Het mocht niet baten

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 januari 2020) 614,24

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de maak
Middellange termijn:positief
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het is uiteindelijk bij een versnellingspoging gebleven. De S&P 500 Index dook al op dinsdag terug het kanaal in, waaruit de index op de dag van de januari-expiratie omhoog was uitgebroken. En dat is altijd gevaarlijk. Want dat betekende een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Het kenmerk van valse uitbraken is dat koersen de neiging hebben na de valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in versneld tempo de andere kant uit te gaan. Volatility neemt dan flink toe en, zoals in dit geval, ontstaat dan het risico van een snelle stevige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omlaag. Want dat het een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken was, bleek vrijdagavond in New York. De S&P 500Index maakte een smak van 30 punten, een afstand die sinds begin december 2019 pas twee keer in opwaartse zin te zien is geweest en geen enkele keer in neerwaartse zin. Toename van volatility avant la lettre. De onderkant van het kanaal is nu dichtbij, dat ligt op 3.260 en daar ligt ook de top die op nieuwjaarsdag gezet werd en die nu dus als extra steun geldt. De vraag is nu of dit kanaal het gaat houden. Indicatoren zijn daar niet negatief over. Er is op de daggrafiek geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, althans niet in de VS. Op de weekgrafiek daarentegen is wel sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, maar het hele beeld oogt nog niet toppend. Als de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken al ten einde loopt, dan is de echte top nog niet gezet, maar lijkt een periode van topvorming wel van start gegaan te zijn. De S&P 500 is begonnen aan een minidip is de conclusie, niet aan een nieuwe dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis

Maar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vertelt een minder positief verhaal. Weliswaar is hier vrijdag de dag positief afgesloten, maar ongetwijfeld volgt maandag een daling. En dan wordt mogelijk een klein kopschouderpatroontje afgesloten. De neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van dit patroontje valt samen met de onderkant van het oplopende trendkanaal en ligt op 605,4. En, hier divergeren de indicatoren in de grafiek wel negatief, zowel op de daggrafiek als ook op de weekgrafiek. Een slotkoers onder 605,4 levert een koersdoel op van ongeveer 595. Dat is onder het MA50 maar nog wel binnen een steunzone die tussen 595 en 603 ligt. Het probleem is alleen wel, dat dan ook het oplopende trendkanaal aan de onderkant wordt verlaten. En dat is gevaarlijk. Toch gaan we er ook hier vanuit dat de uiteindelijke top van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die in augustus 2019 is begonnen nog niet ten einde is, waarmee het nog te vroeg is om afscheid te nemen van aandelen. En dan levert deze dip eerder een instapmoment op. Maar de risico’s op korte termijn zitten duidelijk aan de onderkant!

Waar deze zwakte nu vandaan komt, het Corona-virus wordt alom als oorzaak genoemd, maar feit is dat markten al enige tijd enigszins overbought waren en feit is ook dat het MA50 en het MA200 wel erg ver van elkaar liggen. Mean reversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken is een zekerheid wanneer gemiddelden ver uit elkaar lopen, de enige vraag is of dat gebeurt middels een flinke daling of middels een zijwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. En dat moment kan wel eens aangebroken zijn. Maar ondertussen verbeteren de economische vooruitzichten zich wel en lijkt de wereldwijde vertraging van de economie, die zich afgelopen najaar heeft voltrokken, ten einde te lopen. Een eventuele reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan daarmee beperkt blijven.

De Rente

Aandelenmarkten dalen en dus zakt de lange rente weer iets. Maar ook hier lijkt er nog meer in het vat te zitten en daarmee bevestigt de rentemarkt het zwakkere beeld van de aandelenmarkten.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $ heeft een korte termijn bodempatroontje afgesloten met een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog. Maar het koersdoel, dat berekend kan worden op 91,1, is al bijna bereikt en dat doel valt ook nog eens samen met een flinke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Veel ruimte voor een stijging is er dan ook niet meer op de korte termijn.

De prijs van een vat Brentolie

De olieprijzen zijn nog iets verder weggezakt en liggen nu op de belangrijke steun van US$63 per OPEC-vat. Willen de olieproducenten hun jaar nog redden, dan moet er komende week een draai ontstaan vanaf dit niveau, want dan is de daling van de afgelopen week niets meer dan een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog door een dalende trendlijn. En dan was de daling dus niets anders dan een moment van krachtverzameling. Maar hierop vooruitlopen is onverstandig, dus hier geldt: afwachten.

De Prijs van een troy ounce Goud

Het beeld van de prijs van een troy ounce goud is duidelijk aan het verbeteren. De koers zakte aanvankelijk tot rond de steun van US$ 1.550 per troy ounce, maar deze steun heeft stand gehouden. En dat is positief. Een tweede beweging omlaag kan nog steeds, maar in een krachtige trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken vallen reacties telkens weer mee en daar lijkt hier duidelijk sprake van te zijn. Of we dus nog US$ 1.350 gaan zien, zoals wij vorige week nog dachten, is minder zeker geworden.

Strategie

Wij hebben even gewacht op de bevestiging van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, die vorige week leek te zijn gerealiseerd en dus begin van de week niets aangekocht. En dat bleek de juiste beslissing. Gezien het huidige zwakkere beeld gaan wij daarom de zwakkere aandelen in onze portefeuille tegen het licht houden en wellicht enkele daarvan verkopen. In de Methode De Ost hebben wij een groot deel van onze positie in Nemetschek afgelopen week verkocht en daarmee een mooie winst verzilverd.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

27 januari 2020         10.00  IFO-verwachtingen Duitsland

28 januari 2020         14.30  cijfers over duurzame goederen in de VS

29 januari 2020         20.00  Rentebesluit Amerikaanse FED

30 januari 2020         13.00  Rentebesluit Britse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken

31 januari 2020         11.00  Cijfers Europese consumenteninflatie en Bruto Binnenlands Product

31 januari 2020         15.45  Chicago Purchasing Managers Index

3 februari 2020           9.55  Duitse Producenten vertrouwen (PMI)

Het cijferseizoen staat weer voor de deur, de eerste cijfers vielen mee, en tegenvallers zijn nog weinig aangekondigd, maar teleurstellingen zitten vaak in onverwachte hoeken.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 3 februari 2020 verschijnen.

Den Haag, 26 januari 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.