Opnieuw even geduld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 juli 2016) 447,51

Algemeen technisch beeld

In Amsterdam werd de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken voor de vierde achtereenvolgende maal tegengehouden door het 450 weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken gebied. Dit is niet om vrolijk van te worden. Maar gelukkig is de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken niet alleen bepalend. Er zijn nog meer en veel grotere markten die de richting van de koersen bepalen. Amerika heeft, nadat de eerdere All-Time Highs gebroken werden, zonder twijfel nu een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet. Europa is in zijn algemeenheid nog niet zover. Frankfurt is het voorbeeld van de markten, die eigenwijs zijn dan wel achter lopen. Amsterdam ligt op de lijn van Amerika. De indicatoren aldaar zijn gaan dalen, maar het is alleszins mogelijk dat het algemene koersniveau nog even hoger komt. De weekpatronen liggen er overal positief bij. Dit houdt in dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog uitgesteld kan worden, maar als dat zo is dan zal dit uitstel beperkt zijn gezien het feit dat Amerika deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken al wel heeft ingezet. Maar meer dan een kleine reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zien wij er dit maal niet inzitten. De weekpatronen zien er te mooi uit. En de resolute wijze waarop de conservatieven in de UK hun probleem tegemoet getreden zijn is ongetwijfeld een van de fundamentele redenen. BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken lijkt op de langere baan te zijn gezet. En de goede wijze Keynes zei het al: “Op de lange termijn zijn wij allemaal dood”. En zo kan het ook met BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken gebeuren. Op de lange termijn kunnen er oplossingen gevonden worden die alle partijen tevreden stellen. De negatieve BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken invloed lijkt daarom al achter ons te liggen. De beurzen kunnen dus weer over gaan tot de orde van de dag en dat is hun normale ritme van de golfbewegingen vervolgen. Andere invloeden lijken op dit moment ook niet erg relevant. Turkije is al weer op weg naar herstel, er gaat een oplossing gevonden worden, zoals Merkel zei, voor de Italiaanse banken, de Chinese economie lijkt toch nog steeds mooi te groeien etcetera, etcetera. Blijven over de negatieve signalen van de lange termijn grafieken. Deze zijn er nog steeds. Alles wat wij dezer dagen schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken over de effectenbeurzen dient onder dit voorbehoud gelezen te worden. Wij hebben er eerder uitgebreid aandacht aan besteed. Er hangen donkere wolken in de lucht, maar deze lijken op dit moment niet op uitbreken te staan.

AEX Index

Wij beperken ons daarom hieronder in het analyseren van de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken tot de korte termijn.
BLOG 20160718 AEX
Figuur 1.

Bij 458,02 werd voor de eerste maal de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken gestopt. Er volgden daarna nog drie aanrakingspunten met het 450-gebied (zie de cijfers in de grafiek) met in de afgelopen week een topje op 451,08. Vrijdag zag een lagere koers en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalde toen, ook al is dit moeilijk te zien in de figuur. Netto is er sprake van een dalende lijn en deze past in een veel groter patroon op grond waarvan men moet stellen dat de beurs nog steeds (sinds april vorig jaar) in een dalende markt zit. Een koers boven 454 zou een eerste stap kunnen zijn om hieruit te komen. Maar opnieuw is dit niet gelukt, alhoewel het mogelijk is dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ditmaal zeer beperkt zal blijven en daarmede de aanzet zal zijn om een doorbraak te forceren. Dit laatste is natuurlijk iets wat iedereen graag ziet, maar dat nog wel even moet gebeuren alvorens men er van uit mag gaan. Zolang de koers boven de gemiddeldes blijft lijkt dit scenario mogelijk. Een terugval tot 435 zou daar ook nog in passen. Als het daar niet bij blijft dan moet men rekening houden met een val tot 419 en misschien wel tot 410. Of een daaropvolgende stijging zich dan alsnog kan manifesteren als een krachtige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die de markt uit zijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken kan brengen is hoogst onzeker. Zoals boven gesteld is de DAX nog niet zover en dat zou kunnen betekenen dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken er nog een paar puntjes bij kan sprokkelen maar het beeld geeft ons geen aanleiding te veronderstellen dat een paar dagen uitstel kan zorgen voor een doorbraak. Hierbij komt dat ook nog dat de Call/Put verhouding in Amsterdam zeer hoog ligt en dat duidt ook op een aanstaande reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Zowel de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken als de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken divergeren positief hetgeen duidt op een beperkte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Zo doen ook de week indicatoren. En deze zijn ook stijgend. Al met al zijn wij dus niet negatief. Wij voorzien een nieuwe poging, maar dan wel iets later, om het 450-gebied te breken.  Vergeet niet dat het nog zomer is, een echte rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zou zomaar uitgesteld kunnen worden tot in het najaar.

De Rente

De rente gaf gevolg aan het gestelde in de grafieken. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10- jaar Nederlandse Staat leningen steeg van –0,104% naar 0,072%. En dat is een heleboel ook al komt de stijging vanuit een ongekend laag niveau. Onder dit geweld zette ook de week de stijging in en dat betekent dat dit hoogstwaarschijnlijk nog niet het einde is van het herstel. Op 0,1% ligt er weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken maar deze zal niet sterk genoeg blijken nu de stijging en de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in alle timeframes herkenbaar is.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het is bij de dollar meer van hetzelfde. Hij blijft om zijn MA40 slingeren. Wij zien in de grafieken geen aanleiding om te veronderstellen dat hij bezig is een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken voor te bereiden.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie ligt wat zwakker in de markt. Voorlopig zien wij geen indicaties dat het niveau van US$45 het niet zou houden. Maar als de prijs lager komt is er op het duidelijk lagere niveau van US$36 steun. Wij zien het zover niet komen, althans voorlopig niet. Er is wel sprake van ruimere aanvoer en dat vertekent de verhoudingen. Het aantal in productie zijnde schalieputten is opnieuw gestegen.

Het Goud

De World Gold Index is nu toch duidelijk aan het dalen. Het is nog te vroeg om te zeggen waar dit naartoe gaat. Er wordt sterk negatief gedivergeerd op de weekchart en de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken staat nog maar aan het begin. Enige voorzichtigheid is dus op zijn plaats.

Strategie vermogensbeheer

Wij blijven voorzichtig zolang de AEX niet duidelijk boven de 450 ligt.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 juli 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.