Nog iets naar omhoog

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (25 juli 2016) 453,35

Omzetten zeer laag, de markt stijgt toch, bears op vakantie

Op de valreep heeft de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken toch nog een barrière geslecht. Er moet nog wel een bevestiging van komen maar de eerste stap tot een doorbraak werd gezet en met de constatering van dit goede nieuws beginnen wij deze blog. Maar onmiddellijk daarna is het belangrijk te constateren dat het touw strak gespannen is. Wij willen met deze laatste opmerking geen zondagafzegger zijn, maar hoe positief afgelopen week ook was hoe zekerder dat het is dat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken niet lang meer op zich zal gaan laten wachten. Wij zullen een en ander nog iets nader toelichten hieronder aan de hand van de dagchart van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. In het spel van klimmen en vallen speelt Amerika de winnende rol. In het begin van dit jaar zag de internationale beleggingsmarkt Europa als het Walhalla van 2016. Maar de rollen zijn weer gekeerd. Amerika ligt weer bovenaan. En het was in Amerika dat er nieuwe All-Time Highs werden gezet. Europa bleef daarbij achter. Een echte vergelijking van indexen blijft uiteraard altijd moeilijk. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken herinvesteert geen dividenden. De DAX doet dat wel. Maar ook de DAX slaagde er niet in een All-Time High neer te zetten. Ook in Londen, Zurich of Parijs zult u geen All-Time Highs tegenkomen in de eerste helft van dit jaar. U zou terug moeten gaan naar april van vorig jaar, toen de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zich inzette, maar Amerika deed het in de afgelopen weken keer op keer.

Brexit

BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken heeft er dus niet voor kunnen zorgen dat de al langverwachte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken werd ingezet. Maar daarmede is hij niet van de baan. De negatieve voorspellingen van de statistieken van het begin van dit jaar zijn nog niet weerlegd. Er ligt nog een half jaar voor ons. En dat zal een halfjaar worden met duidelijke onrust. Men hoeft alleen maar te denken aan de verkiezingen en de daaraan voorafgaande strijd in Amerika. Technisch gezien is de markt duidelijk toe aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Hoe diep deze zal gaan is nog niet te zeggen. Wij hebben er al enkele malen op gewezen dat er zeer negatieve indicaties zijn. Op dit moment lijkt daar enige verlichting in te zijn gekomen. Daar zullen wij volgende week in de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken aandacht aan besteden. Nu richten wij ons op de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

AEX Index

AEX Index, daggrafiek

AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

Figuur 1.

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken sloot vrijdagavond met een koers van 453,35. Hiermede lag hij onder het topje van donderdag toen 454,48 aangetikt werd, maar dat was geen slotkoers. Het slot van vrijdag lag wel (net) boven de top daags voor de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken verkiezingen toen de markt tot aan 453,3 reikte en boven het topje van eind mei op 453,07, maar hij bleef onder de hoogste top van de laatste tijd op 458,02 uit april van dit jaar. 453,35 is dus zonder meer een mooi slot en het brengt de markt uit de korte termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken (deze is niet te zien in de wijdgerekte grafiek). Op zichzelf dus een mooi resultaat, maar de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van 458,02 ligt zeer dichtbij. De koers ligt aan de bovenkant van het Keltnerchannel. Dit betekent dat er nog wel ruimte is maar niet zo erg veel, het gaat allemaal te snel kennelijk. De afstand tot het MA200 is met een kleine 5% groot en dat is veel. Let op dat het MA200 nu stijgende is. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken dat wij als een rood histogram presenteren is bijzonder laag. Met name was het zeer laag gedurende de laatste vijf dagen. En dat betrof een periode dat de koersen stegen. De verkopers waren dus blijkbaar op vakantie terwijl de kopers (zij het niet zoveel) nog steeds in de markt waren zodat de koers kon stijgen. Dat kan natuurlijk nog best even aanhouden maar lang kan het uiteraard niet duren. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is aan het dalen (in Amerika overigens al veel langer) en ook aan dat signaal kan de markt zich niet onttrekken. Tot slot is er dan de Zone Oscillator. Hij heeft in juni (zie bij pijltje) zijn top gezet en hij is nu aan het dalen. Tijdens deze daling kan hij best wel even stijgen, maar zijn richting is omlaag gericht totdat hij draait onder de onderste horizontale lijn. Onze figuur geeft dus geen goed nieuws voor de komende periode. Er komt zonder enige twijfel een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aan. De enige vraag is hoe diep deze zal gaan. En hier zijn wij iets optimistischer want de week- en ook de maandgrafieken zijn zonder meer positief. Hun invloed zal de korte termijn in bedwang houden en daarmede zijn wij toch gematigd tevreden. De vraag blijft dan over of het 458 niveau wordt overschreden voordat de markt omlaag gaat. Wij denken dat het bereikt zal worden maar daarna zal het wel even hommeles zijn.

Komend weekeinde verschijnt weer onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken. Daarin zullen wij ingaan op de wat langer termijnontwikkelingen van de grotere aandelenbeurzen. Als tipje van de sluier willen wij u al wel wijzen op het feit dat in grote breed samengestelde indices zoals de MSCI Wereld Index een groot omgekeerd kopschouderpatroon zichtbaar is, dat op het punt staat in opwaartse zin te worden doorbroken. Als die doorbraak plaatsvindt, dan betekent dat zeer positief nieuws voor aandelenmarkten wereldwijd!

De Rente

En even ging het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op Nederlandse staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar zelfs omhoog. Maar toen de bovenkant van het dalende kanaal bereikt werd was de stijging al weer afgelopen. In de daggrafiek zijn de indicatoren nu aan het dalen, maar de weekgrafiek ziet een en ander nog met een heel ander oog. Alles stijgt daar nog. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen, dat de daling beperkt zal blijven en dat er daarna opnieuw een aanval op de bovenzijde van de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken wordt gedaan. Het zou een opsteker zijn.

De US $ in €’s uitgedrukt

De dollar blijft er relatief sterk bij liggen. Niet dat er veel spectaculairs gebeurt maar hij is stijgende. Het overtuigt ons echter nog niet. Zolang het niveau van 92,45 niet gekraakt is blijft het wat ons betreft daarbij. Mocht dat echter gebeuren dan wordt het plaatje anders. Er zou zich dan een Kop en Schotel patroon kunnen vormen en dat is in technische zin niet alleen interessant maar ook bijzonder positief. Het Nederlandse bedrijfsleven zal er niet rouwig om zijn als dat mocht gebeuren.

De prijs van een vat Brentolie

De olieprijs ligt nog steeds zwak in de markt. Maar wij krijgen de indruk vanuit de grafieken dat dit niet meer zo lang gaat duren. De indicatoren liggen flink laag en er wordt positief gedivergeerd. $45 lijkt nog steeds een goede steun voor de Brentolieprijs. Maar als deze het niet houdt moet men met een prijs van US$36 rekening houden. De aanvoer, waar het fundamenteel om draait, lijkt de stijging van de vraag op dit moment niet bij te kunnen houden. In Amerika stijgt het aantal in productie zijnde schalieputten, maar de totale productie daalt. Libië lijkt wat problemen opgelost te hebben, maar voorlopig zet dat geen zoden aan de dijk. Iran is druk bezig de productie uit te breiden en zij zullen daar ongetwijfeld in slagen. Wij houden vertrouwen in US$45 als de steunprijs voor een vat Brentolie.

Het Goud

Er wordt hier en daar al weer geroepen dat men op moet schieten met het innemen van posities omdat men anders te laat komt. Deze misplaatste euforie is ingegeven door het mooie herstel dat de markt afgelopen donderdag liet zien. Maar wij interpreteren de mooie witte candle die toen werd gezet als een normale fluctuatie in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Alle indicatoren wijzen hierop. US$1.307 is het eerste steunniveau. Als de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken doorzet dan komt US$1.280 in het vizier.

Strategie

Wij blijven voorzichtig, maar uitbraken zullen worden gebruikt om posities uit te breiden.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 25 juli 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.