Beurscommentaar: Het is bijna afgelopen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-10-13: 395,68)

Onze conclusies:
Korte termijn: in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, draai verwacht
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in aantocht
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daalde in de afgelopen week met bijna 16 punten. Dat is nou niet iets wat vaak gebeurt en daarmede was de afgelopen week een echt zwarte week. Het resultaat is, dat de markt sterk oversold is. Maar in de indexen ziet men nog bijna nergens dat er een draai naar boven aanstaande is. En toch hangt deze draai boven de markt. De sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren liggen op historisch laag niveau. En er zijn reeds individuele aandelen die een draai aan het inzetten zijn. Zo stijgen de indicatoren van Unibail sinds afgelopen vrijdag. Er werd tegelijkertijd een omkeerpatroon gezet. Een Rickshaw man is een sterke indicatie, dat de markt weer omhoog wil. Maar een aandeel zoals Altice lijkt ook genoeg te hebben van een negatieve markt. En zo zijn er meerdere. Helaas is er nog in geen enkele grafiek van de representatieve indexen enige aanduiding van een omkeer te bespeuren. Wij laten u hieronder de weekgrafiek zien van de op dit moment slechtste grote beurs ter wereld. Het betreft de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken uit Frankfurt.

BLOG 20141013 DAX FIG1a
Figuur 1.

De laatste top lag op 9.891. De slotkoers afgelopen vrijdag was 8.788. Dat wil zeggen dat de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken meer dan 10% is gezakt en daarmede is Duitsland in een correctieperiode terechtgekomen. Duitsland is het enige land waar dit is gebeurd. De koersen hebben de beide gemiddeldes, dat wil zeggen het MA10 zowel als het MA40 doorschreden. Over het algemeen wordt een doorschrijding van het MA30 al gezien als een teken, dat de markt in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken is gekomen. Met deze doorschrijding staat de markt in Frankfurt niet alleen. Men ziet het in alle markten, zowel in Azië, Amerika als in Europa. Er is sprake van een kruising van de beide gemiddeldes (wereldwijd). Dit is ook een teken van een negatieve markt.
Toen de koers van de DAX, nadat een “All-Time High” gezet was op 10.050 een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken periode inging werd de opgaande trendlijn gebroken. Een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken werd gevonden op 8.903. Er was toen nog niets ernstigs aan de hand. Want geheel volgens het schoolboekje gingen de koersen daarna omhoog om stil te blijven staan bij de stijgende trendlijn. Er werd een poging gewaagd om deze te breken maar dat mislukte en daarna ging de koers weer omlaag. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 8.903 werd gebroken. Na een lagere top is er dus nu ook een lagere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Dit betekent, dat de markt een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken is ingetreden. Tegelijkertijd werd de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van een Kopschouderpatroon doorbroken. Dit omslagpatroon werd hiermede definitief.

Bij dit soort toppatronen past overigens ook een doelberekening. En die liegt er in dit geval niet om. Voor het kopschouderpatroon in de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken kan een doel berekend worden dat op 7.750 ligt, nog eens 1.000 punten lager dan waar de index nu staat! De conclusie is dat de markt in Duitsland negatief is geworden.

Er is echter één lichtpuntje. Zoals één ei geen ei is, is één doorbraak geen doorbraak. Duitsland staat met deze volledig negatieve grafiek alleen. Nergens is de markt meer dan 10% gedaald, nergens is een nieuwe bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gezet en nergens is er sprake van een volledig afgemaakt omkeerpatroon. Maar wel is er, evenals in Duitsland, overal sprake van een sterk oversold markt (de daggrafiek van de DAX toont 7 opeenvolgende zwarte candles). Wij gaan er daarom vanuit dat de markt een dezer dagen een opleving gaat laten zien. Griekenland (of all countries) is ons in deze al voorgegaan want daar heeft de draai zich reeds ingezet. Maar of een algemene opleving voldoende zal zijn om de negatieve weekgrafieken te laten draaien betwijfelen wij vooralsnog. Het blijft dus zaak om zeer voorzichtig te zijn in de komende tijd en alvorens euforisch te worden is het goed om eerst duidelijke en definitieve signalen af te wachten.

Als de markt zich dus op de korte termijn enigszins gaat herstellen dan is daarmede niet gezegd dat we nu nieuwe toppen gaan zien. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat Duitsland geen koploper is. In New York bijvoorbeeld is het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken tijdens de recente daling sterk gestegen en dat duidt op een zeer negatief marktsentiment. Vooralsnog houden wij het dus op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog, met daarna een verdere daling. Maar wij houden ook het oog gericht op de hogere timeframes zodat verbeteringen op die niveaus ons onmiddellijk opvallen.

De Rente

Opnieuw is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaars Nederlandse Staat leningen gedaald. De normale verhouding tussen aandelenkoersen en de rente is dus nog steeds niet hersteld. Toch wordt dit op niet al te lange tijd verwacht, maar voorlopig dalen de rentetarieven nog. Dat is overigens ook het geval in de Verenigde Staten. Het aflopen van het Q3 programma wordt daar blijkbaar niet meer als ernstig genomen. Het is duidelijk dat de markt nu wacht op indicaties dat de FED de rente op een hoger niveau brengt maar daar ziet het op dit moment nog niet naar uit. Voorlopig zal er dus gebeuren wat de grafieken zeggen. De rente kan nog lagere regionen opzoeken.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar heeft even rust genomen en dat dit stond te gebeuren was op alle grafieken te zien. Iets boven 77 ligt een eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken niveau. Hier kan goede steun gevonden worden, maar of hij zover zal komen valt op dit moment niet te zeggen. Het enige wat duidelijk is, is dat er in de komende tijd geen echte stijgingen verwacht kunnen worden ook al duiden de daggrafieken erop dat er nog enige ruimte naar boven is.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft het dieptepunt van medio vorig jaar net iets doorschreden. Er is nu sprake van een sterke oversold positie en in de daggrafieken worden koopsignalen gegeven. Wij zien een stijging in het verschiet waarbij het niveau van US$99 weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken zal opleveren.

Het Goud

Wij staan voor een periode van stijging van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken. In de weekgrafieken heeft de draai naar boven zich ingezet en in de daggrafiek is dit al eerder gebeurd. Daar gaan we al naar een korte termijn oversold positie toe. Een negatieve invloed die daarvan uit zou gaan zal beperkt blijven, want er wordt aan alle kanten positief gedivergeerd.

Strategie

In de portefeuilles die daar voor open staan zullen wij proberen gebruik te maken van de korte termijn opleving. Voor het overige houden wij de grote liquiditeitsposities aan.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 13 oktober 2014

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.