Een recept voor ellende

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (12 juli 2021) 732,15

Onze conclusies:

 

Korte termijn:                         reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn:               positief

Lange termijn:                        positief, met gevaar op termijn

 

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

Woensdag werd opnieuw een “All-Time high” bereikt in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, ook op slotbasis. Maar donderdag was het meteen weer afgelopen en liet de beurs zelfs een stevige daling zien. Per saldo is de markt al eind maart 2021 nauwelijks verder gekomen. Onze aloude “Vladeracken IndexEen index welke gebaseerd is op het aantal volgens de Vladeracken selectiesystematiek koopbare fondsen. Copyright Vladeracken”, een maatstaf die wij wekelijks berekenen uit een universum van ruim 1.000 beursgenoteerde ondernemingen, en die wij gebruiken om een inzicht te krijgen in de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken van de markt, zakte afgelopen week naar een waarde van 101. Dat betekent dat slechts 10% van de aandelen, die wij volgen zich momenteel in een uptrend bevindt en dat 90% van ons universum zich in een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken bevindt of in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken dan toch nog een nieuwe “All-Time high” kan bereiken is typerend voor de eindfase van grote bullmarkten in specifieke deelsectoren. Alle aandacht van kopers wordt naar een steeds kleiner aantal aandelen gezogen en veel beleggers zijn nu zelfs zover dat zij de niet presterende aandelen, die doorgaans aanzienlijk goedkoper zijn, ook op de huidige lagere niveau’s verkopen om de boot in de veel te dure tech-aandelen maar niet te hoeven missen. En dat is altijd een recept voor ellende geweest en zal het ook nu weer zijn. Het probleem is echter, dat de meeste indices wereldwijd nog altijd geen tekenen van topvorming vertonen. En dat zal niet betekenen dat correcties niet gaan voorkomen, maar wel dat zij hooguit kort en heftig zullen zijn en gevolgd worden door snelle herstelbewegingen. En gezien het feit dat de economie in met name het Westen momenteel toch duidelijk uit een dal klimt, en er ondertussen van de zijde van Centrale Banken vooral geprobeerd wordt om de vrees voor verkrapping weg te nemen, moet dus eerder gedacht worden aan sectorrotatie dan aan een echte bearmarkt.

 

De AEX Index op dagbasis

Indicatoren in deze, maar ook in de meeste andere grafieken die wij regelmatig bestuderen zijn allemaal aan het dalen. Zij wijzen op een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die aan de gang is. In veel waarde-aandelen naderen deze correcties zelfs hun einde. Daar beginnen op individuele basis positieve divergenties te ontstaan. Maar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is geen waarde-index meer maar juist een technologie-georiënteerde index. Daar is dus het omgekeerde beeld te zien. Daar zijn de divergenties negatief en lijkt het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken weg te zakken. Het seizoen is daarenboven nog altijd zwak, dus een relatief scherpe reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de maanden september en / of oktober mag nog altijd niet worden uitgesloten. Maar voorlopig is de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken slechts mild te noemen en is het koersdoel van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken die in maart 2020 is begonnen nog steeds ergens tussen 750 en 760 gelegen. Moet men dan voor die laatste paar procent nog de spreekwoordelijke nek in de strop steken?  Nee, natuurlijk niet, het is tijd om heel voorzichtig te zijn en blijven.

 

De Rente

De rentedaling is de tweede fase ingegaan van wat in Europa ge basis van een nieuwe hervatting van de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van dalende rentes zou kunnen zijn. Maar in de VS heeft de rentedaling meer het karakter van een voortzetting van een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een juist stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. En dan zitten we daar in de eindfase van de rentedalingen en komt een hervatting van de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van stijgende rentes uit het begin van dit jaar nu snel in zicht. Dit verschil in technische beelden is niet vreemd. De economische opleving in de VS is al veel verder op scheep dan in Europa en daar wordt bovendien ook nog eens veel meer geld in de economie gepompt dan hier. De kernvraag is momenteel of de economie wereldwijd een nieuwe golf van vertragingen in zal gaan als gevolg van de vierde Corona-golf. Wij geloven daar eigenlijk helemaal niets van. De enige reden waarom de economie opnieuw last zou kunnen krijgen (althans in het Westen) van een vierde Corona-golf is als ook de IC-belasting flink toeneemt. En dat is vooralsnog niet het geval juist doordat de kwetsbaarste groepen nu in snel tempo volledig gevaccineerd raken. De jeugd krijgt wel Corona en wordt daarmee besmettelijk voor anderen, maar zij worden er zelf veel minder ziek van en de groep die juist wel zieker zou kunnen worden begint steeds beter beschermd te raken. Dus van algehele lockdowns zal in feite niet of nauwelijks meer sprake gaan zijn, even afgezien van min of meer geïsoleerde hoeken in de economie zoals festivals. Wij neigen er dus naar het scenario van de grafieken in de VS als leidend te zien en dat zou betekenen dat de rentedaling van de afgelopen weken zijn / haar einde nadert.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

In lijn met de dalende rente beweegt ook de $ verder omhoog. Maar het gaat langzaam en de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 0,865 nadert nu rap. 2 cent is de ruimte na afgelopen week nog.

 

De Brent Olie prijs

De olieprijzen maakten een turbulente week door. Per saldo kwam Brent niet van zijn plaats, maar de candle die afgelopen week is gevormd is een gevaarlijke. Een lagere opening maandag gevolgd door een hernieuwde daling luidt het einde van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in die in maart 2020 is begonnen. En indicatoren divergeren al enige tijd op meerdere time-frames negatief!

 

De prijs van een troy ounce Goud

Goud had een goede week en daar zit meer positiefs in het vat. Indicatoren op dag- en weekbasis zijn gedraaid en geven overal koopsignalen. Inflatie is dood en toch stijgt het goud, rara hoe kan dat?

 

Strategie

Al enkele weken blijven wij achter bij de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Maar juist het feit dat wij breed gespreide waarde-geörienteerde aandelenportefeuilles hebben ingericht maakt dat wij deze fase van “underperformance” rustig ondergaan.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

13 juli 2021               14.30  Amerikaanse consumentenprijsindex cijfers (inflatie)

14 juli 2021               11.00  Europese industriële productie (maand op maand)

14 juli 2021               20.00  Pubicatie FED’s beige boek (beleidsnotulen en economische vooruitzichten)

16 juli 2021               11.00  Europese consumentenprijsindex cijfers (inflatie)

16 juli 2021               14.30  Amerikaanse detailhandelscijfers

20 juli 2021               10.00  Producentenverwachtingen Europa en publicatie ECB-kredietboek

 

Komende week gaan de eerste kwartaalcijfers weer bekend worden. Op individuele basis kan dat tot verrassingen leiden.

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 2 augustus 2021 verschijnen.

 

Den Haag,12 juli 2021

Gijsbrecht K. van Dommelen

Today’s Beheer & Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken

www.todaysgroup.nl

 

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.