Hiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit.

Berichten

De Technische Belegger • Jaargang 22 • Nr 10 • 10 oktober 2016

De beurs in Amsterdam kruipt omhoog, meer met vallen dan met opstaan, maar hij blijft onderaan in een gelijkbenige driehoek liggen, althans waar het de AEX Index betreft. In andere markten ziet men een gelijkaardig beeld met dien verstande, dat vaak de gelijkbenige driehoek vervangen is door een horizontaal of licht dalend kanaal. Het geheel […]

Nog iets naar omhoog

Vladeracken Vermogensbeheer komt eenmaal per week met een beurscommentaar waarin zij kort ingaat op de ontwikkelingen op financiële markten in de voorbije week alsmede op de verwachtingen die zij heeft voor de komende periode.

Opnieuw even geduld

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (18 juli 2016) 447,51 Algemeen technisch beeld In Amsterdam werd de AEX Index voor de vierde achtereenvolgende maal tegengehouden door het 450 weerstand gebied. Dit is niet om vrolijk van te worden. Maar gelukkig is de AEX Index niet alleen bepalend. Er zijn nog meer […]

Een uitbraak licht nog ver weg

Wekelijks publiceren wij een beurscommentaar op maandagochtend. Wij gaan daarbij in op de ontwikkelingen in de voorbije week en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden als men naar de markt op een technische manier kijkt.

Brexit en Italië, recessie of niet?

De paniek, die direct na het bekend worden van de uitslag van het Brexit-referendum toesloeg, ebde al snel weg. Maar banken en verzekeraars herstelden niet of nauwelijks. Want met het wegvallen van de onzekerheid rond het referendum kwam het volgende economische probleem in volle wasdom voor het voetlicht: de uiterst bedroevende staat van de gemiddelde bankbalans in Italië.