Vladeracken Europa (voorheen Wereld) Selector

(Publicatiedatum 23 februari 2018, bijgewerkt voor het laatst op 7 januari 2023)

Inleiding

Het hanteren van een strakke methodiek is in de ogen van Today’s Group een absoluut vereiste om tot een goed beleggingsresultaat te komen. Ondergetekende ontwikkelt daarom in eigen beheer keuzemethodieken, die ons in staat stellen om dergelijke consistente resultaten te leveren. Een van de succesvolle technieken, waarmee Today’s Group (mede onder de handelsnaam Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken) een actieve aandelenstrategie voert, is de Selector Methodiek. Deze kan worden toegepast op meerdere verschillende universa. Voor u ligt een omschrijving van de Vladeracken Europa Selector, waarbij de Selector Methodiek wordt toegepast op een set van aan Europese beurzen genoteerde aandelen.

De Selector Methodiek en Momentum

De Selector Methodiek is gebaseerd op het principe van MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken in financiële markten. Financiële markten bewegen het grootste deel van de tijd in min of meer zijwaartse richting. Er is dan sprake van een situatie waarbij kopers en verkopers elkaar in evenwicht houden. Maar van tijd tot tijd ontwikkelt zich een trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken waarbij een van de twee partijen de overhand heeft. Als kopers de overhand hebben stijgen prijzen en is er sprake van een bullmarkt, als verkopers de overhand hebben dan dalen de prijzen en is er sprake van een bearmarkt. Onderzoek naar dit soort bewegingen heeft uitgewezen, dat trends tot op zekere hoogte een voorspelbaar karakter hebben. Als kopers eenmaal de overhand hebben, dan trekken de stijgende koersen steeds meer kopers en stijgen koersen dus nog verder. Omgekeerd, als verkopers eenmaal de overhand hebben, dan dalen de koersen wat weer meer verkopers naar de markt trekt. Dit fenomeen wordt ook wel MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken genoemd en is de basis voor onze Selector Methodiek.

Anekdotische onderbouwing

Een koper, die niet in een stijgende markt koopt, trekt weinig aandacht met zijn transactie. Immers, zijn aankoop leidt niet tot stijgende koersen. Kennelijk zijn anderen blij dat zij hun aandelen aan deze koper kwijt kunnen. Maar als deze koper zijn huiswerk heeft gedaan, dan koopt hij omdat hij (of zij) de prijs laag acht en verwacht dat de koers van zijn aangekochte aandeel op termijn wel zal gaan stijgen. Zolang er echter meer of voldoende verkopers zijn, zal zijn aankoop per saldo geen koersstijging tot gevolg hebben. Maar als de koper gelijk heeft, dan zullen andere kopers dezelfde conclusies trekken en dus ook als koper in de markt komen. Op een gegeven moment echter zijn alle verkopers uitverkocht. Om dan nog meer aandelen te kunnen krijgen moeten kopers de prijs, waartegen zij willen kopen, gaan verhogen. Omdat zij het aandeel goedkoop achten en doorgaans een lange termijn visie hebben zullen zij aanvankelijk ook tegen hogere koersen bereid zijn om te kopen en zal dus de prijs inderdaad opgedreven worden. Maar dit succes (immers de kopers van het eerste uur krijgen gelijk) valt al snel in de markt op en trekt daarmee nieuwe kopers aan. Dit zijn doorgaans minder goed geïnformeerde kopers, die meer opportunistisch de markt trachten te volgen en dus op de rijdende trein trachten te springen. Dit is een zichzelf versterkend proces. Hoe hoger de koers komt des te meer nieuwe kopers in de markt toetreden. Er is dan sprake van een steeds sterker wordende opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken waarin handelsvolumes ook steeds meer toenemen. De koerstrend versnelt in deze fase of wel krijgt meer MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken.

Momentum is meetbaar

Het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken van een beweging is meetbaar. Wij gebruiken indicatoren uit de Technische Analyses zoals de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken en de Oscillator (samen noemen wij deze de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) veelvuldig in onze publicaties om het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken van een beweging te kunnen duiden. In de Selector Methodiek meten wij dit MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken ook, nu voor individuele aandelen. Maar er is nog een ander fenomeen dat wij hierin koppelen en dat de Selector Methodiek tot een uiterst bruikbaar model maakt.

Concentratie in sterker wordende trends

Naarmate een (opgaande) trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken langer duurt, wordt de stijging door een steeds kleiner aantal winnaars gedragen. Die winnaars krijgen relatief meer aandacht waardoor zij niet alleen versneld doorstijgen maar anderen bij gebrek aan aandacht afhaken. Het loont de moeite om regelmatig te bekijken bij welke aandelen in het universum het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken toeneemt ten opzichte van andere aandelen. En dat is precies wat wij binnen de Selector Methodiek doen. Elke week berekenen wij het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken van alle aandelen in ons universum en rangschikken wij het gehele universum van aandelen hiernaar. Dus het aandeel met het sterkste MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken komt bovenaan te staan en het aandeel met het zwakste MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken onderaan. Alleen al het feit dat de analist elke week geconfronteerd wordt met de beste aandelen van dat moment zorgt dat de aandacht niet vast blijft hangen bij aandelen waar beleggers “iets mee hebben”.

De samenstelling van het universum

Belangrijk is natuurlijk wel dat het universum breed wordt samengesteld. Als het universum uit één aandeel bestaat valt de keuze steeds op dat ene aandeel, ongeacht de vraag of de koers van dit aandeel stijgt of niet. Het staat immers per definitie op plaats één bij gebrek aan alternatieven. In de Europa Selector hebben wij daarom een samenstel van alle ruim verhandelbare aandelen met een notering in aan een Europese beurs, niet zijnde Amsterdam of Brussel opgenomen (daar gebruiken wij de Benelux Selector voor). Daarbij worden ook nog alle “penny”-stocks buiten beschouwing gelaten. Het universum groeit telkens wanneer nieuwe emissies plaatsvinden en krimpt wanneer aandelen van de beurs verdwijnen.

Europa was voorheen Wereld

In Europa, met name in Duitsland, zijn veel ondernemingen genoteerd die hun basis helemaal niet in Europa hebben. Veel van dit soort ondernemingen hebben wij toch opgenomen in ons universum. Daarom kreeg deze methodiek aanvankelijk de naam de Wereld Selector. Maar er wordt vrijwel alleen gehandeld in aandelen met een notering in € of in een andere Europese munteenheid (CHF, DKK, GBP, NOK, SEK etc.). Bovendien hebben de aandelen in het universum altijd een Europese beursnotering (ook als zij ook elders genoteerd zijn buiten Europa). Daarom dekt de naam Europa Selector de lading beter.

Nieuwe noteringen en liquiditeit

Zoals gezegd worden bedrijven met een nieuwe notering steevast opgenomen, maar dat gebeurt niet direct vanaf de eerste dag van notering. De ervaring leert dat het gemiddeld zes tot negen maanden duurt voordat de handelsverhoudingen op een beurs normaliseren na een IPO (Initial Public Offering). Tot die tijd wordt de markt voor een onderneming met een nieuwe notering verstoord doordat de begeleidende banken de handel gedurende enige tijd beïnvloeden met steun- aankopen of juist met extra verkopen partijen en doordat de aandelen van de nieuw genoteerde onderneming hun weg nog moeten vinden naar de eindbeleggers. In de eerste zes maanden na een notering zitten nog veel beleggers in de aandelen die een korte termijn horizon hebben. Zij doen mee aan de emissie voor de snelle eerste winst en stappen daarna snel uit. Technische patronen zoals MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken zijn in die fase notoir onbetrouwbaar. En dus nemen wij nieuwe aandelen pas op in het universum na een periode van zes tot negen maanden. Ook worden niet alle nieuwe aandelen opgenomen in ons universum. Soms zijn wij niet eens op de hoogte van een notering, maar soms ook is de “free-float” te klein om handel in dit soort ondernemingen mogelijk te maken. Liquiditeit is überhaupt van belang, aandelen moeten direct en binnen een dag aangekocht of verkocht kunnen worden. En dat betekent dat er voldoende aandelen dagelijks verhandeld moeten worden en dus de liquiditeit groot genoeg moet zijn.

Penny stocks

Ook stellen wij de eis dat de koers van een aandeel minimaal € 1 moet bedragen. Er zijn heel veel aandelen met een koers die lager ligt dan € 1. Maar de manipulatie van de koers van dit soort op het oog “goedkope” aandelen is gemakkelijk. Bovendien gaat het vaak om aandelen van bedrijven die op sterven na dood zijn. Er zijn uitzonderingen denkbaar. Zo zijn de aandelen van Bank of Ireland lange tijd minder dan € 1 waard geweest. Maar het gaat hier toch om een zeer grote onderneming, met een grote schare analisten die het bedrijf volgen. Er is hier dus sprake van een volwassen markt waarin koersmanipulatie niet erg gemakkelijk is. In dat geval nemen wij zo’n aandeel soms toch op in het universum.

Valutarisico

Omdat er ook aandelen gekozen worden die een notering hebben in andere valuta dan de € kan er ook sprake zin van een valutarisico verbonden aan de aandelen. Wij streven er naar om zoveel mogelijk €-genoteerde aandelen op te nemen. Maar Europa is groter dan de €-zone en dus hebben wij in ons universum ook aandelen opgenomen met noteringen in bijvoorbeeld Deense Kronen, Zweedse Kronen, Zwitserse Francs maar ook Britse Ponden. De meeste Europese valuta zijn nauw met de € verbonden, daar is het feitelijke valutarisico relatief laag. Maar de Zwitserse Franc en meer nog het Britse pond (zeker nu Groot-Brittannië voor een BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken gekozen heeft) zijn veel minder nauw met de € verbonden. Dit risico wordt voor lief genomen maar niet veronachtzaamd. Vladeracken heeft een visie op deze valuta en kiest er soms voor om een aandeel niet te kopen vanwege dit valutarisico. Maar het risico wordt niet afgedekt.

Beleggingshorizon

MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken laat zich meten op elke tijdsbasis. U kunt dit soort berekeningen maken op tikbasis, op uurbasis, op dagbasis, op weekbasis etc. Wij hebben, na veel onderzoek, gekozen voor een wekelijkse meting. Dat betekent dat wij de wekelijkse slotkoersen gebruiken voor onze berekeningen. Dat betekent ook dat wij niet op zoek zijn naar intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken trends, maar naar trends met een beleggingshorizon van drie tot zes maanden of langer. Dit vermindert de transactiefrequentie en zorgt voor een relatief stabiele portefeuille. Rendementen worden daardoor stabieler en de methode wordt minder afhankelijk van kleine marktverstoringen, die regelmatig plaatsvinden. Het model werkt overigens wel op alle door ons onderzochte tijdsgewrichten (time frames).

Statistieken

Er zijn heel veel statistieken te berekenen op de resultaten van deze methode. Wettelijk zijn verplicht grootheden als gerealiseerd netto rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken (Netto R), Total Cost of Ownership (TCO), Risico als gemeten m.b.v. de standaarddeviatie van de resultaten (StDev), Alle hier gepubliceerde getallen zijn gebaseerd op de door ons al jaren geadministreerde modelportefeuille, de portefeuille die specifiek op basis van de Europa Selector Methodiek wordt belegd (en vóór 1 januari 2010 de Wereld Selector).

 

Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Netto RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 16,0% 47,7% -/- 4,8% 23,0% 4,2% 8,7% -/- 21,0% 15,4% 15,2% 5,9% -/-1,3%
StDev 7,0% 16,9% 18,6% 7,4% 8,2% 8,6% 9,8% 8,3% 15,2% 25,4% 7,4%
TCO 2,6% 2,7% 1,9% 3,2% 1,9% 1,9% 1,7% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7%
TCO incl perf fee 2,6%* 7,7% 1,9% 5,0% 1,9% 2,3% 1,7% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7%

* In 2012 werd weliswaar de doelstelling van 8% verslagen, maar er stond nog een in te lopen verlies open uit de jaren ervoor. Er is in 2012 daarom geen prestatievergoeding berekend.

Voor een uitgebreide toelichting over het begrip TCO verwijzen wij u naar onze speciale toelichting hierover op onze website. Wij volstaan hier met aan te geven dat dit percentage het totale kostenpercentage is, dat onze eigen kosten voor beheer omvat (incl. BTW), alle transactiekosten, maar ook alle kosten zoals die door de fondsen zelf in rekening gebracht worden. Het getoonde resultaat is inclusief, dus na aftrek van alle kosten (de TCO). Wat hier overigens niet in is opgenomen is het verschil tussen de bied- en laatkoersen die op de beurzen soms bestaan. Vooral bij zeer illiquide beleggingen speelt dit een rol, maar in dit model wordt juist alleen naar liquide beleggingen gekozen en is dit onderdeel van de TCO verwaarloosbaar klein. Bovendien wordt met werkelijk verhandelde koersen gewerkt en zijn deze kosten voor zover zij voorkomen volledig in het Netto RendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken verwerkt.

Toezichthouders maken een onderscheid tussen een te verwachten TCO (TCO ex-ante) en een gerealiseerde TCO (TCO ex-post). De TCO in de tabel is een ex-post TCO. De ex-ante TCO schatten wij in op ongeveer 1,9% per jaar. Het feitelijk percentage zal meestal rond dit percentage uitkomen tenzij de benchmark (8% netto rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken per jaar) wordt overschreden. Want in dat geval is sprake van een extra prestatievergoeding van 15% excl. BTW van het resultaat dat boven de doelstelling van netto 8% (dus inclusief overige kosten) uitstijgt. Per % surplusrendement zal de ex-post TCO dus ongeveer 0,17% hoger uitvallen. Er is overigens wel sprake van een “high watermark”, verliezen uit het verleden moeten eerst worden ingelopen alvorens de doelstelling wordt berekend die overschreden moet worden.

Daarnaast kan de transactiefrequentie van invloed zijn op de TCO ex-ante. In 2013 en 2015 bijvoorbeeld was de transactiefrequentie relatief hoog met een beduidend hogere TCO tot gevolg. Dat komt overigens vooral voor in jaren waarin de overall performance van het systeem hoog is en juist door deze hogere frequentie geholpen wordt. Gemiddeld worden er 18 transacties per jaar gedaan (gemeten vanaf 1 januari 2005), maar dat aantal kan oplopen tot wel 52 (1 per week) en meer (maximaal 2 per week).

Grafische weergave rendement met en zonder kosten

Enige tijd geleden heeft de toezichthouder een verplichting toegevoegd aan de publicatie van rendementen. Het gaat om de grafische weergave van een netto rendementsontwikkeling, die dan moet worden vergeleken met dezelfde waardeontwkkeling van de portefeuille, maar dan zonder kosten (dus met een TCO van 0%). Dat gaat volledig voorbij aan de toegevoegde waarde van de beheerder en veronderstelt dat het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van een model ook zonder medewerking van een vermogensbeheerder kan worden verkregen door willekeurig welke belegger. Het gaat ook voorbij aan het feit dat dit niet alleen per definitie leidt tot een grafiek die boven het netto rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken ligt, maar hoe langer een model gehanteerd wordt des te groter dat verschil ook wordt. In onze toelichting op onze TCO-publicaties hebben wij hierover een opinie opgenomen en aangegeven dat wij deze grafiek hebben opgesteld alleen voor de Benelux Selector, juist vanwege het absurde karakter van deze juridische verplichting. Daarom ziet u hieronder toch deze grafiek met toelichting.

In de grafiek ziet u op weekbasis hoe de Europa Selector-portefeuille zich heeft ontwikkeld sinds begin 2006 tot en met ultimo 2020. De donkerblauwe lijn in het midden is het feitelijke rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van de portefeuille, netto, dus inclusief kosten, de rode lijn is diezelfde ontwikkeling, maar dan zonder alle kosten. De exacte kostengegevens vóór 1 januari 2012 hebben wij niet op een rij gezet, de grafieken lopen derhalve pas sinds die datum uit elkaar. Beide grafieken zijn weergegeven op basis van de feitelijk uitgevoerde aan- en verkoopprijzen en de grafieken zijn geïndexeerd (1 januari 2012 = 100%).  De rode lijn zal per definitie harder oplopen dan de blauwe, maar u ziet ook dat de afwijking zich vrij stabiel ontwikkelt. En dat heeft te maken met de kostenstructuur, die al jaren dezelfde is.

Ter informatie is in de onderste helft van de grafiek ook nog met een staafdiagram aangegeven hoe groot in relatieve zin de kaspositie in de portefeuille is geweest op elk moment. Daaraan is te zien dat het regelmatig voorkomt dat alle of vrijwel alle posities worden verkocht. Waarom zou u in aandelen belegd blijven als het model verwacht dat de aandelenprijzen zullen dalen?

Overigens is de grafiek nog niet bijgewerkt tot heden, daar wordt aan gewerkt, maar het programma dat hiervoor gehanteerd werd, Tradestation 2000i, kan helaas niet overweg met data na 1 januari 2020 (de millennium bug!) en een vervangend stuk software is nog niet operationeel.

Gemiddeld rendement sinds 2005 en risico

Sinds 1 januari 2005 hanteren wij deze aanpak. In al die jaren (nu 16 jaar) is het gemiddelde jaarlijkse netto rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken 5,3% per jaar (op samengestelde basis berekend) geweest. Dat het systeem niet zonder risico is, blijkt uit het feit dat sinds 2005 de maximale waardedaling van de portefeuille 23% is geweest. Dat verlies is overigens al geheel ingelopen, anders had er in 2015 en 2017 geen prestatievergoeding berekend kunnen worden. Koersdalingen van 10% tot 20% komen vaker voor.

Wat als er geen trends zijn?

Maar er komt een moment dat een van de twee partijen is uitverkocht respectievelijk uitgekocht. De blow-off is een typisch fenomeen, dat veelal bij individuele aandelen voorkomt maar recent bijvoorbeeld ook bij cryptomunten zoals de BitcoinBTC. Een vorm van elektronisch geld. Tegelijkertijd is het de naam van de open source software die is geformuleerd om elektronisch geld te gebruiken. Bitcoins worden opgeslagen op de computer. De Bitcoin is gebaseerd op het werk van Wei Dai en geïmplementeerd door Satoshi Nakamoto. Copyright Vladeracken. In de laatste fase van een stijging gaat alle aandacht van beleggers, ook van de onkundige beleggers uit naar dat ene aandeel dat nog stijgt. De koersstijging van dit aandeel is dan extreem. Dagen met koersstijgingen van 10% op één dag komen dan voor. Maar uiteindelijk heeft iedereen, die het specifieke aandeel wilde kopen, al was het maar omdat men bang was om de rit te missen, gekocht. Dan zijn er geen kopers meer over. De eerste beste belegger die dan besluit om zijn aandeel te verkopen om winst te nemen, vindt dan geen kopers meer om de aandelen aan te verkopen. Hij treft een lege markt aan. Als hij dan een “bestens”-order opgeeft, dan zakt de koers net zolang tot zich een nieuwe koper aandient. Die daling gaat dan vaak nog sneller dan de voorafgaande koersstijging.

Dit soort keerpunten staan meestal niet op zichzelf. Andere aandelen, sectoren, markten dalen dan ook maar zijn al eerder gaan dalen. In deze fase is er vrijwel geen enkel aandeel dat nog stijgt of het moeten aandelen zijn, die als bescherming gezien worden en die het dus juist heel erg slecht gedaan hebben in de periode voorafgaande aan de daling. Deze aandelen staan onderaan de ranglijst en komen dus niet in beeld. Maar de sterkste stijgers blijven nog langere tijd bovenaan de lijst staan ook al dalen ook de koersen van deze fondsen. Dit fenomeen is typerend voor beleggen op basis van MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken-strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën. Hierop is maar een antwoord mogelijk: verkopen en niets terugkopen. Het betekent dat het model tijdelijk “on hold” gezet moet worden, de schakelaar moet even uit!

Zo nu en dan is een relatief groot deel van de portefeuille liquide

In zo’n fase wordt er wel verkocht, maar wordt er niet iets anders voor teruggekocht. Daarmee wordt een dekking ingebouwd tegen koersdalingen, met als gevolg dat een relatief groot deel van de portefeuille onbelegd kan raken, dat wil zeggen in contanten wordt aangehouden bij tijd en wijle. Zo liep het percentage liquiditeiten in de zomer van 2019 op tot meer dan 70% en in 2011 en 2012 zefls gedurende enige tijd 100%. Dit is een essentieel onderdeel van de strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken. Zij zorgt voor een aanmerkelijk daling van het risico van de strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken.

Tegengestelde aandelen aankopen

Een andere strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken is om juist in de topfase van een markt de zwakste fondsen aan te kopen in plaats van de sterkste in de hoop dat die worden opgepakt als veilig alternatief. Dit geldt vooral voor trackers in goud en andere (niet industrieel toegepaste) edelmetalen. In het geval van de Europa Selector hebben wij enkele goudmijnbouwmaatschappijen in het universum opgenomen. Zo was eind 2017 een positie in het in London genoteerde Randgold opgenomen.

Moment van evaluatie en aantal posities

De rangorde analyse wordt elke week uitgevoerd. Maximaal worden 8 aandelen in portefeuille aangehouden. Elke week komen twee posities in aanmerking voor verkoop en / of vervanging. Maar er kan ook besloten worden om de twee aan de beurt zijnde aandelen te laten zitten. In dat geval wordt er niet gehandeld. Op deze manier komen alle aandelen minstens eenmaal per maand voor herziening in aanmerking. In 16 jaar zijn 292 transacties uitgevoerd, ruim 18 aan- plus verkooptransacties per jaar. Gemiddeld betekent dit, dat jaarlijks ongeveer 9 à 10 aandelen gewisseld worden (gemeten vanaf 1 januari 2005 tot en met 31 december 2021).

ESG (Environment Social Governance)

In juli 2021 heeft Today’s Group BV (waar Vladeracken haar vermogensbeheeractiviteiten in heeft ondergebracht en dus ook onderhavig beleggingsmodel) haar ESG-manifest gepubliceerd. Dit manifest is een antwoord op de vragen, die onder nieuwe wet- en regelgeving (SFDR) vallen ten aanzien van de duurzaamheid van het beleggingsbeleid van Today’s Group BV. Voor alle beleggingsinstellingen gold en geldt dat zij hun beleggingsproducten moeten classificeren. Als vermogensbeheerder wensen wij ook onze modellen te toetsen aan de SFDR-regels, zonder daarbij de modellen specifiek als duurzaam te willen aanmerken. Today’s Group BV heeft een eigen ESG-beleid ontwikkeld en ook de Europa Selector zal uiterlijk eind 2022 aan deze criteria voldoen in die zin, dat dan het universum van de Today’s Group, dat getoetst is aan de eigen interne ESG-criteria,  de basis zal gaan vormen voor de keuze van beleggingen binnen de Europa Selector. Naar de letter van de wet, zal het model dan nog altijd als “grijs” gelden, maar naar onze eigen intenties en maatstaven zal het model dan de “groene” criteria van Today’s volgen. Het verschil ontstaat in hoofdzaak, doordat de Europa Selector haar keuzes ook uit Europese Mid- en Smallcap aandelen maakt, die niet als “groen” onder de SFDR geclassificeerd kunnen worden, omdat er geen ESG-rating voor deze bedrijven bestaat. Wij maken in die gevallen onze eigen inschattingen, maar de letter van de wet stelt dat dan in het geval van dit model niet gesproken kan worden van een “groene” belegging.

Risico’s

Omvang van het universum

De systematiek van de Selector is gebaseerd op het principe van de Relatieve Sterkte. Lang niet alle aandelen met een notering in aan Europese beurzen worden in ons universum opgenomen. Zoals gezegd worden geen “penny stocks” opgenomen, maar ook zeer illiquide aandelen (doorgaans aandelen waarvan het grootste deel in vaste handen zit) worden niet meegenomen. Dit betekent dat geen garantie bestaat dat de aandelen gekozen worden, die onderhevig zijn aan de sterkste voorhanden zijnde trends ergens in de financiële wereld.

Kosten binnen beleggingsfondsen

Dat is in dit geval niet relevant omdat uitsluitend rechtstreeks in aandelen belegd wordt.

Transactiekosten

Transactiekosten op beurzen buiten Euronext liggen doorgaans hoger. Dat maakt dat de ex-ante TCO van de Europa Selector iets hoger ligt dan die van de Benelux Selector.

Concentratierisico

Door het beperkte aantal van 8 aandelen en door de mogelijkheid dat tot maximaal drie aandelen in één sector voor een cliënt op enig moment in portefeuille kunnen worden aangehouden, ontstaat de kans dat de spreiding van risico’s in de portefeuille slechts beperkt is. Bovendien is het mogelijk dat alle aandelen in één beleggingscategorie, zoals bijvoorbeeld alle biotechaandelen, bovenaan in de selectie staan. Hierdoor kan een eenzijdig marktrisico ontstaan. Omdat het systeem er ook naar tendeert de sterkste trends te vinden, kunnen koersreacties in de betreffende sectoren tot verhoogde volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken van de portefeuille leiden. Ook kan de afhankelijkheid van de beurzen van alleen Europese beurzen niet zijnde Amsterdam en Brussel een risico zijn. Het resultaat over 2017 spreekt wat dit betreft boekdelen, de Benelux Selector liet in 2017 een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 23,9% zien tegen 8,7% netto voor de Europa Selector. Aandelen als AMG en Galapagos waren verantwoordelijk voor het hoge rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken in 2017 in de Benelux Selector. In het universum van de Europa Selector waren geen vergelijkbare bedrijven voor handen.

Volatiliteit

Beleggingen die sterk stijgen kunnen ook sterk in waarde dalen.

Vertragingsrisico

De beschermingsmethodiek tegen koersdalingen binnen de Selector Methodiek zorgt ervoor dat zwak presterende aandelen worden verkocht en worden ingeruild tegen sterkere aandelen. In tijden van algemene koersdalingen op meerdere financiële markten tegelijk komt het voor dat de in koers sterkst gestegen aandelen het hardste onderuit gaan. Het duurt enige tijd voordat de portefeuille liquide wordt. Verkoop van aandelen geschiedt pas nadat de performance van de bestaande aandelen in historisch perspectief is verslechterd. En dat betekent dat nooit door uw beheerder op toppen verkocht zal worden.

Beleggers wordt derhalve aangeraden om niet met behulp van deze systematiek het gehele vermogen te beleggen maar binnen het gehele vermogen zelf een spreiding aan te brengen. Als bouwsteen in het totale vermogen kan dit een prima aanvulling op het totaal vormen.

Overige informatie

Deelname in de Europa Selector is mogelijk vanaf € 50.000 per account. Kosten voor beheer zijn 1,2% per jaar excl. BTW te berekenen in half jaarlijkse termijnen bij aanvang van de periode. Daarnaast wordt een performance fee berekend van 15% van de meerwinst boven een jaarlijks rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 8%. Verliezen uit voorgaande periodes dienen eerst ingelopen te worden, voor de 8% benchmark geldt geen compensatie eis met terugwerkende kracht.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Den Haag, 23 februari 2018
(bijgewerkt voor het laatst op 7 januari 2023)

Today’s Group BV / Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
Gijsbrecht K. van Dommelen

www.vladeracken.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.