Nog geen koopsignalen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-07-28: 404,84)

In een week dat er bijna niets gebeurde (de AEX steeg van 404,4 tot 404,84) zijn er hier en daar enkele lichtpuntjes verschenen in de grafieken. Wij willen hiermede niet zeggen, dat er nu een einde aan de daling is gekomen want dat zou verre van waar zijn. Hiervoor moet men wachten op duidelijke koopsignalen en die zijn er niet, zeker niet na afgelopen vrijdag. Maar het ziet er allemaal niet meer zo negatief uit als vorige week Het is daarom mogelijk dat Europa dicht bij een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ligt. In Amerika daarentegen is er eigenlijk nog niets gebeurd (de S&P500 zette donderdag nog een nieuwe top) en men wacht daar dus nog steeds op een doodnormale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Als deze komt dan zal Europa uiteraard negatief beïnvloed worden en misschien is dat ook wel de reden dat wij weliswaar enkele positieve indicaties zien maar dat de markt in zijn totaliteit nog steeds duidelijk negatief is. Wij laten u hieronder een daggrafiek zien van de ASCX Index (de Small Cap Index uit Amsterdam).
BLOG 20140728 ASCX FIG1Figuur 1.

Men kan in de grafiek een Kop/Schouder patroon herkennen. De verschillen tussen de linkerschouder en de top zijn minimaal. Als men het niet eens is met de vaststelling dat het hier om een Kop/Schouderpatroon handelt, dan kan men er ook een driedubbele top in onderscheiden. Voor de conclusies blijft daarmede alles hetzelfde. In vier dagen tijd bereikte de koersval het doel dat berekend kan worden op 570. Het diepste punt werd bereikt op 15 juli toen 568 werd aangestipt. Dit was een daling van ruim 6%. De AEX bereikte op 18 juli een dieptepunt hetgeen een daling van iets meer dan 4% inhield. Een aloude wijsheid uit de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken stelt dat een gezonde beurs gepaard gaat aan een nog betere Small Cap markt. Het tegenovergestelde houdt dus in dat een dalende Small Cap markt wijst op een zwakke beurs.

Bearmarkten

Paul Tudor Jones stelde daarnaast dat een gevaarlijke Bearmarkt begint als inflatie en rente gelijktijdig stijgen. Zover is het duidelijk nog niet. Misschien is Amerika iets verder met het zetten van een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in beide grootheden maar van een echte stijging is ook daar geen sprake. Andere commentatoren wijzen erop, dat een echte BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken voorafgegaan wordt door een duidelijke Merger Mania. Ongetwijfeld heeft deze zich ingezet, maar nog niet meer dan dat. Fundamentele aanwijzingen voor een grote BearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken zijn er dus nog niet of zijn nog in ontwikkeling. Wij concludeerden dat overigens op geheel andere aanwijzingen reeds eerder. Op kortere termijn lijkt er dus geen grote koersval in het vat te zitten.
Terug naar de grafiek. Men ziet in het verdere koersverloop na het diepgepunt een stijging. Deze stijging is sterker dan de stijging die de AEX liet zien in dezelfde periode.

De daling van de ASCX is nu nog iets groter dan 5% en die van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken iets kleiner dan 4%. Naast een betere C/P Ratio en een betere AD- lijn is de ASCX in zijn laatste stijging dus vooruitgelopen op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Mooi, maar het zijn pas enkele dagen, dus grote conclusies kunnen hieruit niet getrokken worden. Maar er is meer te leren uit de grafiek. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder de koersgrafiek is nog steeds stijgende Daarmede is hij een van de weinigen, die er positief uit zien (zeker niet de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken). Daarenboven is er sprake van duidelijk positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. En ook hierin staat de ASCX vrijwel alleen.
Het meest voor de hand liggende scenario lijkt ons dat de negatieve signalen uit de grafieken van de grote indexen hun gelijk krijgen. De markt zal dus nog verder dalen. De ASCX zal ook gaan dalen, maar een pullback tot circa 590 alvorens de daling inzet zou logisch zijn. Op 570, de plaats waar vorige week steun gevonden werd, ligt er ook nog steun uit het verleden zoals in de figuur is aangetekend. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zal rond het 397-400 niveau steun vinden, maar een doorbraak naar 391 lijkt ons alleszins mogelijk alvorens er een koopsignaal verschijnt.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen daalde nog een fractie, maar er is een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de maak. Men ziet de indicatoren draaien en dat zou kunnen wijzen op een komende stijging van de rente. De driemaands Euribor is inderdaad in de afgelopen week gestegen. Een en ander wil nog niet zeggen dat aan de voorwaarde van Paul Tudor Jones (stijgende rente) nu onmiddellijk voldaan gaat worden. Er zal nog heel wat water door de Maas moten stromen wil men kunnen spreken van een stijgende rente. Bovendien moet in zijn scenario ook de inflatie weer gaan stijgen en daar zijn (in Europa) nog maar heel weinig signalen voor. Voorlopig mag men aan bodemvorming denken en daar lijkt binnenkort de eerste stap voor gezet te worden.

De US$ in €’s uitgedrukt

De Dollar is dan eindelijk door het kritische niveau van 74,2 gebroken. Hiermede wordt de stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor de dollar bevestigd, maar wij willen nog wel graag een confirmatie van de doorbraak zien in de komende week. Een verdere stijging zou hiervoor voldoende kunnen zijn. Een Dead Cat Bounce ligt altijd op de loer en wij zouden er dus zeker van willen zijn dat dit in een dergelijk belangrijke conclusie niet het geval is.

De prijs van een troy ounce Goud

De korte termijn van de goudgrafiek ziet er zeer positief uit, maar de middellangere termijn is nog negatief. Dat betekent dat er blijkbaar een nieuwe aanval geopend wordt op het US$1.350- niveau, maar dat een doorbraak van dit niveau nog geen opgelegd pandoer is.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Bentolie lijkt in de lift te zitten, maar een lang leven lijkt deze stijging niet beschoren. De iets langere termijn ziet er negatief uit en dat betekent dat er voorlopig niet aan spectaculaire bewegingen gedacht moet worden.

Beleggingsstrategie

Wij wachten dus nog even af.

NB
In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 28 juli 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.