Dagboek van onze handel op de AEX Index – Deel 2

Op 18 april van dit jaar publiceerden wij een dagboek betreffende onze handel op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Het betrof de periode 1 januari to 17 april 2014. Hieronder vervolgen wij deze serie publicaties, nu betreft het de periode 18 april tot 9 september.
Zoals wij schreven gebruiken wij voor onze besluiten een serie indicatoren, die voor de overgrote meerderheid eensgezind moeten zijn willen wij tot aankoop overgaan. Wij verkopen longposities in beginsel op het signaal van de CCI maar (met name als dat signaal er niet is) volgen wij ook andere indicatoren. Verkoop van shortposities wordt gedaan na de eerste signalen van onze indicatoren.
De indicatoren, die wij gebruiken, zijn de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken, de CCI, de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, de Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en de Zone Oscillator. Het Vladeracken Woordenboek op onze website geeft een omschrijving van deze hulpmiddelen en in het hierboven genoemde artikel van 18 april van dit jaar wordt ingegaan op het gebruik ervan. Ook onze handelsregels zijn in dat artikel ruim omschreven. U kunt dit artikel raadplegen op onze website onder Publicaties.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de vernieuwing van de website van Vladeracken. Zodra deze klaar is zullen, is het de bedoeling dat  wij dit dagboek doorlopend gaan publiceren. U kunt dan de ontwikkelingen op actuele basis gaan volgen. Het staat u  vrij om hetzelfde systeem op te zetten of om ons actief te volgen bij het in- / uitstappen. Wij garanderen u echter niet dat wij altijd op tijd de veranderingen doorgeven en uiteraard nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor uw resultaten.

Dagboek

Wij begonnen onze activiteiten op 1 januari van dit jaar en wij spraken af om maximaal € 3.000,- te investeren met een onderliggende risicobasis van € 30.000,-. Op 17 april bevatte onze kas €6.312,-.  Wij hadden op dat moment geen positie in de markt.

De grafiek

Hieronder laten wij u de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien voor de periode waarover wij nu rapporteren. De pijltjes verwijzen naar de tekst. De zwarte pijltjes geven de data waarop de signalen werden gegeven door het systeem. De rode pijltjes staan bij de dagen waarop er werd verkocht en de groene pijltjes staan bij de dag van aankoop (wij handelen steeds in de ochtend).

BLOG 20140912 FIG1a AEX

Figuur 1.

April 2014

17 apr. Het laatste stukje tekst van onze eerdere publicatie was als volgt: “Wij hebben nu geen positie en wachten op wat onze indicatoren ons gaan vertellen.”

Mei 2014
Gedurende bijna twee maanden doen wij helemaal niets. Er is geen enkel signaal en wij missen dus in feite de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken van 390 naar 420 brengt. Pas op 10 juni volgt een volgend signaal.

Juni 2014

10 jun. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenmeldt dat er een top is gezet, maar wij vinden dit signaal wat magertjes, het wordt immers niet bevestigd door de andere indicatoren, noch door de Index zelf. Er is een brijwel onafgebroken stijging achter de rug en alvorens dit soort bewegingen omdraaien is het normaal dat er eerst een kortstondig gevecht tussen de bulls en bears zichtbaar is.
13 jun. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken bevestigt de top, en onze overwegingen van 10 juni zijn niet langer van toepassing. Wij nemen maandag een shortpositie in.
16 jun. Na ruim anderhalve maand zonder positie gezeten te hebben vanwege de zeer wankele markt is er met het slot van de vorige handelsdag een shortsignaal gekomen. Wij kopen 705 Turbo’s Short AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 424 (de stoploss) met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken van 20,14 en een financieringsniveau van 439,24 voor € 1.498,04. De kas bedraagt hierna € 4813,96.

 

Juli 2014

11 jul. De onderste band van de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken werd gisteren doorschreden. Wij wachten nu op een duidelijk Exitsignaal teneinde de Turbo Short te kunnen verkopen.
24 jul. De middenband van de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken werd doorschreden, maar gezien het ontbreken van een duidelijk exit- of longsignaal en in aanmerking genomen dat de andere indicatoren, die wij gebruiken, wijzen op een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken die er gaat komen, besluiten wij te blijven zitten.

 

Augustus 2014

11 aug. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken sloot afgelopen vrijdag met een Doji StarDojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken bike. Een candle waarvan de open en close ongeveer samenvallen en met twee niet te grote schaduwen die gapt van een voorgaande witte of zwarte candle. In een uptrend is hij bearish, in een downtrend is hij bullish. Confirmatie is nodig. Door deze confirmatie verandert hij gemakkelijk in een Evening of een Morning Star. Copyright Vladeracken onder de onderste band van de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. Gezien de hogere opening van deze ochtend hebben wij de Turbo Short AEX 424 verkocht voor € 3,89, hetgeen in een opbrengst resulteerde van € 2.730,71 (705 * € 3,89 minus de transactiekosten). De winst was € 1.232,67, waardoor de totale winst voor dit jaar komt op € 4.544,67. De kas bedraagt inmiddels € 7.544,67.
12 aug. Er is een koopsignaal maar wij kopen geen Turbo Long want de beurs opent lager.
13 aug. De beurs opent hoger en wij kopen 745 Turbo’s Long AEX 387 (stoploss). De hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken is 22. Met een notering van € 1,82 wordt de investering € 1.366,26. De kas bedraagt nu € 6.178,41.
23 aug. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan dalen. De rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken wordt ondersteund door zeer weinig volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Ook al kan men niet stellen, dat er reeds een top behaald is, toch gaan wij maandagochtend de op de Turbo gemaakte winst realiseren. Wij wijken hierbij van onze systematiek af in die zin dat het exit-signaalEen signaal om een bestaande positie uit de portefeuille te. Copyright Vladeracken nog niet is gegeven. Maar soms is winst nemen ook een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken!
25 aug. Wij verkopen de 745 Turbo’s long 387 voor € 2,94. De opbrengst is € 2.179,11 hetgeen ons een winst laat van € 812,85. Dit brengt de kas op € 8.357,52 en de totale winst op € 5.357,52.

 

September 2014

1 sept. Er wordt een exit long signaal gegeven, maar wij hebben geen positie.
5 sept. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenzegt dat er een top is gezet. Wij wachten af of er maandag een lagere opening volgt. Indien dat zo is zullen wij een shortpositie innemen.
8 sept. De markt opent hoger, Wij doen dus niets.
9 sept. De markt opent lager. Er is gisteren een negatieve candle gezet. De bevestigingen van een markt, die op het punt staat te dalen, zijn in aantal toegenomen. Wij kopen 725 Sprinters Short AEX 431 (stoploss). De hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken is 20 en het financieringsniveau is 440,34. De totale kosten zijn € 1.518,51. De kas daalt naar € 6.839,01.

Wij sluiten hiermede deze periode af. Geconstateerd moet worden, dat de exit op 25 augustus eigenlijk te vroeg is gekozen. Als wij ons systeem volledig en objectief hadden gevolgd, dan zou de exit pas zijn geweest op 1 september. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken lag toen 6 punten hoger dan op de ochtend van 25 augustus.

Het totale resultaat zowel van de eerste vier maanden als daarna tot op heden is zeer bevredigend. Met een investering van € 3.000 hebben wij € 3.839,01 verdiend (netto cash-in) en houden wij daarnaast op het ogenblik nog een positie aan met een waarde van
€ 1.587,75 (per 11 september 2014, slotkoers van de Sprinter € 2,19). De waarde van onze investeringsbasis is daarmee opgelopen met € 5.426,76 ofwel 180,9% op de feitelijke maximale investering van € 3.000,- (let wel, bij een risicobasis van € 30.000,-).

Tot zover ons dagboek. Wij hebben nu een Short-positie en wachten op wat onze indicatoren ons gaan vertellen. U hoort nog van ons.

Den Haag, 12 september 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Vladeracken belegt en / of heeft belegd conform de hierboven uiteengezette methodiek voor diverse cliënten van het bedrijf.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.