Mooi, maar nog even wachten

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (28 januari 2019) 515,10

Onze conclusies:
Korte termijn: positief maar reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Middellange termijn: positief
Lange termijn: is gedraaid (naar positief)
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Grilligheid is het alter ego van Trump

En Trump koos eieren voor zijn geld. Hij bungelt nu duidelijk aan het touwtje van Pelosi. Dit is mooi voor Amerika en mooi voor de wereld maar het is tegelijkertijd ook zeer gevaarlijk. Want wat doet een spartelende vis? Voorlopig echter geeft het enige rust. En dat is ook het geval in zo verre het de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken, China en Noord Korea betreft. De effectenbeurzen hebben dan ook een mooie week achter de rug. Dit werd door de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken niet verwacht. Maar vrijdag gebeurde dan toch het onverwachte. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken brak uit zijn dalende kanaal en hij bereikte zijn MA100. De S&P 500 bereikte zijn middellange termijn dalende trendlijn en de Dow Jones Industrial Index deed dat ook en hij kwam dicht bij zijn MA200. Veel successen maar ook veel obstakels werden bereikt. De weekmoman is nog steeds overal stijgende. Het MA50 werd in bijna alle markten doorschreden, behalve in Japan, maar daar zal dat ook niet lang meer duren. Het zeer verheugende nieuws is dat bij de DAX en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de maandgrafiek gedraaid is naar omhoog (met overigens nog een week te gaan voor dit definitief is). De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de daggrafiek is opnieuw stijgende in Europa en in Japan, maar in Amerika ziet men nog steeds een daling.

De AEX Index op dagbasis

Zoals gezegd is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de daggrafieken in Europa overal opnieuw gaan stijgen. Er gaat nu een derde topje in deze Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ontstaan. Dit is mooi maar het lost weinig op, want de ruimte die nodig is om echt verder te stijgen is daardoor nog steeds beperkt. Men kan dit zien in de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die hieronder staat afgebeeld. De koers kwam boven de voorgaande top (511,84) te liggen en ook boven de dalende bovenzijde van het kanaal. De vraag doet zich nu voor of dit een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is, dan wel of er nu een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken langs de bovenzijde van dit kanaal gaat plaatsvinden. Het wachten is daarom op een duidelijke bevestiging in de komen de tijd. Maar daarmede is de kous nog niet af. Eerst moet er een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet worden (hoger dan 472,19) en pas als dat een feit is kan de belegger opgelucht ademhalen. Zolang dat niet gebeurt, kunnen er alleen maar negatieve verrassingen optreden. Om een lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te krijgen mag de koers best nog een keer het MA50 (nu van boven af) doorschrijden. Hij mag zelfs naar de onderkant van het dalende kanaal gaan. Zolang hij boven 472,19 blijft is er niets aan de hand. Maar hij kan ook al terugkeren op het niveau van de vorige bodems op 506,90 of 493,57 (wij zien dit overigens als meer waarschijnlijk).

Zoals men ziet bij de Oscillator, die weer is gaan stijgen (geldt ook voor het Histogram van de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) is er nog ruimte. De koers kan dus nog iets hoger komen, maar, zoals gezegd, zonder hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is de opwaartse trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken niet hersteld en, niet te vergeten, de koersen zijn overal bij forse obstakels aangekomen. Het goede nieuws echter is dat de indicatoren op de weekgrafiek nog steeds stijgende zijn. Het is dus zeer wel mogelijk dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die wij nu al twee weken verwachten, niet veel om het lijf gaat hebben. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken kan dus hoog komen te liggen en als dat zo is zal het een peulenschil zijn om op weg te gaan naar het volgende obstakel op 530,03. Een zeer optimistische uitleg is natuurlijk dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nu al (er is nog wat ruimte) op weg gaat naar dit hogere doel en daar of onderweg daar naartoe, pas terugvalt. Dat zou kunnen betekenen dat hij nu al de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken heeft verlaten. Wij vinden het te vroeg om dat te stellen, want er lijkt onvoldoende ruimte voor, er liggen ook grote obstakels voor iedere beurs op de weg naar omhoog en er zijn teveel onzekerheden in de wereldpolitiek. Wij prefereren dus om nog even te wachten.

Figuur 1.

De Rente

Het zit de pensioenfondsen niet mee, want het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is verder gedaald en is nu ook door een belangrijke steun gevallen. Maar er wordt positief gedivergeerd zowel op de dag- als op de weekgrafiek. Men moet dus aannemen dat er betere tijden gaan aanbreken.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar ging afgelopen vrijdag fors onderuit. Het was niet alleen het slechte nieuws uit Amerika, maar de Euro steeg ten opzichte van vele valuta. Het technische beeld van de dollar is er niet op vooruitgegaan en wij zien aankomen dat de daling zich zal voortzetten

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is in een rustperiode gekomen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken was in de periode dat de stijging zich voltrok erg hoog gestegen. Het zal dus enige tijd duren voordat er weer voldoende ruimte is. Het is een teken van sterkte dat de daling van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zicht voltrekt terwijl de prijs weinig beweegt. Wij gaan ervan uit dat op niet al te lange termijn hogere prijzen worden genoteerd.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft afgelopen week ook een doorbraak laten zien. Het slot afgelopen vrijdag lag op US$1.303. In onze systematiek geeft de grafiek nu een duidelijk koopsignaal aan, maar ook hier is er sprake van een kortere termijn overbought positie. Even wachten dus op de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die iets zwaarder kan uitpakken omdat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de weekgrafiek de daling heeft ingezet. Voor het zilver dat duidelijk in prijs is achtergebleven geldt hetzelfde ook al ziet de daggrafiek er hier beter uit.

Strategie

Afgelopen week hebben wij met de aankoop van aandelen Fagron en David Campari een begin gemaakt met de herbelegging van middelen. En meer aandelen gaan volgen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

29 januari 2019 14.55 Publicatie Red Book VS
29 januari 2019 16.00 Amerikaanse consumentenvertrouwen
29 januari 2019 20.00 Stemming over BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-plan B in het Britse parlement
30 januari 2019 11.00 Economische sentimentscijfers Europa
30 januari 2019 14.30 Amerikaanse producenten- en consumenteninflatiecijfers
30 januari 2019 20.00 Rentebesluit Amerikaanse FED
31 januari 2019 11.00 Europese GDP-cijfers (bruto binnenlands product)
31 januari 2019 14.30 Amerikaanse cjifers bestedingen

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 28 januari 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.