Hoog dividendrendement 5: Corio

In ons streven om goede alternatieven te vinden voor dalende obligatiekoersen in een portefeuille hebben wij in de afgelopen tijd aandacht besteed aan de vastgoedaandelen Wereldhave en Unibail-Rodamco, twee aandelen uit de top tien van aandelen met een hoog dividendrendement genoteerd aan de Amsterdamse beurs.

In het onderhavige artikel besteden wij aandacht aan een derde vastgoedfonds, dat weliswaar niet in de top tien zit maar dat deze top toch op de voet volgt. Het is het vastgoed fonds Corio.

Opnieuw hebben wij ons, naar aanleiding van de uitkomsten zoals gepubliceerd in de rubriek Seeking Alpha, de vraag gesteld of Corio een goede vluchthaven is in tijden van beurszwakte. De resultaten van onze analyse staan hieronder afgebeeld. Wij verwijzen naar ons artikel over Wereldhave waarin wij de wijze van berekening hebben uiteengezet.

Periode 1-1-1989 tot heden Aantal dalingen > 15% Gemiddelde daling in %
AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 11 32
Corio 14 32

De uitslag duidt erop dat Corio als vluchthaven niet geschikt lijkt.

Maar Corio heeft nog andere eigenschappen.

Vastgoedportefeuille

De portefeuille bestaat voor 96 % uit winkelcentra en slechts voor 4% uit kantoorpanden. De investeringen liggen voor 92% in Euroland. 8% is geïnvesteerd in Turkije. Tegenover deze laatste investeringen staan hedgeconstructies zodat het valutarisico niet in Turkse ponden maar in Amerikaanse dollars wordt gelopen. Vermelding dient nog dat de “occupancy rate” (bezettingsgraad) volgens het jaarverslag 2010 96% is.

Fiscale positie

Corio maakt gebruik van de fiscale voordelen van een status de Fiscale Beleggingsinstelling in Nederland en ook in Frankrijk heeft men een dergelijke structuur. Een van de eisen van een FBS is dat de nettowinst na belastingen volledig aan aandeelhouders wordt uitgekeerd. Deze eis vormt dan ook de basis van de dividendpolitiek van Corio. Het aandeel gaat dit jaar op 27 april 2011 ex-dividend.

Het dividendverleden is als volgt:

Boekjaar Koers ultimo maart daaropvolgende jaar Uitgekeerd dividend In % van de koers
2006 € 68,01 € 2,53 3,72%
2007 € 55,50 € 2,60 4,68%
2008 € 31,14 € 2,64 8,48%
2009 € 49,43 € 2,65 5,36%
2010 € 48,87 € 2,69 * 5,50%

*) aangekondigd maar nog uit te keren

Het gemiddelde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken over deze vier jaar bedroeg 5,58%.
In de periode onder studie steeg het aandeel Corio van €38,39 naar €48,87 op 12 april 2011 met 27,3 %. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg van 136,59 naar 360,77 met 164,1%. Het dividend is zeker het dubbele van wat de fondsen uit de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken uitkeren. Dit verbetert de verhoudingen maar Corio is zeker geen groeiaandeel.
Corio heeft enkele grote aandeelhouders waaronder het ABP (36,59%) en PGGM (5,09%). De investering van het ABP is afkomstig van de fusie tot Corio tussen VIB en Winkelbeleggingen Nederland (WBN) het vastgoedbedrijf van het ABP.

Het gebruik van Opties

Op 12 april jongstleden, dinsdag vóór de expiratiedatum van april noteerde Corio €48,87 en de Call Mei 2011 50 had toen een slotkoers van €0,54. Eind april gaat het aandeel ex-dividend ad €2,69. Met een slot van €48,87 lag het aandeel nog net boven zijn 20-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en dus werd aan alle eisen voldaan om positie in te nemen. De prijs van de call is misschien wat laag, maar dit is normaal voor het dividendseizoen. De maximale opbrengst lijkt zeer mooi met €0,54voor de Call, €1,13 voor mogelijke koerswinst en €2,69 voor dividend (alles vóór transactiekosten). De koerswinst is uiteraard het grote vraagteken in deze rekenarij, maar ook zonder dat is de procentuele opbrengst in deze maand hoog (7,8%).

Enkele kanttekeningen:
1. Zoals wij reeds stelden in het artikel over Wereldhave kiezen wij voor de eenmaands optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Onze ervaring is dat de eenmaands optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken in een politiek van continue gedekt schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken de beste opbrengst geeft (maar laat u niet weerhouden als u betere opbrengsten vindt). Wij schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken dan bij voorkeur enige dagen vóór de uitoefendatum van de eerder geschreven optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Deze laatste laten wij dan rustig expireren maar dit is uiteraard ook afhankelijk van de beurskoers op dat moment. In het algemeen staan er dus gedurende de laatste dagen van de looptijd twee opties uit (hetgeen gedurende enkele dagen extra margin vraagt).
2. De kans bestaat dat de geschreven optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken wordt opgevraagd. Hier moet u zich niet druk over maken. Als u het juiste uitoefenniveau hebt gekozen (enkele punten boven de actuele koers) maakt u in dat geval extra winst (in ons voorbeeld de optieprijs plus het verschil tussen de koers op het moment van aankoop en de uitoefenprijs). Koop onmiddellijk het aandeel weer terug en begin de constructie in feite weer opnieuw.
3. Toch vormt de mogelijkheid van opvragen in maanden van dividenduitkering de reden dat wij (tenzij de mogelijkheden van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken duidelijk goed zijn) in principe geen opties schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken met de maand april als uitoefendatum (begin dividendseizoen). Er zijn normaliter teveel geïnteresseerden in de markt die proberen te profiteren van de mogelijkheid van dividenduitkering en direct daaropvolgend koersherstel. Voor de uitgekiende speler op de markt hoeft dit argument niet te gelden. Die kan bijvoorbeeld de dag voor de ex-datum de call sluiten als deze op dat moment een positieve intrinsieke waarde kent.

De Chart

Blog-20110422-Corio-Fig1

Figuur 1

Ook Corio maakte een forse duikeling in oktober vorig jaar. En op dit moment ligt het aandeel weer onder zijn 20-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Dat was niet het geval op 12 april toen dit artikel werd geschreven. De ingenomen positie blijft uiteraard liggen ook nu de koers onder zijn volgsysteem ligt. Maar een nieuwe positie zullen wij niet innemen mocht geen herstel op tijd optreden.

De Risico’s

De risico’s zitten hem natuurlijk in het feit dat het aandeel in waarde kan dalen. Zodra het onder zijn 20-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken gaat noteren houden wij op met schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken, omdat de kansen dat wij hiermede in een fuik lopen te groot zijn. Uiteraard worden reeds geschreven opties aangehouden.

Conclusie

Het gedekt schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van opties op aandelen Corio is zonder meer interessant. Toch hebben wij deze constructie voor onze klanten niet gelegd vanwege het lage groeicijfer dat het aandeel Corio toont. Hier zou eerst verandering in moeten komen alvorens wij het aandeel werkelijk aantrekkelijk gaan noemen. Wij geven wat dat betreft de voorkeur aan Unibail als aandeel met een hoog dividendrendement om er calls op te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken.

Den Haag, 22 april 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken of vergelijkbare effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Het besproken product vertegenwoordigt een hoog risico.

 

7 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco 24-01-2014 en Unibail Rodamco 31-01-2014, […]

  2. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  3. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  4. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  5. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  6. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

  7. […] aandelen: Corio, Koninklijke Olie, Unibail Rodamco, […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.