De Technische Belegger Jaargang 27 • Nr 4 • 5 april 2021

Iets rustiger was de week maar Beursplein 5 excelleerde met een nieuwe All-Time High van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Het was in september 2000, enkele maanden voor het internet debacle, dat de voorgaande All-Time High werd gezet. De index kwam toen ook boven 700, maar hierbij mag niet vergeten worden dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken geen herbeleggingsindex is. Het is daarmede een van de weinige in de wereld maar een feit blijft het, dat in deze index geen rekening wordt gehouden met de uitgekeerde dividenden en dat is in 20 jaar tijd toch een hele slok op een borrel. Hiermede is deze gebeurtenis van de nieuwe All-Time High ook onmiddellijk geclassificeerd als zijnde niet erg belangrijk. Voor wat de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken betreft kunnen er weinig andere conclusies uit getrokken worden dan dat er na enkele dagen van bezinning een weerstand werd gebroken. Of men mag concluderen, dat de euforie wordt doorgezet is te vinden in de indicatoren en hier treffen wij het echte goede nieuws aan. In de vorige Technische Belegger schreven wij dat de weekgrafieken er in vele landen nog niet overtuigend uitzagen. Hierin is verandering gekomen. Bij de representatieve indexen ziet men nu overal stijgende indicatoren. Maar dat fenomeen vindt men nog niet terug bij de indexen van de kleinere fondsen. Zo zijn ze bij de ASCX in Amsterdam nog dalende en ook de Russell 2000 in Amerika heeft de stijging (nog) niet ingezet. Men gaat er in het algemeen vanuit dat de kleinere fondsen moeten stijgen, wil een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken werkelijk gezond zijn, maar zoals het er nu naar uitziet is het een kwestie van tijd en hun stijging gaat volgen. De VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken is gaan dalen, de MoneyFlow is in veel markten stijgende, het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is normaal. Wij zien dus een voortzetting van het positieve sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken, dat uiteraard onderbroken zal worden door reacties, maar een mooie maand april zien wij zeer goed mogelijk. Deze positieve aanname laat natuurlijk onverlet dat de langere termijn markt op zijn tenen loopt. Het beste ziet men dat in de onderstaande grafieken, waarin de grote afstand tussen de koers en het MA200 er uitspringt. Wij houden er dus zeer ernstig rekening mee, dat het zwakke seizoen wel degelijk teleurstellingen mee zal brengen.

De AEX Index op dagbasis (fig. 1)

Figuur 1. AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, daggrafiek

 

 

 

 

 

Wij beginnen met het probleem, dat zo duidelijk weerspiegeld wordt in de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De laatste koers ligt op 708. Het MA200 meldt een meest recente waarde van 603. Het verschil laat zich berekenen op ruim 17%. Dit is veel, heel veel. En heel zeker is het, dat dit verschil in de komende tijd wordt weggewerkt. Wanneer de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken gaat inzetten is niet bekend, maar wat wij wel weten is dat in mei/juni zich het zwakke seizoen, het vakantieseizoen, inzet. In alle waarschijnlijkheid, zo moet u aannemen, zal het van de zomer gaan gebeuren, dat de markt zich vanuit deze extreme positie gaat herstellen. En waar moet dat dan naar toe? In ieder geval gaat de koers het MA200 opzoeken. Tegen die tijd ligt dat niet meer op 603, op dit moment stijgt het MA200 ongeveer 1 punt per week. Dat zet dus geen zoden aan de dijk en ook als dit ritme zou versnellen zal men toch gemakkelijk rekening moeten houden met een val van 100 punten. Natuurlijk liggen er nog een aantal steunpunten tussen de huidige koers en dit MA200. Wij hebben er enkele ingetekend in de grafiek, maar er hangen tegelijkertijd enkele bedreigingen boven de markt. Er is de rente, die al heel voorzichtig in opwaartse richting gaat. De centrale banken beweren op dit moment nog dat ze deze stijging in de hand willen houden, maar het zit er dik in dat de economie, als Corona onder controle komt, zeer sterk gaat opveren (kijk maar eens wat er al vandaag de dag op dit gebied gebeurt!). Dit leidt tot inflatie, die op zichzelf al, gezien de enorme hoeveelheid liquiditeiten, die in de markt gepompt is, een zekerheid is. Rente stijging is een killer voor wat de effectenmarkten betreft. Inflatie is in het algemeen stimulerend. De massa liquiditeiten zal heel langzaam teruggebracht worden, maar blijft voorlopig de markten steunen. Onder deze mix moet de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken plaatsvinden.

Gelukkig geeft figuur 1 voor de korte termijn een aantal zeer positieve signalen. De koers ligt nog onder zijn stijgende middellange trendlijn. Daar zal hij zeker doorheen proberen te breken. Dat betekent een duidelijk hogere koers. Twee van de drie korte termijn indicatoren onder in de figuur zijn stijgende en geen van drieën heeft een niveau bereikt waarop aan hun stijging een einde moet komen, zij het dat de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackennog wel even moet draaien naar omhoog. Men mag dus een verdere stijging verwachten en nu de weekgrafiek er ook positief uitziet, zoals wij u hieronder zullen tonen, lijkt niets in de weg te staan van een mooie maand april, ook al is het best mogelijk, dat er in deze maand ook nog een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken optreedt, die uiteindelijk dan beperkt zal zijn, maar die de ruimte voor een verdere stijging, voordat de bijl gaat vallen, nog zal vergroten. Onze conclusie is dus dat de korte termijn er goed uitziet, maar dat er op de iets langere termijn grotere problemen te verwachten zijn.

AEX Index op weekbasis (fig. 2)

Figuur 2. Tesla, weekgrafiek

In de weekchart, zoals u hier in figuur 2 kunt zien, lijken de verhoudingen iets vriendelijker te worden, maar niets is op termijn minder waar. Er is een grote stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te onderkennen. Een dergelijk patroon is negatief, dat wil zeggen dat in het algemeen genomen de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de onderzijde zal plaatshebben. En als deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zich voor zou doen dan is er een daling te berekenen van 184 punten alles in termen van vandaag. En de koers ligt vrij hoog in de wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken! Nou hoeft deze soep niet zo heet gegeten te worden, maar in technische termen is dit een mogelijk scenario. Voorlopig leidt de analyse naar een heel ander scenario, zij het dat dit een middellang scenario is en geen lange termijn scenario. Dit middellange termijn beeld is zonder meer positief. De koers en de gemiddeldes liggen in de juiste verhouding tot elkaar en de drie indicatoren daaronder zijn alle drie stijgende, waarbij wel geldt dat twee van de drie toch al redelijk hoog liggen. De afstand van de koers tot het MA40 (blauwe lijn) is uiteraard gelijk aan de afstand die wij bij figuur 1 hebben aangegeven. De waarschuwing voor de langere termijn vloeit dus ook voort uit deze grafiek, maar onze eerdere analyse voor de middellange termijn wordt volledig ondersteund.

De S&P500 Index op weekbasis (fig. 3)

Figuur 3. S&P500 Index, weekgrafiek

Nu is de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een lokale index. Wereldwijd gezien heeft hij geen uitstraling. Een andere index, de S&P500, heeft dit wel. Wij laten u derhalve in figuur 3 zien waar de S&P500 staat op middellange (en lange) termijn gezien. Het eerste wat opvalt, is dat de grafiek in figuur 2 en die in figuur 3 welhaast gelijkluidend zijn. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft het iets beter gedaan in de afgelopen tijd vergeleken met de S&P500, welke laatste duidelijk geleden heeft onder de lichte malaise in de hoek van de Big-Tech. De technische gegevens zijn allemaal hetzelfde. Er is een lange termijn stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te onderscheiden. De koersen liggen daar boven in. Zij liggen tezamen met de gemiddeldes in de juiste volgorde ten opzichte van elkaar. De gemiddeldes zijn stijgende en dit geldt ook voor de drie indicatoren daaronder in de figuur. De ruimte in de indicatoren is misschien iets groter dan bij de AEX (die het dan ook iets beter deed in de laatste tijd) en de afstand van de koers tot aan het MA40 is groot (11%) maar niet zo groot als in Amsterdam. De S&P500 bevestigt daarmede onze conclusie voor een mooie maand april, volledig.

De BEL 20 Index op dagbasis (fig. 4)

Figuur 4. BEL 20 Index, daggrafiek

Om u te laten zien dat de stijging dit keer niet alleen door de semi-conductor zwaargewichten in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gedragen wordt, laten wij u in figuur 4 nog de daggrafiek zien van de belangrijkste index van onze Zuiderburen, de BEL 20 Index. Ook dit beeld is positief, met zelfs een versnelling in de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken op korte termijn in het verschiet. Een grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken vorig jaar zomer is gevolgd door een wat minder grote, min of meer zijwaarts verlopende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken dit voorjaar en daaruit is de koers afgelopen maand weer omhoog gesprongen. Er is sprake van een opeenvolgend patroon van hogere bodems en hogere toppen waarbij afgelopen donderdag een volgende sprong omhoog lijkt te zijn aangebroken. Ook de BEL 20 is bezig met een stevige opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken met nog meer laken voor de schaar.

De rente (fig. 5)

Figuur 5. Rente, weekgrafiek

Opvallend is, dat aandelenkoersen weer verder zijn gaan stijgen, terwijl de rente op de kapitaalmarkten slechts is blijven liggen. De forse rentestijging van de eerste twee maanden is gevolgd door een stabilisatie in de maand maart. Maar van een rentedaling is geen sprake. In alle drie de beelden in figuur 5 ziet u een zich zijwaarts ontwikkelend patroon binnen een heel erg smalle bandbreedte. Dit heeft nog het meeste weg van een continuatiepatroon. En dat zou betekenen, dat de rente na wellicht nog een paar van dit soort “stilte”- weken, weer verder zal gaan stijgen. Gelet op de economische verwachtingen is dat niet vreemd, want de inflatieverwachting van de markt is niet verdwenen nu Centrale Bankiers en masse roepen dat we niet bang hoeven te zijn voor inflatie. Want het kernpunt van deze verwachting is niet weggenomen: wat doen Centrale Banken als de consument zijn spaargeld weer gaat uitgeven (en gaat de consument dat überhaupt doen)?

De US$ en de € (fig. 6)

Figuur 6. US$ versus €, maandgrafiek

De $-koers heeft zich afgelopen maand enigszins hersteld van de doorbraak omlaag van februari. Maar anders dan een pull-back kan dit herstel nog niet genoemd worden. En dat is normaal. De huidige langzaam oplopende beweging kan zelfs nog wel enkele maanden voortduren. Maar onze negatieve conclusie van vorige maand en de maanden ervoor wordt pas ontkracht als de $ boven 0,90 uitstijgt. En wij zien dat niet gebeuren. Ook Biden geeft duidelijk blijk van het typisch Amerikaanse probleem last te hebben wanneer er geld nodig lijkt te zijn: je drukt het er gewoon bij. Iets dat in de VS zeer gebruikelijk is en in Europa bij wet verboden. En dus blijven wij bears als het om de $ gaat. De lange termijn is dalende en elk herstel is hooguit een kans om $-belangen af te bouwen.

De prijs van een vat Brent-olie (fig. 7)

Figuur 7. Olie in $, maandgrafiek

Aan de stijging van de olieprijzen lijkt voorlopig een einde gekomen te zijn. Natuurlijk, er ligt nog wat ruimte, de dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in figuur 7 is nog niet eens bereikt, maar het candle-patroon in de weekgrafiek is dat van een top in wording. Het is tijd voor een adempauze en die adempauze kan gemakkelijk uitmonden in een hernieuwde daling. Dat is tegen de overtuiging van veel economen. Die zien immers de economie wereldwijd aantrekken en verwachten dat daarmee de vraag naar olie weer gaat toenemen. Maar feit is, dat voorraden in de VS weer oplopen en dat het beeld in figuur 7 ook op de middellange termijn toe is aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken.

Goud (fig. 8)

Figuur 8. Goud in $, weekgrafiek

US$1.690 per troy ounce begint nu een sterkere bodem te worden. Afgelopen maand is deze grens opnieuw getest en is de koers daarna wederom flink opgeveerd. Indicatoren onder in de grafiek wijzen ook op een fase van herstel. Het is nog veel te vroeg om te denken dat het dalende kanaal in figuur 8 gebroken gaat worden, maar genoemde steun ligt op een belangrijke FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-retracement lijn. De kans dat wij begonnen zin aan een bodem die in de loop van dit jaar gevolgd gaat worden door een hervatting van de lange termijn opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken neemt nu hand over hand toe. De grens om in de gaten te houden aan de bovenkant is US$1.750 per ounce en aan de onderkant is dat zoals gezegd US$1.690.

Tabel 1 Resultaten Vladeracken-modellen *

Risico profiel Methode 2015 2016

2017

2018 2019

2020

2021
tm 4/4
Jaar doel
Zeer defensief Pensioenportefeuilles 2,9 % -/-10,7% 5,7 % -/-7,4 % 9,7 % -/-0,2 % 3,3 % 4 %
Matig / fondsen Fund Selector -/- 1,5 % 1,1 % 5,5 % -/-5,4 % 13,9 % -/-7,2 % 5,2 % 5 %
Matig Mix aandelen / obl. 16,2 % -/-3,4 % 10,7 % -/-6,7 % 17,0 % 0,0 % 5,6 % 5 %
Normaal aandelen PRIJS<Waarde 23,2 % 0,2 % 12,5 % -/-23,1 % 22,6 % -/-3,3 % 12,3 % 8 %
Actief aandelen Benelux Selector 27,3 % 0,1 % 23,7 % 0,6 % 22,4 % 5,8 % 14,6 % 8 %
  Europa Selector 22,9 % 4,2 % 8,2 % -/-21,0 % 15,4 % 15,2 % 10,0 % 8 %
                   
Benchmark AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 4,1 % 9,4 % 12,7 % -/-10,4 % 23,9 % 3,3 % 13,4 %  
  EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken 3,9 % 0,7 % 6,5 % -/-14,3 % 24,8 % -/-5,1 % 11,1 %  

*   Het gaat hier om het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken, ná alle kosten. Voor oudere cijfers verwijzen wij u naar onze website.

 

 

Beleggen bij Vladeracken

 

Maart 2021 gaat de boeken in als een van de betere maanden voor aandelenbeleggers bij Today’s / Vladeracken in de geschiedenis. Over een brede linie is het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de portefeuilles van onze cliënten flink verbeterd. Zelfs in de obligatieportefeuilles, die vaak als tegenwicht dienen voor het risico van aandelenbeleggingen was per saldo het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken afgelopen maand licht positief. En dat ondanks het feit dat wij inmiddels over een breed front afscheid hebben genomen van bedrijven in de technologiesector. Met name ondernemingen, die actief zijn in de hoe van de semi-conductoren, hebben een prachtig rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken laten zien, dat wij gemist hebben omdat wij deze posities vrijwel overal verkocht hebben. Het is er de oorzaak van dat wij moeite hebben om de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken bij te benen. Maar in de Benelux-selector, die bij uitstek aan de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gerelateerd zou kunnen zijn, is dat toch gelukt, zelfs na kosten. Portefeuilles zijn over een breed front redelijk belegd, maar verbeteringen door positiewisselingen kunnen altijd nog helpen en daar focussen wij dan ook onze analyses op. Want aan deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken lijkt nog geen einde te zijn gekomen, nergens is sprake van echte topvorming, of het moet de bijna blow-off achtige patronen zijn in de hoek van de semiconductoren. En daar blijven we dan ook weg. Maar kenmerkend voor elk beleggingsjaar is de slogan “sell in May and go away, but don’t forget to come back after September”. Deze slogan houden wij in de gaten. Als koersstijgingen doorzetten in het huidige tempo, dan zal het tweede kwartaal van 2021 in het teken van winstnemingen komen te staan, zo verwachten wij.

De volgende uitgave van de Technische Belegger verschijnt (waarschijnlijk) op maandag 3 mei 2020.

 

Jaargang 27 • nr 4 5 april 2021 • 5 pagina’s

 

Redactie: www.todaysgroup.nl ; Tel.: +31.70.3118730

Drs. B.H.M. van Dommelen & drs. G.K. van Dommelen

Frankenstraat 26, 2582 SL Den Haag

 

“De Technische Belegger” is een uitgave van Today’s Group BV, vermogensbeheerder met vergunning van de AFM.

 

Abonnement: Gratis voor cliënten van Today’s Group en Vladeracken

 

Grafieken m.b.v. Metastock; koersen TC2000 & Lenz & Partners.

 

Meer informatie over vrijwel alle effectentransacties, welke wij in de portefeuilles van onze cliënten hebben uitgevoerd en andere beleggingsoverwegingen, welke uit onze dagelijkse analyses voortvloeien, treft u aan op onze websites, www.vladeracken.nl, www.vladeracken.be & www.todaysgroup.nl.

Blog, Twitter, Linked-In, IEX & Instagram

Op de website wwww.vladeracken.nl kunt u in onze “Publicaties” artikelen vinden over de effecten waarin wij al dan niet beleggen evenals een wekelijkse update van onze beleggingsvisie. Deze artikelen hebben wij tevens gekoppeld aan een Twitter-, Instagram- en / of het Linked-In-netwerk. Wie zich aanmeldt als volger (Twitter) of wie zich in het Linked-In-netwerk opgeeft als contact van G.K. van Dommelen, wordt vervolgens doorlopend van nieuwe publicaties op de hoogte gebracht.

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.