Dagboek: rendement op aandelen Unibail-Rodamco – deel 1A

In het begin van 2014 hebben wij u een gedetailleerde beschrijving gegeven van een methode om het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op het aandeel Unibail-Rodamco sterk te verbeteren (zie hiervoor onze artikelen van 24 en 31 januari van dit jaar). Deze artikelen waren niet volledig gebaseerd op werkelijke aan- en verkopen, want ons werk startte pas in de loop van 2013. Op verzoek van lezers hebben wij de beschreven strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken daadwerkelijk uitgevoerd. In onderhavig artikel maken wij een begin met ons (in de toekomst doorlopende) verslag van de in werkelijkheid vanaf 1 januari 2014 gerealiseerde resultaten.

Waarschuwing vooraf

Maar een waarschuwing vooraf. Het is geen automatisch systeem. Met behulp van een aantal technische instrumenten bepaalt men zelf zijn eigen verwachtingen ten aanzien van de ontwikkelingen in de voorliggende maand. De technische hulpmiddelen, die wij hieronder beschrijven, zijn voor ons wel een grote hulp.

De verkochte Put vormt steeds het grootste risico (de verkochte call is vrijwel altijd gedekt want het aandeel wordt gekocht of er zijn evenveel liquiditeiten aanwezig als nodig om het aandeel direct te kunnen kopen; “vrijwel altijd” omdat soms gedurende enkele dagen een dubbele geschreven positie ontstaat als de oude call nog niet is geëxpireerd en een nieuwe reeds geschreven wordt). Het is daarom van het allergrootste belang om in te grijpen als de koers een bepaald niveau naar beneden toe doorbreekt. Men dient dan zonder dralen een aangepaste strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken te gaan volgen. Als indicator voor het veranderen van politiek gebruiken wij het MA40 (een gewoon voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van 40 dagen). Als dit naar beneden toe doorschreden wordt door de koers dan kopen wij eventueel uitstaande verkochte puts onmiddellijk terug en als onze inschattingen daartoe aanleiding geven kopen wij een turbo short. De aanpak is dus zeer persoonlijk en daarmede valt het in de categorie van HOOG RISICO.

De technische hulpmiddelen zijn de volgende

Boven en onder de koersen ziet u de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken en daarnaast ziet u drie voortschrijdende gemiddeldes. De magenta lijn is het MA10, de blauwe lijn is het MA40 en de zwarte (dunne) lijn is het MA20.
Onze uitgangspunten zijn als volgt:
1. Als de koersen uit de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken breken is een top/bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken nabij.
2. Als de gemiddeldes in de normale volgorde liggen (MA10>MA20>MA40 en omgekeerd) spreken we van een stijgende respectievelijk dalende beurs.
3. Als de koers onder het MA20 komt dan spreken we van een zwakke beurs.
4. Als de MA10 en MA40 kruisen is er sprake van een trendverandering.
5. Een doorbraak omlaag van de koers door het MA40 is een exit signaal voor verkochte puts.
6. Onderaan in de figuur vindt u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Een stijging betekent dat een korte termijn stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is ingezet en omgekeerd.

Los van het innemen van shortposities kan men wel kopen/verkopen als de koers onder het MA40 ligt. Er moet daarvoor een duidelijke aanleiding zijn in de vorm van een niet mis te verstane aanwijzing dat de beurs bijvoorbeeld een herstelperiode ingaat. Wij nemen soms posities in door middel van de aankoop van Turbo’s om voorafgaande verliezen te compenseren.

De Handelsregels

1.Wij verkopen slechts 1-maands opties. Bij hoge uitzondering kan het een twee-maands optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken worden (als de actie plaatsvindt na het midden van de uitoefencyclus en de 1-maands optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken brengt onvoldoende op). De prijs die wij kunnen krijgen voor de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken moet tenminste meer dan €100 bedragen (dus een koers van € 1 of hoger).
2. Het verkopen geschiedt op woensdag, twee dagen voor de UitOefenDag (UOD).
3. Tenzij we er overtuigd van zijn, dat het op een ander tijdstip moet, kopen wij de opties terug op de UOD of als zij out-of-the-money zijn laten wij ze expireren. Terugkoop geschiedt dan op de ochtend volgend op de signaaldag.
4. In principe verkopen wij alleen maar opties die tenminste 5 punten out-of-the-money zijn of die waarvan de UitOefenPrijs dicht bij de Bollinger Band ligt. Soms, wanneer wij heel zeker zijn van onze zaak kunnen wij van deze laatste regeling afwijken en dichter bij de koers gaan zitten.
5. Als wij long/short gaanHet verkopen van effecten die men niet in bezit heeft. Ook de aankoop van Putopties valt onder dit begrip. Copyright Vladeracken in de markt dan geschiedt dit met turbo’s.

Wij reserveren € 5.000 bovenop de investering in de aandelen om aan eventuele margin verplichtingen tegemoet te komen of om Turbo’s te kopen. Eenvoudigheidshalve zullen wij aan de vereiste margin in het hiernavolgende geen aandacht meer besteden.

Signaalgrafiek

Hieronder volgt de grafiek en daaronder voor de geïnteresseerde lezer het dagboek.

BLOG 20140704 UBL FIG1

Figuur 1.

De cruciale periodes hebben wij in de grafiek aangegeven met een vierkant. Daarboven staat een referentiegetal. Acties daarbuiten hebben wij aangemerkt met een zwart pijltje. De UitOefenDagen (UOD) zijn gemarkeerd met een blauwe verticale streep, een blauwe bar.

Ter vereenvoudiging van de boekhouding nemen wij hieronder alle betalingen als verlies en alle ontvangsten als winst. Wij houden dus een kasboekhouding bij.
Op het einde van de publicatieperiode zullen wij de aansluiting naar het actuele resultaat maken als dit nodig mocht blijken. In dat geval nemen wij de slotkoers van effecten die wij in portefeuille hebben om de waarde te bepalen.

Binnen afzienbare tijd zullen wij dit dagboek via onze website doorlopend gaan publiceren en kunt u de ontwikkelingen op actuele basis gaan volgen. Het staat u dan vrij om hetzelfde systeem op te zetten of om ons actief te volgen bij het in- / uitstappen. Wij garanderen u echter niet dat wij altijd op tijd de veranderingen doorgeven en uiteraard nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor uw resultaten.

DAGBOEK

Wij hebben de hieronder omschreven transacties daadwerkelijk zelf uitgevoerd en de bedragen zijn dan ook de netto transactiebedragen.

Punt 1, januari 2014

2 januari.
Wij beginnen het jaar met de aanwezige portefeuille van 100 aandelen Unibail-Rodamco, die € 187,4 noteren. Onze investering is €18.740 + € 5.000 kas = € 23.740.

Er zitten in onze portefeuille (afkomstig van het vorige jaar) een Turbo Long met een waarde van € 3.332 en er zit in onze portefeuille nog een verkochte Put UBL jan 2014 175 die €85 waard is. Onze aankopen bedragen dus €3.247. De kas komt daarmee uit op €1.752.

3 januari.
Wij hadden op 24 december 2013 geen call verkocht omdat de opbrengst in onze ogen onvoldoende zou zijn. Wij verkopen alsnog de Call UBL jan 2014 190 voor €72. Let op: alle resultaten van aan- en verkopen zijn na kosten. De kas bedraagt nu €1.824

15 januari.
Wij verkopen de Call UBL febr 2014 195 voor € 152 .Met de verkoop van een Put wachten wij nog want de koers van het aandeel ligt onder de MA40. Dit brengt onze kas op € 1.976.

17 januari.
Wij verkopen de Turbo Unibail Long voor € 3.470. De Put UBL jan 2014 175 loopt waardeloos af. De kas wordt nu € 5.447 hetgeen ons een winst laat van € 447 ofwel 1,88% op de oorspronkelijke investering van €23.740 (nog even afgezien van eht koersresultaat op de aandelen zelf).

Punt 2, februari 2014

20 januari.
Wij zien de stijgende markt gaan consolideren. Wij verkopen de Put voor € 127. Kas € 5.574.

24 januari.
De koers breekt door het MA40, ons stoploss-signaal. De verkoop van de Put UBL febr 2014 180 was duidelijk fout. Wij kopen hem terug voor € 433 en nemen daarmee ons verlies. Kas € 5 141.

28 januari.
De gemiddeldes wijzen ons op een verdere daling van het fonds. Wij kopen 1.000 Sprinters Unibail Short 190 voor € 2.731. De kas vermindert tot € 2.410.

3 februari.
Er verschijnt een HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken op de grafiek. Wij moeten aannemen dat de markt gaat stijgen. Wij wachten niet op de bevestiging. De exit van de Sprinter voor €2.708 levert een zeer klein verlies op en laat ons een kas van € 5.118.

4 februari.
De HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken wordt bevestigd. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is positief. Wij verwachten dat we gemakkelijk ons verlies in kunnen lopen (op grond van het signaal, niet omdat wij “gevoel voor de markt” zouden hebben). Wij kopen daarvoor een Sprinter Unibail Long 170 voor € 2.191 en wij verkopen een Put UBL febr 2014 180 voor € 362. Deze put is diep in-the-money, maar de markt nodigt ons uit tot een extra risico. De kas is na deze twee transacties € 3.289.

17 februari.
De markt in zijn totaliteit toont tekenen van vermoeidheid. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken draait. Wij wachten het niet langer af en verkopen de Sprinter 170 voor € 3.107. Kas €6.396.

19 februari.
Wij verkopen de Call UBL maart 2014 195 voor € 127. Met de verkoop van de Put wachten wij nog even teneinde een betere opbrengst te krijgen. Kas € 6.523.

21 februari.
De Call UBL febr 2014 195 en de Put UBL febr 2014 180 lopen waardeloos af. In totaal is de kas sinds 1 januari toegenomen met € 1.523 en dat is 6,41% op een investering van € 23.740.

Tot zover ons dagboek. Volgende week volgt de periode maart – juni 2014 en trekken wij onze conclusies.

Den Haag, 4 juli 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt zelf voor haar cliënten in sommige gevallen conform de hier beschreven strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Maar dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.