Berichten

SNS Reaal NV – De ene particulier is de andere niet

In dit artikel besteden wij eerst aandacht aan de procedure die gevolgd wordt. Vervolgens gaan wij in op de vraag die beleggers zich nu stellen, wat betekent dit voor mijn aandelen en achtergestelde perpetuele preferente aandelen en achtergestelde perpetuele obligaties.

Fürstenberg Capital II perpetual securities

Al eerder schreven wij over niet-cumulatieve preferente aandelen van Depfa Bank plc. Van gelijke aard zijn de Fürstenberg Capital II perpetual securities, welke ook in Amsterdam zijn genoteerd.

Depfa probeert u uit te kopen

Op 9 november jongstleden schreven wij een stuk over de Depfa Funding Trust II Securities die jaren geleden onder meer via ABN Amro aan Nederlandse beleggers zijn verkocht. Wij schreven het stuk in het kader van onze aandacht voor eeuwigdurende al dan niet cumulatief preferente aandelen.

Depfa Funding Trust II Perpetual Securities

Lezers die onze stukken regelmatig volgen weten dat wij in de voorbije jaren al heel wat speciale obligatieproducten hebben besproken. Zo kwamen al aan bod een perpetual van Casino Guichard, een eeuwigdurend niet-cumulatief preferent aandeel van Credit Agricole , maar ook perpetuals van bijvoorbeeld Achmea , ASR en ING. Vandaag is het de beurt aan Depfa Bank plc en het Duitse Hypo Real Estate Holding AG.

Een Januskop

De markten tonen op dit moment twee gezichten. Aan de ene kant ziet men de ene na de andere hogere koers op de borden verschijnen, met name in de Verenigde Staten, en aan de andere kant ziet men een onderstroom, die maar steeds waarschuwt dat de rally niet ondersteund wordt en dus op kantelen staat. Misschien zijn het de Europese kredietcrisis enerzijds en de wereldeconomie anderzijds, die elkaar tegenspreken.