Een eerste zonnestraal is doorgebroken

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-02- 25: 339,78)

Het doel van 335, zoals wij dat een aantal weken geleden berekenden werd afgelopen week gehaald. Wij voegden daar vorige week aan toe, “dat bij een stijging van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daarna, zich een positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zou ontwikkelen, die een beweging omhoog zou aankondigen.” Het ziet er nu naar uit dat dit scenario zeer waarschijnlijk is. Wij laten u daarom opnieuw de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.
Figuur 1.

Op 335,35 keerde afgelopen donderdag de markt. Uiteraard kan dit een eendagsvlieg zijn, maar op dat niveau had de koers het eerder gedefinieerde doel bereikt en op dat niveau ligt ook het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram steeg die dag en maakte daarmede een einde aan de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, die omgezet werd in een positieve. Maar “It needs two to tango”. De oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenstijgt nog niet en dus mag men er nog niet vanuit gaan dat de markt gedraaid is. De uitslag in Italië kan maandag (en dat is de verwachting) de laatste zet geven om ook deze te doen draaien. Er is meer goed nieuws: de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken-indicatoren stijgen en divergeren positief. Andere indicatoren geven koopsignalen. In tegenstelling hiermede blijft het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken nog sterk achter en dat weerspiegelt de angst bij de belegger. Hier zal pas verandering in komen als de nieuwe aanval op de Highs uit 2007 is hervat. Het bovenstaande dagplaatje vindt men in alle markten. Ook in Amerika, maar daar waren de overige signalen niet zo mooi. De NewHighs zijn bijvoorbeeld sterk gedaald afgelopen week. Hiertegenover staat dat de NewLows ook gedaald zijn. Misschien mag men dat als compensatie zien.

De week

De week is overal dalende. Nergens vindt men een positief beeld. Met dien verstande dat het niet lang meer zal duren alvorens de week in een oversold situatie komt. Het is dus mogelijk dat een draai voor de deur staat maar op dit moment is daar geen echt signaal voor. Er wordt in de weekgrafieken ook fors negatief gedivergeerd.

De maand

Amerika ziet de maandkoersen nog steeds stijgen. Zij gaan vergezeld van negatief divergerende Momans. In Europa zijn de maandgrafieken omgeslagen. Zij zijn dalende en de maand februari is nog zo kort dat niet verwacht kan worden dat ze niet in mineur zullen eindigen op de afsluiting van de maand volgende week.

Conclusie

De conclusie is dat de markten toch zwaar weer tegemoet gaan. De mogelijkheid van een kortstondige opleving is aanwezig en lijkt ook reëel, maar of dit herstel voldoende kracht zal tonen zodat de hogere timeframes dit herstel ook kunnen volgen, lijkt zeer discutabel.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de Nederlandse 10% staatsleningen heeft met een slot afgelopen vrijdag van 1,86% een nieuwe top gezet. Maar wij geloven niet dat de stijging zich nog lang zal doorzetten. De indicatoren zijn dalende, maar de weekgrafieken ondersteunen nog steeds een stijgende rente en daarom geloven wij niet dat de daling, zoals wij deze voorzien, van grote omvang zal zijn. Een nieuwe draai, nu omhoog, lijkt al te kunnen plaatsvinden vanuit het niveau van 1,75%. De 3-maand Euribor daalde opnieuw en dit past in het beeld van een (tijdelijke) rentedaling.

De US$ versus de €

Eerder dan verwacht heeft de Amerikaanse dollar de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die geboden werd door het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken overwonnen. Tegelijkertijd doorschreed hij de dalende trendlijn. Hij ligt nu tegen een nieuwe weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken (76) en deze zal ongetwijfeld vandaag of morgen zijn tot gaan eisen. Dat betekent dat de dollar dus even rust zal gaan nemen en hij kan tijdens die periode dalen. Het niveau van 74,5 lijkt een goede steun te geven, maar een prijs van 74 lijkt ook mogelijk.

De Prijs van een troy ounce Goud

Met een laagste niveau van US$1.581 bleef de prijs van een troy ounce goud afgelopen week nog steeds boven het belangrijke steunniveau rondom US$1.525. De korte termijn is buiten adem want de grafieken tonen een sterke oversold positie. Op US$1.635 ligt de eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat de weg omlaag daarna niet zou worden voortgezet. Een prijs van US$1.525 blijft nog steeds een zeer waarschijnlijk scenario.

De Prijs van een vat Brentolie

De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken boven het US$118-niveau eindigde in een flop. Onmiddellijk na de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken daalde de prijs van een vat Brentolie beneden de US$118, de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ging dalen en het gevolg was negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Het elan dat twee weken geleden nog in de markt zat is er volledig uit verdwenen. De markt is weer omlaag gericht. De eerste steun ligt op US$105.

Strategie

De cijfers (en dan met name de strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken die op tafel gelegd werd) van Akzo stelden bijzonder teleur. Een korte termijn oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die wij als stoploss hanteerden, is gebroken en wij zijn dus uit het aandeel gestapt.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via deze link www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 25 februari 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.