Aalberts, een mooi extra dividend.

Aalberts en de kredietcrisis (2 september 2010)

Het beursgenoteerde Aalberts Industries is al langere tijd een vaste waarde in de portefeuilles van onze cliënten. Maar in de afgelopen twee jaar is weer eens gebleken hoe cyclisch Aalberts wel is.

Het stilvallen van de geldmarktDe markt waarop geld wordt geleend en uitgeleend tussen financiële instellingen. Copyright Vladeracken in 2008 als gevolg van de kredietcrisis, heeft wereldwijd geleid tot een scherp gevecht om werkkapitaal. En de makkelijkste manier om werkkapitaal vrij te maken (en dus minder korte termijn financiering nodig te hebben) bleek het acuut afbouwen van voorraden. De snelste manier om dat te doen is om bij toeleveranciers geen nieuwe onderdelen te bestellen en bedrijven zoals Aalberts hebben dat in 2009 geweten.

Daarbij moet gezegd worden dat Aalberts weliswaar haar omzet sterk zag teruglopen, maar dat de resultaten van het bedrijf daarbij wonderwel overeind bleven. Aalberts is per saldo niet in financieringsproblemen gekomen en heeft haar aandelenkapitaal daarom ook niet zien verwateren.

Tussentijds opbrengst genereren

Een koersdaling op de beurs was echter onvermijdelijk en de koers is nog altijd niet hersteld tot de oude niveau’s. Misschien komt dat nog, maar dat zal tijd vergen. En intussen zitten aandeelhouders met aandelen waarop weinig verdiend wordt. En dus hebben wij, mede ingegeven door onze analyse dat aandelenbeurzen in een fase van neerwaartse correctie verkeren, in juni de stap genomen om call opties te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken op ons bezit in Aalberts.

Calls schrijven

Bij het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van een call verkoopt u een recht aan de koper van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Dit recht is het recht voor de koper om uw aandelen te mogen kopen van u tegen een vooraf overeengekomen prijs (de uitoefenprijs), binnen een vooraf overeengekomen termijn (de looptijd). Wij schreven (lees verkochten) op de helft van het bezit aan aandelen Aalberts, calls AAI (de optiecode voor Aalberts) juli 2010 € 11,00 a € 0,50 per stuk. Concreet betekent dit dat wij de koper het recht gaven om de helft van onze aandelen Aalberts te kopen voor € 11,00 per stuk gedurende de periode tot en met de derde vrijdag van juli 2010. Voor dit recht betaalde de koper ons € 0,50 per stuk (waar de transactiekosten ad € 0,05 per stuk nog vanaf gaan), zodat, mochten wij de aandelen moeten verkopen, de aandelen ons per saldo € 11,45 zouden opbrengen. Op dat moment was de koers van het aandeel zelf € 11,10, waarmee wij ongeveer 3% extra opbrengst konden verwachten.

Calls doorrollen

Op 16 juli 2010 bleef de koers van het aandeel gedurende de dag voortdurend boven € 11,00 bewegen om uiteindelijk te sluiten op € 11,22. Voor de koper van onze calls zou het aantrekkelijk geweest zijn om het recht uit te oefenen. Immers, hij zou de aandelen via de calls voor € 11,00 kunnen kopen en ze op de beurs voor € 11,22 kunnen verkopen. Wij besloten echter dat wij de aandelen niet kwijt wensten te raken. En dus moesten wij de calls terugkopen nog voordat de oorspronkelijke koper zijn rechten zou uitoefenen. Maar die calls zouden ons € 0,52 kosten en dat zou betekenen dat wij per saldo niets verdiend hadden terwijl wij nog steeds van mening waren dat de beurs voorlopig eerder zou dalen dan zou stijgen. Wij hebben toen besloten om de calls “door te rollen”. Dit betekent dat wij de geschreven opties teruggekocht hebben en nieuwe opties daarvoor in de plaats verkocht hebben, echter met een langere looptijd namelijk met een looptijd tot en met de derde vrijdag van augustus 2010 en een hogere uitoefenprijs (de nieuwe verkoopkoers voor de aandelen werd € 11,50). Voor die opties ontvingen wij € 0,46, de kosten per optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken bedroegen (aan- en verkoop samen) € 0,10 zodat van de oorspronkelijke opbrengst van € 0,50 na kosten € 0,29 over bleef. Maar, als de augustus calls zouden worden uitgeoefend, dan zouden wij nu niet € 11,00 maar € 11,50 voor de aandelen gekregen hebben.

Calls uitoefenen

In augustus, op 20 augustus jongstleden om precies te zijn, was de koers van Aalberts (door beter dan verwachte resultaten over het eerste half jaar) tot € 11,85 gestegen. En dat zou beteken dat wederom de koper van de calls de rechten zou uitoefenen en wij derhalve gedwongen zouden worden om de aandelen, nu voor € 11,50, te verkopen. Wij hebben daarom opnieuw gekeken of doorrollen een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken was. Maar wij constateerden dat de beurs was gestegen en dat de kansen op een daling juist waren toegenomen. Wellicht zou het interessant zijn om de aandelen nu wel te laten verkopen en te proberen om de aandelen daarna goedkoper terug te kopen. Daarom hebben wij de calls ditmaal niet doorgerold, maar ze laten uitoefenen.

Puts schrijven

Om te proberen om de aandelen goedkoper terug te krijgen kan men natuurlijk gaan wachten tot de koers gedaald is. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid. Men kan ook een put optieEen putoptie geeft de koper van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken het recht om de onderliggende waarde te verkopen tegen een vastgestelde prijs (de uitoefenprijs) binnen een vastgestelde termijn (de looptijd of uitoefenperiode). De optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken verplicht de verkoper van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken tot afname van de onderliggende waarde tegen een vastgestelde prijs binnen een vooraf vastgestelde looptijd. Zie ook onder OptieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken / verkopen. Een put optieEen putoptie geeft de koper van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken het recht om de onderliggende waarde te verkopen tegen een vastgestelde prijs (de uitoefenprijs) binnen een vastgestelde termijn (de looptijd of uitoefenperiode). De optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken verplicht de verkoper van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken tot afname van de onderliggende waarde tegen een vastgestelde prijs binnen een vooraf vastgestelde looptijd. Zie ook onder OptieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken geeft de koper het recht om aandelen gedurende een vooraf afgesproken termijn en voor een vooraf afgesproken prijs te verkopen aan de schrijver van de put. Maar wij willen de aandelen weer hebben en vinden het dus niet erg als iemand ze aan ons verkoopt. Wij hebben de put Aalberts december 2010 € 12,00 verkocht. Daar kregen wij € 0,90 per stuk voor. Dat zou betekenen dat wanneer het put-recht door de koper van onze optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken wordt gebruikt, wij de aandelen moeten kopen voor € 12,00 per stuk. Maar omdat wij een opbrengst van € 0,90 hebben gekregen zouden de aandelen ons voor transactiekosten € 11,10 gaan kosten.

Netto resultaat

Wij hebben voor de calls netto € 0,29 ontvangen. De aandelen zijn verkocht voor € 11,50 waarop nog € 0,05 kosten in mindering gebracht zijn. Netto hebben wij dus ontvangen € 11,74. Als wij de aandelen terug moeten kopen, dan kosten zij ons € 12,00 plus € 0,05 kosten minus € 0,90 die wij voor de put gekregen hebben plus € 0,05 kosten voor de verkoop van de puts, ofwel € 11,20 netto.

In totaal betekent dit een opbrengst van € 0,54 of 5% per aandeel, een mooi extra dividend.

Risico

Uitgaande van het feit dat wij aandelen Aalberts in de portefeuille willen houden, is het risico van deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken, dat de koers gaat stijgen tot (ver) boven € 12,00 en dat de put-rechten dan niet worden uitgeoefend. Weliswaar is de put-opbrengst dan voor ons, maar wij hebben de aandelen niet meer en profiteren dan ook niet meer van verdere koersstijgingen. Ons risico bestaat in dit geval dus uit een stuk gemiste opbrengst. Zou de koers van de aandelen juist dalen, dan worden wij gedwongen om de aandelen te kopen en komt verder koersverlies ook voor onze rekening. Maar dat zou ook gebeurd zijn als wij de aandelen gehouden hadden en niets gedaan hadden. Kortom, per saldo zou dan in ieder geval het extra rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken ontvangen zijn.

Den Haag, 2 september 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.