kunnen zijn. Dat geeft dus niet veel hoop voor een eindejaarsrally, maar de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die nu in het vat zit, lijkt vrij zeker.

Wanneer men de grafieken van de verschillende markten vergelijkt, dan kan men constateren dat zij het in het algemeen eens met elkaar zijn. De daggrafieken laten stijgende indicatoren zien. Maar er wordt negatief gedivergeerd. De indicatoren van de weekgrafieken zijn in een dalende modus, maar hier is geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De maandgrafieken laten stijgende indicatoren zien maar met uitzondering van Tokyo, valt overal de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken op. Dit alles ondersteunt onze stelling van hierboven: de markt is klaar voor een opleving maar lang zal deze niet duren. Wij laten hieronder de weekgrafiek van de Dow Jones Industrial Index zien.

De weekgrafiek van de Dow Jones Industrials Index (DJIA)

Het is eigenlijk een zeer mooi beeld. Men ziet een gestage stijging met in de laatste twee weken twee zwarte candles en een Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, die de daling heeft ingezet. Deze waarschuwing is extra belangrijk omdat een dalend MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken een weerspiegeling is van de negatieve stemming in New York. Een en ander hoeft niet te resulteren in een catastrofe, maar men moet er bij het zien van dit beeld vanuit gaan, dat iedere korte termijn opleving geen lang leven beschoren zal zijn. Het betekent echter niet dat de markt nu heel zeker aanmerkelijk zal gaan dalen. Het is niet uitgesloten, dat de dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken wijst op een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, maar wij herhalen onze waarschuwing van de afgelopen weken. Iedere daling op dit moment, na een zo lange periode van stijging en met zoveel waarschuwingen, die in de lucht hangen, kan uitlopen op een forse daling. Gelukkig is Draghi er nog, die al langere tijd tezamen met andere directeuren van Centrale Banken, gezien moet worden als de beschermer van de aandelenkoersen.

Figuur 1.

De Rente

Binnenkort, zo ziet het ernaar uit, zal de steun op 0,4% opnieuw ingeroepen worden. Alles wijst op een verdere daling van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op leningen van de Nederlandse Staat met een gemiddelde looptijd van 10 jaar. Dit is natuurlijk geen mooie boodschap voor de pensioenfondsen, nu wij tegen het einde van het jaar aanlopen, maar de grafieken vertellen ons niet anders. Zoals reeds vaker betoogd, moet Draghi het pompen stoppen alvorens men echt op een renteherstel mag hopen.

De US$ in €’s uitgedrukt

De poging van de dollar om de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond 85-87 te breken lijkt nog geen succes te hebben. Toch zou er in de komende dagen wel eens een nieuwe poging ondernomen kunnen worden, maar als wij iets verder kijken dan zien wij alleen maar negatieve signalen. De dollar is zwak en een verdere daling is de meest logische volgende stap.

De prijs van een vat Brentolie

De microdip, in de prijs van een vat Brentolie lijkt ten einde. Er zit een nieuwe rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in het vat. Maar alles wijst erop dat deze evenals bij de aandelen indexen van beperkte omvang zal blijven. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$62,5 lijkt gebroken. De weg naar US$70 ligt open. Uit Amerika komen opgewekte en trotse berichten, dat het land weer de grootste olieproducent is, maar of wij daar nou zo blij mee moeten zijn blijft een vraagteken en of dit voldoende is om de nog altijd oplopende vraag te stelpen is ook maar zeer de vraag.

Het Goud

De World God Index is plotseling tot boven US$1.294 gestegen. Dit gaat gepaard aan positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zowel in de dag- als in de weekgrafiek. Daarenboven is er nog genoeg ruimte over om verder te stijgen. Hoe dit gerijmd moet worden met een stijgende aandelenbeurs is niet erg duidelijk, maar de feiten zoals die in de grafieken getoond worden liegen niet.

Strategie

Het lijkt er op, dat wij een volgende stap omhoog gaan zetten en dat betekent voor ons waarschijnlijk dat wij de aandelenportefeuilles nog verder zullen invullen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

20 november 2017 15.00 Speech ECB-president Draghi
22 november 2017 0.00 Speech FED-voorzitter Yellen
22 november 2017 9.00 Niet-monetaire beleidsvergadering ECB
23 november 2017 13.30 Vrijgave notulen monetaire beleidsvergadering ECB
24 november 2017 10.00 IFO Sentimentindicatoren Duitsland

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 20 november 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.