Alleen de korte termijn telt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (22 oktober 2018) 525,17

Onze conclusies:
Korte termijn: korte termijn herstel
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Niet “buy the dip” maar “sell the rally”

Het gaat allemaal niet van harte. Het herstel wil niet vlotten. Opvallend is het dat in Amsterdam de ASCX Index De Amsterdam Small Cap Index. Een gemiddelde van 25 kleine en middelgrote bedrijven genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Copyright Vladerackenvrijdag een nieuwe Low neerzette. En het is een algemeen geaccepteerde wetmatigheid dat de Small Caps de weg moet wijzen. Het beurssentiment wordt het best gekarakteriseerd door deze index. Zijn nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken wijst er dus op dat het nog niet erg overhoudt met het beurssentiment. De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken is geen voorspeller. De toekomst blijft met of zonder Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken even duister en onvoorspelbaar. Wat de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken wel kan doen is het aantonen van de fase waarin de beurs zich bevindt. Waar is de beurs? Het antwoord geven wij u ook onmiddellijk. De Amsterdamse beurs bevindt zich in een middellange dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en hij is nu aan het proberen om een positie te bereiken van waaruit hij kan uitbreken en waarmede hij dus een einde aan de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken kan stellen. En het is heel duidelijk, dat hij eerst rond 547 moet komen alvorens er enige kans is dat hij uitbreekt. Zolang er geen sprake is van een koers boven 547 zit hij in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken en is het dus wijs voor de voorzichtig belegger om longposities af te bouwen als de markt opveert. De adviezen om op de dip te kopen moeten dus niet opgevolgd worden tenzij men een aartsspeculant is of tenzij men een zeer korte termijn belegger is. Wij zullen u dit hieronder laten zien aan de hand van een daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Vooraf zij gesteld dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken geen vreemde en geen alleenstaande is in het grote brede beursgebeuren. Hij kan best wel eens afwijken van andere beurzen maar dat zijn toch meestal bewegingen in de marge. Op dit moment laat hij zien waar ook Amerika, Duitsland en Japan zijn. Zij zijn allemaal op dezelfde wijze als de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bezig met een middellange termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

De patronen, die de technische analist tekent, dienen om koersbewegingen meer duidelijk te maken. In de figuur wordt het bodempatroon uit februari/maart van dit jaar daardoor zeer zichtbaar. Uiteraard zal men zeggen, dat men dit zonder patroon ook wel kan zien, maar toen dit kanaal nog niet af was en op het moment dat het verlaten werd maakte de tekening het voor de lezer zeer klaar wat er gebeurde. Op dit moment zit de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in een dalend kanaal. Een stijging vanuit het huidige punt kan de belegger, die geen gebruik maakt van een duidelijke tekening, op het verkeerde been zetten, want alleen maar een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken boven 547 zoals het kanaal laat zien, zet de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op een positieve weg. Zolang de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken nog geen voldongen feit is loopt de long-belegger een groot risico want de kansen dat de index de bovenkant van het kanaal niet bereikt zijn groot. Zonder inzicht in wat de juiste positie is van de index, kunnen beleggingsactiviteiten dus verkeerd uitpakken voor de belegger die niet uit is op een korte termijn beperkte winst. Maar in de figuur ziet u meer. Er zijn ook twee wiskundige gemiddeldes getekend. In dit geval zijn de parameters daarvan FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-getallen. De ligging van de koers boven de rode lijn (kort gemiddelde) en deze op zijn beurt boven de blauwe lijn, duidt op een stijgende markt. En een top in de rode lijn met een ligging van de koers daaronder wil zeggen dat u moet maken dat u wegkomt. Wij hebben deze momenten in de grafiek aangegeven met pijtjes. Maar als u nu eens naar het dalende kanaal kijkt en u ziet daarin de twee gemiddeldes dan zal het zonneklaar voor u zijn, dat de markt in een dalende beweging zit en dat iedere investering in een longpositie (los van korte termijn acties) alleen maar kan leiden tot groot chagrijn.

Om het beeld duidelijk te houden hebben wij geen indicatoren opgenomen. Het zij voldoende te stellen dat de ze stijgende zijn, maar deze stijging duidt alleen maar op een poging om de bovenkant van het dalende kanaal te bereiken. Het is geen invitatie voor een inname van langere termijn longposities en dat laat het koerspatroon zoals dat hier getekend is duidelijk zien. In feite ziet u in de figuur een simpel handelssysteem dat zonder gebruik te maken van allerlei ingewikkelde formules, u de mogelijkheid biedt om een gezond investeringsbeleid uit te kunnen voeren.
In de komende weken zullen wij vaker deze grafiek, maar dan in bijgewerkte vorm, in onze blog laten zien, opdat u kunt zien hoe de ontwikkeling zich voltrekt.

De Rente

Het MA50 waarop het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar deze week gestuit is kan even wat soelaas brengen, maar de grotere lijn is nog steeds omlaag gericht. Ook in Amerika lijkt de rente op Amerikaanse TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken met een gemiddelde looptijd van 10 jaar zijn stijging even te onderbreken. De lange termijn blijft opwaarts gericht.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar maakt er nog steeds niet veel van. De indicatoren zijn op de middellange termijn nog wel omhoog gericht, maar nu de rente in Amerika stagneert lijkt het ook moeilijker te worden voor de dollar. De langere termijn blijft neerwaarts gericht.

De prijs van een vat Brentolie

In twee en een halve week tijd is de prijs van een vat Brentolie met 8% gedaald en dat is een hele slok op een borrel. Er lijkt even een herstel in de maak maar de grote lijn is nog steeds omlaag gericht.

Het Goud

Misschien is het wel een antwoord op de duidelijke middellange termijn neerwaarts gerichte trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in de aandelenmarkten, dat de prijs van een troy ounce goud plotseling aan het uitbreken is geslagen. Het is echter nog te vroeg om in te stappen. Op korte termijn lijkt er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst. Het echte koopsignaal moet daarop volgen. Maar als dat gebeurt lijkt het geen steun voor een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken op de aandelenmarkten.

Strategie?

Wij wachten nog steeds op het “paniek”-moment in de markt.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

24 oktober 2018 8.00 Publicatie “Beige book” door en van de FED
25 oktober 2018 10.00 Duitse IFO Sentimentscijfers (zakelijk klimaat)
25 oktober 2018 13.45 Rentebesluit ECB

De verkiezingen in de VS naderen en bedrijven komen met derde kwartaalcijfers; beide zaken kunnen tot vreemde uitslagen leiden.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 22 oktober 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.