Dagboek van onze handel op het aandeel UNIBAIL-RODAMCO in de tweede helft van 2016

(publicatiedatum: 10 januari 2017)

Op 29 juli 2016 publiceerden wij de resultaten van onze handel in opties en op en aandelen van Unibail-Rodamco, gedurende het eerste hafjaar van 2016. 2016 is inmiddels voorbij, tijd voor een update met de resultaten van het tweede halfjaar.

Strategie met Unibail-Rodamco

De bedoeling is om door middel van een gecontroleerde verkoop van calls en puts op het aandeel een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken te realiseren, dat aanmerkelijk hoger ligt dan het aanhouden van het aandeel met de daarbij behorend de incassering van het jaarlijkse (hoge) dividend. Als wij het hebben over een gecontroleerde verkoop dan hebben wij het over een aantal regels waarvan het grootste deel gebaseerd is op de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Deze regels kwamen reeds enkele malen ter sprake in onze eerdere publicaties welke alle nog terug te vinden zijn als men op onze website een zoekactie inzet met het woord UNIBAIL. De resultaten welke verkregen werden met deze aanpak zijn in alle jaren, dat wij gebruik gemaakt hebben van deze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken, zeer positief gebleken. Over de eerste helft van 2016 konden wij een winst van €6.025 rapporteren op een gereserveerd bedrag voor deze activiteit van €30.000. Wij tekenden daar toentertijd bij aan dat onze verwachting voor de tweede helft van 2016 duidelijk lager was. Deze aanname bleek jammer genoeg maar al te waar.

Uitgangspositie

Zoals wij in juli schreven houden wij in principe een positie aan van 100 aandelen. Maar wanneer deze aandelen opgevraagd worden kopen wij niet zonder meer terug. Onze politiek is om, als wij geen aandelen bezitten, twee puts te verkopen. Uiteraard graag op verschillende uitoefenniveaus. In het voorkomende geval laten wij ons dan op de expiratiedag graag 100 aandelen in de maag splitsen. Vaak brengt deze politiek meer op dan het bezitten van het aandeel en het verkopen van slechts één put, terwijl het risico gelijk is (de tweede put wordt steevast doorgerold mocht dat nodig blijken). Maar door deze politiek ontvingen wij bijvoorbeeld in 2016 geen dividend. Ter dekking houden wij ons steeds gereed om een longpositie in te nemen via Turbo’s. Dit gebeurt steeds als het aandeel naar boven dreigt uit te breken en / of uitbreekt.

Lage premies voor call opties

Wij hebben begin van het jaar €30.000,- ter beschikking gesteld voor deze operatie. Dit bedrag is gebaseerd op het idee dat er onderliggend 100 aandelen (huidige tegenwaarde ruim € 22.500) worden aangehouden en dat er dan ook nog marginverplichtingen bestaan voor het schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken van een tweede put-optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. U moet dit dus zien als het kapitaalbeslag dat dit systeem teweeg brengt. Het tweede halfjaar kenmerkte zich in het algemeen door lage prijzen van de calls. Hier wreekte zich het feit dat de afstand tussen twee uitoefenniveaus €10 is en dat de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken van het onderliggende aandeel gedurende 2016 geleidelijk aan teruggelopen is. Wij stonden daarom nog al eens voor het dilemma een call te verkopen onder €1 of geen call te verkopen. Wij hebben in het verleden een regel gedefinieerd, die ons zegt dat wij tenminste meer dan €1 opbrengst voor 1 optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken moeten hebben. Dit hangt onder meer samen met de kosten van handel en met het risico dat niet opweegt tegen een dergelijk beperkte opbrengst. Daarentegen konden wij vrij hoge prijzen krijgen voor puts. Het feit dat wij de aandelen niet hadden maakte het ons gemakkelijk om een extra opbrengst voor een tweede put te krijgen want omdat wij de aandelen wel wilden hebben konden wij puts met hogere uitoefenniveaus verkopen.

Er worden ook verliezen gemaakt

Het is haast onvermijdelijk, dat men ook verliezen boekt. De kunst blijft om zo snel mogelijk in te grijpen als de markt zich ten nadele van ons keert. Maar nog belangrijker is het om gedisciplineerd te blijven. Het (hoge) verlies dat wij in september moesten incasseren was geheel te vermijden geweest. Wij waren verblind door de prachtige koersstijging en de mooie grafieken, die de indruk wekten dat de euforie van de markt nog wel zou doorzetten tot aan de uitoefendag, die toch minder dan veertien dagen weg lag. De teleurstelling was groot, de les werd opnieuw ondergaan.

De feitelijke transacties

Wij rangschikken in de tabel hieronder de transacties conform de expiratiedata. Het tweede halfjaar begint op 15 juli en daarmede telt deze periode veertien dagen minder dan precies een halfjaar. De opbrengsten/uitgaven, die wij noemen zijn na aftrek van alle kosten.

Datum Actie Opbrengsten Uitgaven
15-07-2016 V 1 Put aug 220 € 304
15-07-2016 V 1 Put aug 230 € 470
29-07-2016 V 1 Call aug 250 € 162
12-08-2016 V 1 Put sept 230 € 107
17-08-2016 V 1 Call sept 250 € 303
06-09-2016 V 1 Put sept 250 € 299
16-09-2016 K 1 Put sept 250 € 1.753
16-09-2016 V 1 C okt 240 € 274
19-09-2016 V 1 Put okt 230 € 357
10-10-2016 V 1 Put nov 210 € 366
21-10-2016 K 1 Put okt 230 € 312
21-10-2016 V 1 Put nov 230 € 672
17-11-2016 V 1 Put dec 210 € 714
21-11-2016 Toewijzing 100 aandelen € 23.011
07-12-2016 V 1 Put jan 200 € 248
19-12-2106 V 1 Call jan 230 € 156
31-12 waarde posities:
1 Put jan 2017 200 € 22
1 Call jan 2017 230 € 224
100 aandelen € 22.625

Tabel 1 – Transactiestaat

Het gerealiseerde resultaat bedroeg €1.735 hetgeen aanmerkelijk minder was dan de winst over het eerste halfjaar maar het was toch nog steeds zeer aantrekkelijk. Over het eerste halfjaar hadden wij een winst gerapporteerd van €6.025 (zonder dat wij dividend incasseerden). De beide resultaten tezamen brengen de jaarwinst op €7.760, hetgeen 25,85% is van het gereserveerde bedrag van €30.000. Wij zijn daar zeer tevreden mee.

Tot zover onze wederwaardigheden. Wij gaan het nieuwe jaar in met het bezit van de aandelen en met een verkochte call en een verkochte put die wij overgenomen hebben van december. Wij zetten onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken voort en op gezette tijden brengen wij verslag uit.

Den Haag, 10 januari 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt wel en / of heeft belegd in de hier besproken effecten en systematiek voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en conform de hier besproken methodiek en argumenten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.