De beurs wankelt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-04 -07) 492,38

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: verdeeld tot positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

In de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken van afgelopen week zijn wij ruim en naar onze mening voldoende ingegaan op de vele negatieve conclusies, die een aantal indicatoren op dit moment oplevert. Wij schenken daar in dit commentaar geen aandacht aan. Onze conclusie is en was dat de markt een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet had maar dat het niet duidelijk was of deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken proporties van enig belang zou aannemen. En deze vraag kan nog steeds niet beantwoord worden. Bijna overal in Europa ziet men, dat de koersen van de indexen maar ook van vele aandelen in een horizontaal bewegend of licht dalend kanaaltje zijn gekomen. De Spaanse beurs vormt een duidelijke uitzondering, want daar werd afgelopen week nog een nieuwe top gezet. De theorie stelt dat dalende kanalen aan de bovenkant verlaten worden maar voor horizontale kanalen licht dat minder eenvoudig. Uiteraard blijft in deze aannames het zeer licht dalend kanaal buiten beschouwing. En ook wij durven derhalve gaan uitspraak of tenminste een voorkeur te geven. Wij zullen hieronder aan de hand van de daggrafiek van de DAX uit Frankfurt enige hulpmiddelen bespreken, die ons in de komende tijd zullen begeleiden om op tijd een antwoord te krijgen.

In dezelfde Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken hadden wij laten zien dat de Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken (DJIA) op een mogelijke neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken was aangekomen van een dubbele-top-patroon. Een doorbraak heeft nog niet plaatsgevonden, maar de koers is opnieuw op deze lijn aangekomen en iedere slotnotering beneden 17.620 bevestigt de doorbraak. Als deze neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken bevestigd wordt, dan ligt het koersdoel rond 17.000. Bij de S&P500 begint zich een zelfde figuur af te tekenen. Ook hier is de conclusie dus nog niet duidelijk, maar wel kan gesteld worden dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in Amerika voor ligt op die in Europa.

Hieronder volgt dan een daggrafiek van de Duitse DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken.

BLOG 20150407 FIG 1 DAX

Figuur 1.

Wij lopen de figuur door van beneden naar boven.

Helemaal aan de onderkant ziet u de Oscillator (uit onze Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken). Hij is nauwgezet afgesteld op de koersen en is daarmede de indicator in deze figuur die de kortste termijn bestrijkt. De pijltjes geven de verandering in richting aan. Normaliter duurt een stijging of een daling ongeveer veertien handelsdagen (zeg drie kalenderweken). In maart ziet men dat de pijltjes elkaar sneller opvolgen, zeg maar dichter bij elkaar komen te liggen. Deze verandering van ritme duidt op een aanstaande verandering in de korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Hij is nu negatief.

Boven de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenligt de Fast Stochasticsof Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K. Dit is de %K uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is het eerste Exponentieël Voortschrijdend Gemiddelde van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit gemiddelde wordt de Fast Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken genoemd. Copyright Vladeracken. Deze bestrijkt een langere (maar nog steeds korte) termijn. Hij geeft een koopsignaal begin januari en hij blijft dit signaal ondersteunen tot in maart als de blauwe lijn door de bovenste grens breekt. Nu is hij negatief.

Boven de Fast Stochasticsof Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K. Dit is de %K uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is het eerste Exponentieël Voortschrijdend Gemiddelde van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit gemiddelde wordt de Fast Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken genoemd. Copyright Vladeracken vindt u twee Tetherlijnen. Zij bestrijken een nog iets langere periode dan de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Het koopsignaal ontstond in december (niet te zien in de figuur) en een verkoopsignaal ontstond bij de kruising van de magenta lijn door de rode eind maart. Ook deze indicator is dus op dit moment negatief.

Tot slot komen wij dan bij de twee voorschrijdende gemiddeldes, die rondom de koersen fluctueren. Daags nadat de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenzijn verkoopsignaal gegeven had kwam de koers onder de blauwe lijn te liggen. Dit was aanleiding om attent te worden. Maar de rode lijn ligt nog steeds boven de blauwe. Als de aan de gang zijnde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die zich tot nu toe vrij horizontaal ontwikkelt, zich nog langer doorzet dan zal de rode ongetwijfeld door de blauwe breken. Dan ontstaat er ook in de bovenste grafiek van de figuur een verkoopsignaal en dat duidt op een middellange termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die gemakkelijk uit kan groeien (alleen al door zijn duur) tot een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Wij staan dus op een breekpunt, waarbij er geen duidelijke aanwijzingen zijn wat er staat te gebeuren maar duidelijk is het wel dat de beurs op kantelen staat.

De liquiditeitstroom van Draghi zorgt er misschien wel voor dat een verdere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken uitblijft maar daar wijst ook nog niets op. De horizontale beweging die de beurs nu meemaakt is daar ongetwijfeld een gevolg van. Zonder deze continue injectie zou de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken al veel verder zijn geweest. Voor ons was dit een reden, zolang er geen middellang termijn verkoopsignaal gegeven was, om niet short te gaan ook al betekende dat bijvoorbeeld dat ons handelssysteem op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ons werkeloos aan de kant liet staan.

Onze conclusie is duidelijk. Zolang wij geen verkoopsignaal ontvangen van de beide gemiddeldes gaan wij niet short. Maar een doorbraak zal ons ook nog steeds zeer voorzichtig houden, want de Draghi-invloed is tot op heden sterk geweest en dat kan de verdere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken (als die komt) wel degelijk zeer gematigd houden.

Het is zelfs denkbaar, dat de huidige min of meer zijwaartse beweging alles is wat wij als correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken voorgeschoteld (gaan) krijgen. Een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog, mits er voldoende tijd is verstreken, kan dus zomaar een goed koopsignaal betekenen.

De Rente

De rente is in de afgelopen week niet verder gedaald. En met name in de daggrafiek kan men zien dat de grafiek van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen mogelijkerwijze in een bodemproces verwikkeld is. Op de weekgrafiek is dat (nog) minder duidelijk te zien, maar zeker is dat het week MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken zeer positief divergeert. Wij hebben geen ervaring met een rente op het huidige lage niveau en wij weten ook niet of het eigenlijk wel mogelijk is dat er een echte negatieve rente op het tien-jaars niveau kan ontstaan (in theorie kan dat wel degelijk). Het enige dat wij kunnen doen is afwachten en onze ogen gericht houden op bedrijfsleningen, die een hoger rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken geven dan dat wat men op staatsleningen kan krijgen.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het technische beeld van de dollar is aanzienlijk verslechterd. Wij voorzien daarom een verdere daling. Er wordt gesteld dat de economie in de Verenigde Staten ernstig te lijden heeft van de sterke dollar. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt zou daar een duidelijk bewijs van zijn. Wij houden het op de technische plaatjes en deze zijn op dit moment in ieder geval duidelijk negatief voor de dollar. Dat de dollar echter langdurig omlaag zal gaan lijkt strijdig met de Draghi zondvloed, tenzij de renteverhoging van de FED over een veel langere periode wordt uitgespreid of zelfs wordt uitgesteld. En dat is heel goed mogelijk als de dure dollar een wezenlijk probleem gaat worden voor de Amerikaanse economie.

De  prijs van een vat Brentolie

Het gejuich is weer verstomd. Iran zit op het vinkentouw om zijn voorraden in de markt te gooien. De hoop op hogere prijzen werd de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ingeslagen. En het technische plaatje liegt er niet om. Het is negatief. Het vorige dieptepunt ligt op US$50,45 en het is alleszins mogelijk, dat dit opnieuw bereikt wordt of zelfs doorbroken wordt. Opvallend is het dat de sluiting van de schaliegas putten in Amerika aan het uitbodemen is. Van die kant mag men dus ook niet te veel verwachten. Voorlopig ziet het er dus minder goed uit voor de olieboeren.

Het Goud

Alhoewel het moeizaam gaat blijft het goud in een positieve korte termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken zitten. Op het huidige niveau moet de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van het 10- en het 30-weeks gemiddelde gebroken worden. En dat levert de gebruikelijke vertraging op. Wij blijven echter positief ten aanzien van een doorbraak.

Strategie

Wij hebben enkele semiconductoraandelen verkocht enkele weken geleden. De contanten die daarbij beschikbaar zijn gekomen staan nog aan de kant. Maar mooie koopsignalen zullen gehonoreerd worden.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl onder de kop beurscommentaar.

Den Haag,  7 april 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.