Het hapert

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2016-03-21) 444,79

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aan de gang
Middellange termijn: positief
Lange termijn: negatief maar een positieve draai is in de maak
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er is in Europa nog nergens sprake van een doorbraak van het MA200. Ook de dalende trendlijn, die getrokken kan worden vanuit de top in juli 2015 is nog niet doorbroken. Beiden vallen praktisch samen. Er ligt daar ook sterke weerstand vanuit het verleden. In de daggrafieken is er overal sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De indicatoren zijn dalende. Het is duidelijk, dat de markt in en fase van bezinning is gekomen. Er is tijd nodig om krachten te verzamelen. De weekgrafieken zien er nog steeds zeer positief uit. De indicatoren zijn stijgende en er wordt over het algemeen positief gedivergeerd. In het beste geval zal de daling beperkt blijven tot een normale consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. De sentimentindicatoren zijn stijgende maar beginnen hoog te liggen. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken heeft zich de afgelopen week goed hersteld.

In april 2015 gaf de Dow Jones Transport Index het eerste signaal, dat er een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken aan zat te komen. De top die de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken toen zette werd niet meer door de Transport Index bevestigd. Het is opvallend dat beide elkaar nu prachtig volgen. Misschien loopt de Transport Index wel iets vooruit. Maar de markt zou de markt niet zijn als er geen wolken te zien waren. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenvan de DJIA en ook van de S&P500 begint langzamerhand behoorlijk hoog te komen. Hij ligt in overbought gebied, maar hij kan daar lang blijven liggen. De hoge positie duidt echter op een onafwendbare langere periode van teruggang. Deze gaat in de loop van dit jaar ongetwijfeld inzetten. Maar op dit moment is er slechts sprake van een beperkte terugval of van een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. En het lijkt zeker dat de markt zijn stijging binnen afzienbare tijd weer zal hervatten.

Even leek het erop dat de grondstoffenmarkt gas aan het terugnemen was, maar daar is intussen weer verandering ingekomen. De prijzen van bijvoorbeeld koper en uranium hebben hun stijging weer duidelijk hervat. Het is best mogelijk en misschien ook wel waarschijnlijk, dat dit aan de dalende dollar ligt, maar deze staat zeker niet op het punt van verbetering. En daarmede lijken de grondstoffen toch iets te beiden te hebben voor de actieve belegger.

BLOG 20160321 AEX

Figuur 1.

In de figuur hierboven ziet u een daggrafiek van de S&P500. Het koerspatroon ziet er zonder meer mooi uit. De bovenkant van het Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken werd al weer 14 handelsdagen geleden opgezocht en sindsdien wordt de bovenste afbakening van het kanaal gevolgd. Gedurende de laatste dagen ligt de koers er zelfs duidelijk boven. Dit beeld is zeer positief. Het venijn zit hem in de indicatoren daaronder. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenligt zeer hoog. Hij kan daar niet blijven. Hij moet omlaag, maar het is zeer goed mogelijk dat hij zijn tijd neemt om door de bovenste lijn te vallen. Als dat gebeurd is zitten we in slechter weer. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder was aan het dalen, maar vrijdag is hij weer hersteld. Dit lijkt ons een eendagsvlieg, maar deze mening is onzeker. In ieder geval is de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief aan het divergeren. Dit alles betekent dat de S&P500 op het punt staat om een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken door te gaan maken. Dat hoeft niet morgen te gebeuren  maar het is onontkoombaar. De beurzen in Europa zijn al iets verder. Hun reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is al ingezet.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft zijn MA50 aangestipt en is toen gas gaan terugnemen. Dit kan nog even duren want de daggrafiek toont aan dat er een daling in het vat zit. De weekgrafiek echter spreekt andere taal. Dat betekent dat de daling geen grote vormen aan zal nemen. Op afzienbare tijd zal er weer een herstel optreden. Wij zien het mogelijk dat we te maken hebben met het prille begin van een bodemproces.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het dollar patroon is niet positief. Op de dagchart zou men met enige goede wil tekenen kunnen bespeuren van een herstel maar in de hogere time frames is dat zeker niet het geval. Wij zijn dus pessimistisch ten aanzien van de dollar.

De prijs een vat Brentolie

Het weerstandgebied rond US$42 lijkt nog steeds te sterk. Hier ligt ook het MA150. De divergenties zijn in alle timeframes positief. Daaruit zou mogen worden geconcludeerd, dat er tijd nodig is maar dat de opmars daarna zal worden voortgezet.

Het Goud

De korte termijn lijkt er voor het goud goed uit te zien, met dien verstande dat de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken erg negatief is. En dat wil zeggen dat prijsstijgingen beperkt zullen blijven. Dit gevoel wordt versterkt als men de weekgrafieken bekijkt. Hier is een duidelijk daling voorzien en de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken is ook negatief. ConsolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken is het beste wat er lijkt te kunnen gebeuren. Het kritische niveau van US$1.300 per troy ounce is nog steeds niet doorschreden hetgeen een reden voor ons is om aan de kant te blijven.

Strategie

Wij wachten nog even af maar het ziet er naar uit dat wij, zodra er van uitbraken sprake is, verder gaan met investeren.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 21 maart 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.