Cycle Data BV – Eerste obligatie emissie via NPEX

(publicatiedatum 14 juli 2021)

Cycle Data BV geeft een achtergestelde lening uit groot € 950.000 in stukken van € 500. De rente is 8%.
Cycle Data BV is in 2017 opgericht. Zij verhuren, plaatsen en installeren bovengrondse contactloze fietsmeetsystemen ter verkrijging van real time data van voertuigen op fietspaden. Let op: zij verhuren hun product. In de eerste jaren van hun bestaan hebben zij Signum, een fietstelsysteem, ontwikkeld en de lening is bedoeld om deze in productie te gaan nemen. Overheden, zoals gemeenten en provincies zijn hun klanten. Er zijn een drietal concurrenten, maar die zijn alle drie actief in het auto-telgebied. De fietspaden hebben zij er bij genomen en daardoor zijn ze niet specifiek (zo kunnen zij niet overweg met fietsers die naast elkaar rijden) en hebben daardoor enkele nadelen.

Er zijn drie aandeelhouders. De directrice en oprichtster heeft ruim 71%.

Uitstaande leningen:
Er is een 8% achtergestelde obligatielening, van de hoofdaandeelhouder aan de vennootschap. Die was € 26.120 groot, er staat nu nog € 18.972 uit en de lening loopt af op 2 maart 2025.

Dan is er een converteerbare 6% lening van TIP BV (aandeelhouder), die achtergesteld is op alle bancaire leningen, is € 50.000 groot en loopt af op 23 juli 2023.

Verder is er nog een tweede converteerbare 8% obligatielening van TIP BV groot € 200.000, achtergesteld op alle bancaire leningen en ook op de obligatielening.

De Regionale Ontwikkkelingsmij Flevoland heeft een (Covid)lening van € 487.500 a 3% verstrekt met een looptijd tot ulitmo 2024. Deze kan tweemaal verlengd worden met een jaar.

Co-financiers zijn twee aandeelhouders (TIP BV en Verhoog) voor ieder 25%.
Verhoog heeft een lening verstrekt van € 25.000 tegen 6% zonder aflossingsdatum.

Het merendeel van de nieuwe lening wordt besteed aan het opzetten van de productie van de Signum en de i-Signum, de rest gaat naar productontwikkeling.

Balans 31-5-2021 31-12-2020 31-12-2019
Vaste Activa 821.013 486.510 176.368
w.v. ontwikkelingskosten 484.266 392.291 144.366
Vlottende Activa 119.316 78.258 7.980
Liquide middelen 182.837 37.005 479
Totaal Activa  1.123.166 601.773 184.827
Eigen VermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken
Eigen VermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken -20.628 131.558 63.046
Achtergestelde  leningen 456.472 293.972 51.126
Totaal Eigen VermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken 435.844 425.530 114.172
Langlopende schulden
Groeilening COL 487.500
Korlopende schulden 199.822 176.243 70.655
Totaal Passiva 1.123.166 601.773 184.827
Verlies en Winst
Verkopen 49.616 41.725 1.680
Kosten verkopen -16.093 -1.450 -946
Bruto marge 33.523 40.275 714
Operationele kosten -173.005 -58.671 -30.102
Afschrijvingen -24.637 -8,891 -7,092
Bedrijfsresultaat -164.119 -27.287 -36.480
Rentelasten -14.923 -10.716 -165

Het gaat hier in feite om een start-up. Leningen aan start-ups zijn gevaarlijk en verdienen een hoge coupon om het risico van het mislukken van de onderneming te dekken. 8% lijkt dan netjes, maar is niet overdreven hoog, zeker niet als je de balans van deze vennootschap erbij legt.

Wij doen zelf niet mee aan start-ups met een negatief eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken, althans niet met vreemd vermogen, ook al hebben wij best vertrouwen in het concept en het management. Maar er is op het succes van deze onderneming in feite geen pijl te trekken en de obligatiehouder, die aan deze emissie mee doet, heeft geen enkel houvast als het misgaat.

Den Haag, 14 juli 2021

Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl / www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is mede-verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.