Reactie onderweg

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (18 mei 2020) 500,31

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn:negatief
Lange termijn:negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het moge de dreiging van het Covid-19-virus zijn of misschien de 36 miljoen werkelozen in de V.S. of de oplopende spanning tussen China en de Verenigde Staten van Amerika of mogelijkerwijze zijn alle drie van deze factoren wel de oorzaak, maar duidelijk is het wel dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is ingezet. De technische indicatoren wezen er al langere tijd op dat er een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zat aan te komen ook al waren ze nog niet zo uitgesproken als op dit moment in de daggrafieken te zien is. Overal ziet men dat de slotkoers van afgelopen vrijdag onder het MA20 is gekomen. Dat houdt voor de technische analist in dat hij even uit de markt moet blijven. Het positieve is dat de slotkoers nog steeds boven het MA50 ligt. Alleen in die van de Bel20 is onder het MA50 gesloten maar de Belgische markt is al enige tijd zwak, hoogstwaarschijnlijk door de invloed van de financiële fondsen. Toch tillen wij nog steeds niet te zwaar aan deze ontwikkeling want in de weekgrafieken is er nog geen sprake van enige negatieve dreiging. Dit zou inhouden dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken beperkt zou kunnen blijven. Maar een grotere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken moge dan op dit moment nog niet dreigen het is zeker dat de weekgrafieken binnen niet al te lange tijd zullen keren en dat betekent dat we dan de strijd tussen bears en bulls uitgevochten zullen zien worden. En er dient voor gewaarschuwd te worden dat dit gevecht wel degelijk kan plaatsvinden tijdens de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. De vraag of er een tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ergens rondom die van maart gevormd zal worden zal dan beantwoord worden. Veel commentatoren gaan daar ook van uit en aangenomen wordt dat het de economie zal zijn die hierover beslist. Als deze er lang over gaat doen om te herstellen dan zullen de beurzen hierdoor zwaar worden aangetast. Als de tweede kwartaalcijfers na einde juni vrij komen dan zal er meer klaarheid komen. Hoogstwaarschijnlijk zal het economische herstel in juni de doorslag gaan geven. Voor de belegger is de te volgen weg hiermede duidelijk. Hij moet gebruik maken van een eventueel einde van deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken om zijn portefeuille te schonen. Hij kan dat ook nog steeds doen gedurende de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Wat hij niet moet doen is zijn risico vergroten. En hij moet niet vergeten dat de meimaand is aangebroken. Het gezegde stelt dat de beurs dan verlaten moet worden. Pas in september moet men terugkeren.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

Veel van het bovenstaande wordt duidelijk geïllustreerd door de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken die wij hier opgenomen hebben. De koers is uit de driehoek gevallen en tegelijkertijd werd de zwarte lijn van het MA20 ook doorbroken. Het MA50 echter dat op 489 nog onder de slotkoers van 500,31 ligt, biedt de eerste steun. Vlak daaronder ligt een tweede steun gevormd door de gap van 11 maart op 484. Daaronder heerst het zware weer. De indicatoren, zoals de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, zijn dalende. Er is nog voldoende ruimte om deze daling voort te kunnen zetten. Alleen de CCI Indicator stijgt, maar daar hechten wij nog geen waarde aan. Het kan een oprisping zijn, ook al houden wij het oog open voor deze CCI in de komende dagen.

De Rente

De consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken heeft zich voortgezet, maar er zijn tekenen die erop wijzen dat de markt naar boven kan uitbreken. De rente zou dus gaan dalen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Ook de dollar bleef in zijn consolidatiepatroon zitten. Het zou wel eens uit kunnen draaien op een stijgende driehoek en dat zou betekenen dat de waarde van de dollar omhoog gaat ten opzichte van de euro.

De prijs van een vat Brentolie

Blijkbaar was het een saaie week want ook de prijs van een vat Brentolie bleef redelijk op zijn plaats. Er zijn echter geruchten dat het aanbod van olie sterk aan het teruglopen is. Mooi voor de olieboeren dus.

De Prijs van een troy ounce Goud

De top van 2012 is nu duidelijk overschreden en alles staat voor wat betreft de prijs van een troy ounce Goud op groen. Een verdere stijging wordt voorzien en dat geldt ook voor de prijs van het Zilver. De prijs van het Goud bevond zich in een oplopende driehoek. Hij is nu uitgebroken en het doel van deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken kan gesteld worden op US$1.820.

Strategie

Wij zijn voorzichtig begonnen met verkop van zwakkere posities. Zo zijn afgelopen week onze posities in een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de Taiwanese beurs verkocht en hebben wij eveneens aandelen BE Semiconductor, Nexans en SG Thomson Microelectronics verkocht. Grotendeels aandelen van bedrijven die in de semiconductorhoek actief zijn. Dat mag vreemd klinken gezien alle aandacht in de media voor deze sector, maar dat is juist het idee. Deze groep heeft de grootste herstelbeweging doorgemaakt en een adempauze is nodig. Gelet op de recente volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken in markten kunnen bewegingen daarbij flinke zijn. Andere aandelen zijn helemaal niet opgelopen, die nu verkopen lijkt weinig zin te hebben.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

19 mei 2020             11.00  ZEW Economisch sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken in Duitsland

20 mei 2020             20.00  Notulen FED-vergadering n.a.v. rentebesluit vorige week

21 mei 2020               9.30  Cijfers Duitse, Franse en Europese Productie Managers verwachtingen (PMI)

21 mei 2020             14.30  Phildelphia FED industriële verwachtingen

21 mei 2020             14.30  Amerikaanse werkloosheidscijfers

22 mei 2020             13.30  Notulen beleidsvergadering ECB

25 mei 2020             10.00  Duitse IFO-cijfers over binnenlandse verwachtingen industrie

Lockdown-maatregelen worden nu over een brede linie versoepeld en er zijn geluiden dat een vaccine al in de tweede helft van dit jaar getest kan gaan worden. Dat levert een positieve ondertoon, maar er is vrijwel geen enkel bedrijf dat optimistische geluiden voor het 2de kwartaal laat horen. Bovendien komen nu ook de eerste berichten van weer opflakkerende virusinfecties in landen waar al eerder de lockdown versoepeld was met nieuwe maatregelen tot gevolg.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 1 juni 2020 verschijnen.

Den Haag, 18 mei 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.