Een koude douche

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 juni 2017) 520,67

Onze conclusies:
Korte termijn: opleving mogelijk
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld tot negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Reactie en All-Time High in dezelfde week

Dat was een koude douche voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in het begin van de afgelopen week. Hij daalde uiteindelijk met 1,2%. De DAX daalde slechts met 0,5% maar hij raakte nog wel even een hoogste koers aan. De Dow Jones Industrial Index zette een nieuw All-Time High neer. De S&P500 deed dat niet want in deze index zijn nogal wat technische aandelen opgenomen. Het grootste deel van de daling in Amsterdam vond maandag plaats en de rest van de week schommelde de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken wat rond het niveau van 520. De steun op 518 hield het en daarmede is de conclusie op dit moment, dat er nog niets gebeurd is anders dan een voortzetting van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die de beurs in Amsterdam gebracht heeft van een top op 537, vijf en een halve week geleden, tot een slot afgelopen vrijdag op 520. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is dus nog steeds beperkt gebleven tot een kleine 3,5% (en dit was in lijn met de daling van de Euro Stoxx50). Het MA50 heeft het echter niet gehouden. De weg naar het MA200 ligt dus open, maar het ziet er niet naar uit dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daar snel naar toe zal gaan. De Call/Put Ratio ligt in een positie, dat hij zou kunnen gaan stijgen, de McClellan Summation IndexIndex ontwikkeld door Sherman en Marion McClellan. Het is de som van de waarden van de McClellan IndexEen marktbreedte indicator ontwikkeld door Sherman en Marian McClellan en gebaseerd op de Advance/Decline verhoudingen. Het is het verschil tussen een 19-daags en een 39-daags Exponentieel Moving Average van het verschil tussen advancing (in koers stijgende) en declining (in koers dalende) fondsen genoteerd op een bepaalde markt. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenbeweegt zich rondom de nullijn. Divergenties met de koers zijn belangrijk evenals het doorschrijden van de nullijn. Formule: McClellan Osc = {19EMA van (A-D) -39EMA van (A-D)} waarbij EMA = Exponentieel voortschrijdend gemiddelde; A = Het aantal stijgende aandelen; D = Het aantal dalende aandelen. Copyright Vladeracken. De Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken is een eigen leven gaan leiden als een goede indicator van de langere termijn breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de markt en van de richting van de markt. Als de McClellan Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken er niet meeer in slaagt het 500-niveau te doorschrijden dan is dit een signaal dat de bears aan het winnen zijn. Copyright Vladeracken is negatief maar hij lijkt bezig te zijn met een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken te vormen. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is normaal tot iets verhoogd (niet positief in een dalende markt).

Maar daarmede is al het goede wel gezegd. Het is opvallend, dat de markten die het meest gedaald zijn, nu de eersten zijn die een mogelijke opleving aankondigen. In Amsterdam bijvoorbeeld divergeert de daggrafiek positief. In andere Europese markten ziet men hetzelfde, maar Amerika toont een duidelijke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. In de weekgrafiek doen ze dat overigens allemaal. In Amsterdam doen de indicatoren een poging om een stijging aan te kondigen. In Amerika stijgen de indicatoren van de DJIA nog, maar de S&P500 laat het voor wat dat betreft volledig afweten. Eenheid vindt men terug in de weekgrafieken. Daar wordt driftig negatief gedivergeerd en er wordt gedaald. Ook in de maandgrafieken ziet men overeenstemming. Overal wordt er gedaald. Hoe hoopvol Amsterdam erop de korte termijn ook uitziet, een bevestiging van de grote markten ontbreekt en dat maakt het zicht op de naaste toekomst zeer, zeer troebel. Wij nemen hieronder de hoopvolle daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op.

De daggrafiek van de AEX Index

BLOG 20170618 AEX
Figuur 1.

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt in een langere termijn oplopend kanaal (zie licht zwarte lijnen) en afgelopen week werd de onderkant aangetikt. Er werd niet op deze onderkant gesloten want de koers veerde terug tot net boven de eerste steun op 518. De daarop volgende dag werd dit bevestigd door een witte candle, die opnieuw boven deze steun sloot. De kans dat er een stijging wordt ingezet is daarmee groter dan dat de koers verder gaat dalen. Wel werd het MA50 doorschreden en dat heeft de weg naar beneden opengelegd. En de eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, die een stijgende AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gaat ondervinden ligt daarmede op 524. De indicatoren daaronder lijken te gaan draaien. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken staat op het punt door zijn zwarte lijn te breken. En het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram is al gaan stijgen. Het houdt allemaal niet over, maar er lijkt een draai in de lucht te zitten.

Achter deze cijfers is er echter nog een ander plaatje. Veel daggrafieken ook van aandelen die niet opgenomen zijn in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, maar in ieder geval met het aandeel Koninklijke Olie voorop, geven duidelijke koopsignalen. Dit versterkt de mogelijkheid van een herstel in Amsterdam waarbij natuurlijk de olieprijs van cruciaal belang zal zijn. Ook de technische aandelen, die het probleem veroorzaakten afgelopen week, zoals bijvoorbeeld ASML, geven duidelijke koopsignalen Voor het overige dient men te beseffen dat de zwarte wolken, die wij hier regelmatig beschreven hebben, nog niet van kleur zijn veranderd. Het is waar dat de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken enig terrein gewonnen heeft maar dat is dan ook alles. Als de markt(en) in de komende dagen omhoog gaan, blijft dus grote voorzichtigheid geboden. Met negatieve weekgrafieken en maandgrafieken, die (nu nog) dalende indicatoren tonen zijn de kansen op een echte rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken (nu nog) gering. Wij hebben in de grafiek hierboven dus ook een aantal steunniveaus ingetekend.

De Rente

De daling van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsobligaties met een gemiddelde looptijd van 10 jaar is op het MA30 (week) aangekomen en daar lijkt de daling ook te zijn gestopt. Alles wijst er tenminste op dat er opnieuw een stijging is ingezet.

De US $ in €’s uitgedrukt

De dollar maakt er nog steeds niet veel van en wij hebben ook geen grote verwachtingen voor de nabije toekomst. De oude weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, die er ligt op 90, bleek deze week te sterk. De daggrafiek geeft geen aanleiding om enige optimistische verwachting te hebben. Iets anders ligt het bij de weekgrafiek. Daar is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken stijgende maar hij divergeert negatief. Wij verwachten dat de dollar de steun op 88 gaat testen.

De prijs van een vat Brentolie

Op het oliefront is een kentering in de maak. Het is nog zeer pril en er hoeft niet veel te gebeuren of het herstel zit weer in de problemen. Maar de charts, met name de daggrafiek, van de prijs van een vat Brentolie zijn positief en duiden op een stijging.

Het Goud

Met het goud is het maar droevig gesteld. En dit lijkt nog een tijdje zo door te gaan want als de markten nog een (misschien korte) rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken door gaan maken, dan zijn er weinig redenen om het goud mee te zien gaan in de euforie. Het MA50 (dag) hield het niet en zowel in de dag- als in de week charts wordt er flink negatief gedivergeerd. Toch blijven wij optimistisch, want als men de dag charts van de Word Gold Index bekijkt dan is er nog maar weinig ruimte om veel verder de diepte in te gaan. Misschien wijst dit wel op een zekere beperktheid van de eventuele rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in de aandelen. Steun ligt er op US$1.250 en US$1.223 per troy ounce.

Strategie

Afgelopen week hebben wij aan de zijlijn gestaan. Maar koopsignalen uit onze modellen gaan deze week wel weer gehonoreerd worden.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

20 juni 2017    17.00    Publicatie monetair rapport FED
21 juni 2017     09.00   niet-monetaire beleidsvergadering ECB
23 juni 2017    10.00    Publicatie cijfers ontwikkeling dienstensector Europa

De hele week:
Onrust in Venezuela en rond Noord Korea, start van de BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken-onderhandelingen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 18 juni 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.