Meer van hetzelfde

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (3 oktober 2016) 452,33.

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: negatief, maar verdeeld
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De beurs en september

De maand september eindigde in Amsterdam op de daggrafiek zoals hij begonnen was (wij verwijzen naar 2 september). Een mooie witte candle. Ditmaal was hij iets kleiner en had hij grotere schaduwen. En begin september verscheen hij tijdens een top en nu zit hij halverwege een wankele en twijfelachtige stijging. Het technische patroon dat zich begint af te tekenen is niet overal hetzelfde. Het merendeel van de indexen laat een gelijkbenige driehoek zien, maar de DAX bijvoorbeeld zit op de weekgrafiek in een dalend kanaal. De gelijkbenige driehoek is een patroon dat onzekerheid uitstraalt. “Het kan alle kanten op”. Een dalend kanaal wijst op een latere stijging maar het Duitse kanaal is nog verre van af en dat betekent dat er nog alles mee kan gebeuren. De Call/Put Ratio in Amsterdam daalde terwijl er toch een mooie koersstijging genoteerd werd. De C/P Ratio vertoont dan ook nog geen enkel signaal, dat wijst op opbouw van posities. Eerder is er sprake van een afbouw. En ook de Advance/Decline indicatoren geven geen enkele indicatie van een aanstaande euforie, terwijl het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken zeker in Amsterdam nog steeds laag blijft. Toch wijzen de daggrafieken op een positieve markt. Maar de weekgrafieken zijn voor het merendeel negatief. Weliswaar stijgen de indicatoren van de indexen in Amerika maar dat geldt niet voor de rest van de wereld. Overal elders ziet men ze dalen en er wordt flink, zeker bij de S&P500, negatief gedivergeerd. Zoals vaak het geval is bij consoliderende markten wordt men niet blij bij het zien van de grafieken. Op dit moment zal alles er van afhangen of de gelijkbenige driehoeken worden verbroken aan de bovenzijde. Daar is niet veel voor nodig. Een mooie stijging volgende week zou voldoende moeten zijn, maar ook als dat gebeurt, is de weekgrafiek nog steeds negatief en dus kan men niet veel van een stijging verwachten. Daarenboven is de ruimte beperkt.

De daggrafiek van de DAX Index

De daggrafieken echter beginnen er iets beter uit te zien. Wij laten hieronder de daggrafiek van de DAX zien en daar zijn zeker een aantal positieve opmerkingen bij te maken. Maar het blijft staan dat de ruimte beperkt is en dat er een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken moet plaatsvinden uit de consolidatiepatronen op de weekgrafieken. Wij blijven dus zeer terughoudend ten aanzien van wat er te gebeuren staat, ook al geven de daggrafieken ons enige hoop. De maandgrafieken zien er overal positief uit. De overige lange termijn grafieken eveneens maar als men het over de zeer lange termijn wil hebben dan zijn deze nog negatief.
blog-20161003-dax
Figuur 1.

De mooie candle afgelopen vrijdag bracht de DAX terug naar zijn MA50. In Amsterdam toont de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken dezelfde vergelijkbare positie. De onderkant van een licht dalend kanaaltje vormde de steun. Dit kanaaltje kan ook in een groter geheel gezien worden. Op 5 augustus brak de DAX uit een dalende trendlijn. Na een stijging trad een daling in en deze daling (de daling in het horizontale kanaaltje op de daggrafiek) zou best een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken kunnen zijn. Dit zou bevestigd kunnen worden als er nu een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken gaat plaatsvinden uit dit kanaaltje. Deze bevestiging is een feit met een koers boven 10.802. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zou de vergelijkbare koers boven 460 moeten liggen. Er zijn echter wel een paar kanttekeningen te maken bij dit hoopvolle scenario. De twee MA’s liggen nog steeds (te) ver van elkaar. Dit verkleint de kansen op een goede stijging (de DAX moet nog ruim 300 punten stijgen om de koers op 10.802 te verslaan). De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is aan het stijgen maar de voorgaande beweging blonk uit door een gebrek aan kracht. Meestal is dit geen goed teken. Er is ook maar weinig ruimte beschikbaar. Men zou er daarnaast een hele discussie aan kunnen wijden of de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief divergeert. Wij houden het op een neutraal beeld maar erg overtuigend is het niet. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackendaar weer onder is zonder meer positief. Hij is vanuit de onderste horizontale lijn voor een tweede keer gaan stijgen. Graag hadden wij hem vanuit een nog dieper niveau zien reageren, maar hij is stijgende. Het totale beeld is daarmede positief te noemen maar het gaat niet van harte om dit neer te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. En de kansen dat de markt een omkeer laat zien als de bovenzijde van het consolidatiekanaaltje bereikt is, blijven groot.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar heeft de bovenkant van het dalende kanaal, na zijn uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken op 2 september van dit jaar, weer bereikt. Tot nu toe is de recente daling daarom te bestempelen als een normale Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken na een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de daggrafiek zowel als op de weekgrafiek duidt op een nieuw stijging van de rente. Dit signaal wordt versterkt door positieve divergenties.

De US $ in €’s uitgedrukt

De dollar heeft het nog maar weer eens even geprobeerd, maar opnieuw slaagde hij er niet in om uit zijn dalende positie te komen. Er is ook niets dat er op wijst dat een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in de komende periode wel mogelijk is. Wij blijven dus negatief gestemd ten opzichte van de greenback.

De prijs van een vat Brentolie

De euforie duurde welgeteld 2 dagen. Toen ging de prijs van een vat Brentolie al weer omlaag. Men had ook niet anders mogen verwachten. Het afgesproken productieplafond betreft een productiedaling van 750.000 vaten en dat heeft dan nog maar betrekking op 40% van de totale olieproductie. De verdeling over de landen wordt pas in november vastgesteld. En als de OPEC er al in zou slagen om zich aan dit productieplafond te houden dan ligt dit plafond nog steeds boven de huidige vraag. In de Verenigde Staten lacht men in zijn vuistje. Daar is het aantal in bedrijf zijnde olieputten in de afgelopen veertien weken reeds dertien keer (weken) gestegen.

En andere landen zitten ook klaar om van de gestegen prijs gebruik te maken. De OPEC zal in de komende tijd merken dat de wonderen echt de wereld uit zijn. Dit neemt niet weg dat op de langere termijn de olieprijs tot boven US$60 gaat reiken. Maar daar is de markt nog niet aan toe en dat bevestigen alle grafieken (en ook commentaren) die wij er op nagekeken hebben.

Het Goud

De aandelenmarkt staat niet alleen in deze consolidatiefase. Ook het goud is sinds zijn laatste top in de eerste week van augustus in een horizontale beweging gekomen. De mogelijkheid, dat hij daarin naar beneden uitbreekt mag niet verwaarloosd worden, maar voorlopig lijkt de strijd zich op en neer te bewegen en wij zien daar nog geen einde aan. Zoals wij vorige week schreven schatten wij de kansen op een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar boven iets hoger in.

Agenda

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.
· 4 oktober 2016    11.00 uur Producenten Prijs Indexcijfers EuroZone
· 5 oktober 2016    14.15 uur ADP Werkgelegenheidscijfers VS
· 5 oktober 2016    16.00 uur ISM Non-Manufacturing PMI VS
· 6 oktober 2016    13.30 uur Notulen ECB Beleidsvergadering
· 7 oktober 2016    14.30 uur Amerikaanse arbeidsmarktcijfers
Het gaat hier dus om gebeurtenissen, die in de afgelopen maanden verhoudingsgewijs redelijk tot veel invloed hadden op het marktgebeuren direct na publicatie.

Strategie

Wij houden onze aandelenposities kritisch tegen het licht, maar wij constateren tevens dat het merendeel van de posities inmiddels beter presteert dan de vergelijkbare indices en zoeken daarom vooral naar mogelijkheden om goede posities uit te breiden of nieuwe posities in te nemen op zwakke dagen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 3 oktober 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.