Het kan nog hoger

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (8 augustus 2016) 448,12

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief, maar verdeeld
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De AEX Index

Het was uiteindelijk een mooie week. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vond zijn steun op het MA200 (437). Daar lag ook de dalende trendlijn, die vanuit het topje in juli van het vorige jaar getrokken kan worden. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die lange tijd bijna horizontaal verliep en tot slot toch nog een duikeling maakte, kon daarna betiteld worden als een Pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. De koers ligt nu net boven het MA20 en een bevestiging van de doorbraak door dit MA is de inleiding tot de aanval op 478. Wij gaan ervan uit dat deze aanval aanstaande maandag wordt ingezet. De DAX, die zolang achterbleef en de afgelopen weken alsnog een spurt inzette, ligt dicht tegen zijn dalende trendlijn aan (die vanuit de top in april van het vorige jaar getrokken kan worden). Een koers boven 10.500 (nog 130 punten te gaan) zet hem op de weg omhoog. In Amerika werden er opnieuw goede werkgelegenheidcijfers gerapporteerd en als gevolg daarvan werd er afgelopen vrijdag door de S&P500 een nieuw All-Time High gezet.

Maar of de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken de weerstand op 478 zal breken is niet zeker. Doordat er wekenlang getalmd werd met de inzet van een duidelijke daling zijn de indicatoren niet erg laag gekomen. Het is nu zelfs zo dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de Verenigde Staten op weekniveau is gaan dalen. Natuurlijk is dit slechts een begin en er kan nog best een laatste staartje aan de koersstijging aangebreid worden maar de weekgrafieken zien er vermoeid uit. En ook de daggrafieken, hoewel die veel minder lijden aan dit euvel. De indicatoren zijn veelal boven de nullijn gebleven en daarmede is de ruimte om te stijgen beperkt gebleven. In Nederland is de Call/Put Ratio erg hoog gestegen. Meestal is een hoog niveau een waarschuwing voor een aanstaande daling. In ieder geval zal hij omlaag gaan in de komende weken. De AD-lijn is zich al aan het aanpassen. En zo is onze boodschap positief maar alle stijgingen, die u zult zien in de komende tijd, zullen de beurzen slechts in beperkte mate omhoog kunnen brengen want de stijgingsruimte is overal beperkt. De S&P500 heeft zojuist een nieuw All-Time High gezet. Hij is daarmede het beste voorbeeld van wat er (nog) mogelijk is. Wij laten hieronder de daggrafiek zien.

De S&P 500 Index

BLOG 20160808 S&P500

Figuur 1.

U ziet dat medio juni de stijging begon te stagneren. Er trad daarna een licht daling op van nog geen 1,5% naar 2.163 (15 punten). In Amsterdam daalde de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in die periode met 31 punten en dat is toch altijd nog meer dan 4%. Nu ligt de koers boven de bovenste band van het Keltnerkanaal. Dat is geen plaats van waaruit men mag verwachten, dat er een forse stijging optreedt, of de stijging vindt in kleine stapjes gedurende een langere tijd plaats, langs de bovenkant van dit kanaal. Het Keltnerkanaal ziet er verder goed uit. Alle lijnen stijgen en ook de Lineaire Regressielijn (de magenta gekleurde lijn) stijgt nog steeds. Deze laatste gaf een koopsignaal drie dagen nadat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 2.000 was gezet. De TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken daaronder deed dat al eerder. Daags na de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gaf hij een signaal (zie bij het pijltje). Beide, zowel de Lineaire Regressielijn als de TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken, zijn iets langere termijn indicatoren. Beide zijn nog steeds stijgende (een mooie rit tot nu toe). Daaronder vindt u de CCI. Hij zette de stijging in tegelijkertijd met de TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken, maar op 13 juli gaf hij een tegenovergesteld pijltje. Pas donderdag jl. werd hij weer positief. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken kwam met alles iets later, maar hij is ook positief geworden afgelopen donderdag. Alles tezamen genomen een mooi beeld dus, maar met name de laatste twee indicatoren zijn gaan stijgen vanuit een hoge positie. Samen met de hooggelegen koersen duiden zij op beperktheid van de mogelijkheden. Het herstel van de stijging heeft zich zojuist ingezet en dus zal het nog wel even doorgaan maar groot zijn de mogelijkheden op dit moment niet.

De Rente

Het is een welbekend feit dat de DJIA15, de UtilityIndex van Amerika, vooruitloopt op de ontwikkeling van de rente. Uiteraard wordt hiermede bedoeld de rente ontwikkeling in Amerika, maar deze kan nooit los gezien worden van de rente ontwikkeling in Europa. Nou is deze DJIA15 al enige tijd aan het dalen. Zijn top stond op 723,8 en zijn slotkoers afgelopen vrijdag was 691,4. Dit is toch een daling van ruim 4%. Als de aanname klopt dan zou de rente in Amerika omhoog moeten. En dat zou ook wel eens zo kunnen uitpakken want algemeen wordt verwacht dat de FED in september komtmet zijn tweede renteverhoging dit jaar. Wat dat voor Europa betekent, is niet te zeggen, maar erkend moet worden dat Draghi nog steeds druk aan het kopen is. En hij is duidelijk niet de enige. Technisch gezien lijkt de het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10 jaar Nederlandse Staat leningen het moeilijker te hebben op dit moment om zijn daling door te zetten. Hij blijft aan de bovenkant van het dalende kanaal noteren maar de indicatoren zijn hier en daar aan het stijgen en zij divergeren tegelijkertijd niet negatief.

De US $ in €’s uitgedrukt

Met het vooruitzicht van een rentestijging zou de dollar ook moeten stijgen en dat doet hij ook zij het beperkt. De $ moet de weerstand op 92,46 breken alvorens het zoden aan de dijk gaat zetten. Tot zo lang kan iedere stijging teruggebracht worden tot een onderdeel van een normaal fluctuatiepatroon.

De prijs van een vat Brentolie

Hij ging dieper dan velen dachten maar de steun op US$36 per vat werd toch niet bereikt. Inmiddels heeft de stijging zich hervat en een prijs voor een vat Brentolie van US$53 ligt weer binnen bereik. Dit is goed nieuws voor de aandelenmarkt waar onder anderen Koninklijke Olie zijn slechte dagen van de afgelopen weken ook weer achter zich kan laten.

Het Goud

Het goede nieuws voor de aandelenmarkten vertaalt zich (uiteraard) in slecht nieuws voor de prijs van de edele metalen. Het goud maar zeker het zilver kreeg een flinke klap te verduren toen de aandelenmarkten zich herstelden. Deze daling is nog niet afgelopen. Overal ziet men de indicatoren dalen. Er ligt een steun voor de prijs van een troy ounce goud op het MA50 van US$1.310, maar de kans dat hij teruggaat tot de oude weerstandlijn rond US$1.280 is zeker aanwezig.

Strategie

Wij hebben de portefeuilles hier en daar reeds aangevuld. Als het niveau van 458 door de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gebroken wordt zullen wij hier zeker mee doorgaan.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 8 augustus 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.