De uitbraak is een feit

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (5 september 2016) 463,6.

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De beurs in de voorbije week

Het kan verkeren. Donderdag werd gekenmerkt door het tweede echec van de poging tot doorbraak in Amsterdam van het 458-niveau. Algemeen werd aangenomen, dat dit de inleiding was tot een terugval. Maar vrijdag kwam het bericht, dat de Amerikanen niet zo hard aan het werk waren als verwacht en dit stimuleerde het vertrouwen dat de FED de rente in september niet zou verhogen. De markten in Europa spoten omhoog en de doorbraak was een feit. De technische plaatjes zijn allemaal zeer positief geworden met uitzondering van de heel lange termijn. Wij zien daar nog niet veel goeds en dus willen wij niet euforisch worden voordat de doorbraak van vrijdag duidelijk is bevestigd. Dit klemt temeer omdat Amerika uiteindelijk niet echt participeerde in de misschien zeer overtrokken waan van de dag. In Amsterdam zijn de onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren duidelijk positief. Alleen het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken blijft achter. Hierin staat Beursplein 5 niet alleen. Dit zwakke volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken ziet men overal. Wij wijten het nog aan de vakantieperiode, maar om aan dit uitgangspunt vast te kunnen houden moet er toch snel verandering in komen.

De AEX Index

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ging in het herstel van afgelopen week voorop. Koninklijke Olie, Unilever en ING, de aandelen die de index in belangrijke mate bepalen, waren alle drie positief. Het toonde opnieuw aan dat de AEX geen representatieve index van de internationale aandelenmarkten en de markt in Amsterdam is, maar het wordt wel gemakkelijk gemaakt voor beleggers, want het noodzakelijke inzicht in de ontwikkelingen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken beperkt zich tot slechts enkele fondsen. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is dus uit zijn horizontale kanaal gebroken. Het voordeel van deze congestie periode (van 27 weken) is natuurlijk dat er ruimte tot stijging is ontstaan. Het ziet er naar uit dat de markten hiervan gebruik gaan maken. Een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken dient zich hierdoor aan, maar zolang de week indicatoren negatief blijven (en dat zijn zij op dit moment overal) zal deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken beperkt blijven. In Amsterdam lonkt de top van 474,87 van 27 januari van dit jaar. Duitsland heeft 10.860 voor ogen. De optimisten daar zullen op 11.430 wijzen. Het land van de onbegrensde mogelijkheden houdt het op nieuwe All-Time Highs zodra de S&P500 zijn vorige High op 2.193 heeft overtroffen (wat overigens vrijdag dus niet lukte). Wij nemen hieronder de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op.

BLOG 20160905 AEX

Figuur 1.

Het eerste dat opvalt, is het horizontale kanaal, dat zich begon af te tekenen eind februari van dit jaar. Dit kanaal werd begrensd door 409 aan de onderkant en 458 aan de bovenkant. Met een slotkoers van 463,6 werd dit kanaal afgelopen week duidelijk verlaten. Het MA40 en het MA10 liggen in correcte volgorde ten opzichte van elkaar. Het MA40 stijgt nog niet. Daar wordt dus nog op gewacht. De voorgaande top ligt op 478. Daarna komt 510,73 in het vizier. Uit het kanaal is een doel te berekenen en dat ligt op 507. Dit doel ligt voorlopig duidelijk buiten bereik. Daaronder ziet men een Lineaire RegressieHet berekenen van trendlijnen met behulp van de methode van de kleinste kwadraten. Copyright Vladeracken, die al positief is sinds de inzet van het kanaal. En daar weer onder vindt men de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze is nog dalend met dien verstande, dat het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram alweer stijgt. Maar om positief te worden moeten ze allebei stijgen. Amsterdam is de meest positieve markt op dit moment. Alle andere markten zien de twee elementen van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken nog dalende. Zolang men niet kan spreken van een echte stijging in de weekmoman moet men ervan uitgaan, dat stijgingen slechts een gering potentieel hebben. Een voorlopig doel van 475 ligt niet te ver weg en het lijkt dus dat dit vooralsnog het uitgangspunt moet zijn. Daar weer onder ziet u het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De zwarte lijn is een gemiddelde. Het blijft sterk achter en ligt nu dicht bij het dieptepunt ui februari van dit jaar. Het was toen een indicatie dat de val uit januari-februari geen lang leven beschoren zou zijn, want echte dalingen vinden plaats op stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Zo voltrekken zich ook echte stijgingen op stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en dat element ontbreekt er dus nu (nog) aan.
Onze slag om de arm wordt versterkt door het gegeven dat afgelopen vrijdag de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op zichzelf stond. Vrijwel geen enkele andere beurs heeft ook een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken laten zien. Ook dat is een signaal waar wij graag even op wachten alvorens echt positief te worden.

De Rente

Er lijkt nu toch enige beweging in de rente te komen. Reeds enkele malen wezen wij erop dat de daling van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staat leningen zich voltrok boven in het dalende kanaal. Nu heeft dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken het kanaal verlaten aan diezelfde bovenzijde. Het is nog te vroeg om enige conclusie te trekken maar zeker is dat zowel op de dagchart, op de weekchart als wel op de maandchart de indicatoren stijgen. Er wordt ook overal positief gedivergeerd. Misschien komt het doordat men vooruit loopt op een renteverhoging door de FED, want ook in Amerika zet men de rente iets oplopen. Zoals gezegd is het nog te vroeg om conclusies te trekken maar spannend wordt het wel.

De US $ in €’s uitgedrukt

Ondanks het feit dat de dollar in de afgelopen week iets steeg is er geen verandering in zijn positie gekomen. De indicatoren zijnop alle charts dalend.

De prijs van een vat Brentolie

De laatste dag van de week bracht het hestel. Het kon het verlies van de totale week niet goed maken, maar het begin is gezet. Wij zien de prijs van een vat Brentolie nu verder stijgen, maar het bereik is beperkt. Vorige toppen liggen op US$53 en US$70. Wij gaan ervan uit dat $53 gemakkelijk haalbaar is. $70 lijkt (nog) te hoog gegrepen.

Het Goud

De malaise, die de goudmarkt in de afgelopen 8 weken kenmerkte, lijkt ten einde. Wij zijn positief voor de edele metalen. Het zilver heeft het voortouw genomen maar nu is de prijs van een troy ounce goud duidelijk gevolgd. Mocht het niveau van US$1.370 gebroken worden dan komen US$1.390 en US$1.433 in zicht. Maar eerst moet het MA40 gebroken worden en dat ligt op US$1.340.

Strategie

Wij wachten op een bevestiging maar intussen hebben wij wel onze posities in de grondstoffenmarkten waaronder goud en zilver, versterkt.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 5 september 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.