De pullback sluit zich af

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-10-19) 447,86

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: negatief, maar draait
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Veel indices lagen vorige week tegen een weerstandlijn. Wij schreven dat er even uitgerust zou moeten worden om nieuwe krachten te verzamelen. Aan het uitrusten lijkt nu een einde te zijn gekomen. In feite is er een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken gevormd. Dit is zeer normaal. Het vormt doorgaans de inleiding tot een doorbraak. En nu ligt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken opnieuw dicht bij de weerstandlijn op 451,8. Hij zal er uiteindelijk wel doorheen gaan verwachten wij. Maar als het in de komende dagen al gebeurt, zal het daarna toch weer problematisch worden. Het patroon is op alle grafieken, die wij bekeken hebben hetzelfde. Maar eveneens op alle grafieken duikt al snel een nieuwe weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op en is bovendien de korte termijn overbought-positie van de aandelenmarkten niet echt opgelost. Koersen en indicatoren op de daggrafieken liggen reeds behoorlijk hoog. Men kan nu niet spreken van een overbought situatie, maar er is weinig nodig om daar opnieuw in terecht te komen. Zoals wij u hieronder zullen laten zien gaat het MA150 bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een probleem vormen. Ook andere markten gaan hetzelfde obstakel tegenkomen. En in aanmerking genomen dat de markt dan flink overbought zal zijn moet men er op rekenen, dat het zetten van nieuwe hoogtepunten nog wel even zal gaan duren. Dat neemt niet weg dat het algemene beeld er dan beter uit zal zien. Voorlopig blijven wij dus positief met dien verstande, dat wij ons er zeer bewust van zijn dat de markt de baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken positie nog steeds moet opruimen. Daarvoor zal een doorbraak van het MA150 een grote hulp blijken.
BLOG 20151019 FIG1 AEX INDEX
Figuur 1.

Er werd nog geen hogere top gezet (nergens!!). De markten blijven dus in een zeer gevoelige en ook gevaarlijke periode zitten. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van het MA50, die eerder de pullback veroorzaakte werd afgelopen donderdag gebroken. Nu ligt er de voorgaande top op 451,41 als obstakel, maar als de koers hier doorheen breekt ligt de weg open naar het MA150, nu op 474. Wij gaan ervan uit dat bij het bereiken van dat gemiddelde er een pauze zal ontstaan in de vorm van een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Voor deze aanname pleiten enkele argumenten. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken ligt reeds in overbought gebied. Dat is normaal. Hij blijft hier meestal langere tijd vertoeven. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is weer gaan stijgen maar vanuit een positie boven de nullijn. Zijn ruimte is dus beperkt. Hij divergeert wel positief. Op de weekgrafieken ziet men ook een stijgende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (reeds behoorlijk onderweg) en positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. De maand is nog niet zover, maar als twee timeframes (dag en week) dezelfde richting aanduiden mag men van een sterk signaal spreken. Opnieuw wijzen wij erop, dat de ruimte (in beide frames dus) beperkt is en daarmede lijkt het dat het MA150 een (voorlopig?) halt aan de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken zal kunnen gaan bieden. Maar als dat niveau bereikt gaat worden zullen de kaarten op andere wijze geschud zijn, want nadat de voorgaande top zal zijn gebroken zal ook het MA50 dan aan het stijgen zijn en dat wordt door actieve beleggers als een koopsignaal gezien. Ons handelssysteem, dat een nog kortere termijn bestrijkt geeft dat signaal nu al af. Maar een hogere opening maandagochtend en eventueel een koers boven 451 geven aanzienlijk meer zekerheid.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarig Nederlandse Staat leningen bevindt zich al langere tijd in een dalend kanaal en is binnen dit kanaal nog steeds dalend. Inmiddels werden de twee gemiddeldes in de weegrafiek (MA10 en MA50) doorschreden. Het 3-maand Euribor tarief is negatief en nog steeds dalende. Veel hypotheeknemers zullen blij zijn, maar gepensioneerden betalen het gelag.

De US$ in €’s uitgedrukt

Op de daggrafiek is er sprake van een stijgende dollar, maar de weekgrafiek stelt deze conclusie ter discussie. Hier zit hij in een dalend kanaal en er wordt geen reden gegeven om aan te nemen dat hij daar uit zal breken.

De prijs van een vat Brentolie

Zowel de dag- als de weekgrafiek van de prijs van een vat Brentolie ziet er goed uit. De prijs is stijgend en de eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken is te vinden op circa US$57 per vat. Daarna volgt circa US$68. Of hij dit laatste niveau gaat halen blijft een vraagteken nog een vraagteken, maar de kansen daarop nemen wel toe.

Het Goud

De World Gold Index heeft dan toch eindelijk het niveau van US$1.180 per troy ounce doorschreden. Maar op de dagchart heeft zich nu een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is aan het dalen nadat hij behoorlijk hoog was gekomen. Daarenboven divergeert hij negatief. De weekchart ziet er veel gezonder uit. Daar ziet men alles nog in een stijgende modus. Het meest voor de hand liggend is dat er zich een kortstondige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat inzetten waarna het US$1.180-niveau definitief doorschreden gaat worden.

Strategie

Bij een hogere opening zullen wij maandagochtend weer korte termijn long posities innemen. De portefeuilles zijn overigens nog flink gevuld. Als er zich kansen voordoen zulle wij daar uitbreiding aangeven.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 19 oktober 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.