Het goede nieuws eerst

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-04-30: 310,75)

Wij beginnen deze analyse met het goede nieuws en daarvoor vragen wij uw aandacht eerst voor de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in figuur 1.

Blog-20120430-AEX-Index-Fig-1

Figuur 1.

Het 200-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken is het niveau geworden waar de daling tot staan kwam. Even ging de koers daaronder maar er werd toen door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken al positief gedivergeerd (zie pijltjes). Men kon dus zien dat er sprake was van een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Er is in het koerspatroon een dubbele bodemTwee op elkaar volgende dieptepunten in de koersontwikkeling die min of meer op gelijk niveau liggen. Vaak betreft het een trendomkeer. Copyright Vladeracken te onderscheiden. De tweede bodem werd niet meer bevestigd door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Ergo: er was dus sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. De markt vertelt ons dus dat het niet gedaan is met de opgang, die in het begin van de afgelopen week werd ingezet. De eerste weerstand ligt op 316 en voordat de 337 gehaald kan worden moet het MA50 dat op 321 ligt, ook nog gebroken worden. Onderaan in figuur 1 staat het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. Daar zijn wij niet erg enthousiast over. Het blijft laag en dat is geen sterk signaal. Maar daartegenover staan een positieve AD-lijn, en ook een positieve Call/Put Ratio (niet getoond). Ook in New York zijn de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken in de afgelopen week sterk gestegen, terwijl de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodem waarvan de tweede bodem lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodem. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de Nasdaq gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken op het veilige niveau onder de dertig bleven.

De weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in figuur 2 hieronder laat ons een ander beeld zien:

Blog-20120430-AEX-Index-Fig-2

Figuur  2

Na een top gezet te hebben op 337 is de AEX gaan dalen en deze daling werd gestopt toen de oude steunlijn op 296 zeer dicht was genaderd. Er lijkt nu een omslag in de markt te zijn opgetreden. Onder in figuur 1 ziet u een korte (7) Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Wij hebben een korte genomen om het effect duidelijker te maken maar als u de gewone (14) neemt kunt u hetzelfde zien. Deze Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken Indicator laat een forse (negatieve) divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zien met het koerspatroon. Iets eerder bij A was er ook sprake van een dieptepunt in het koersniveau, maar de stijging van de koersen zette pas in toen er een tweede bodem was gezet, die dieper lag dan de eerste maar bij welke tweede bodem de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken fors positief divergeerde. Dit is het type plaatje waarvan de technische analist droomt. De tweede bodem wordt niet meer bevestigd en dus is de conclusie dat er een stijging ophanden is. Maar bij B (het meest recente koersniveau) is het duidelijk dat er nog gewacht moet worden op een positief signaal. En dat zou kunnen komen als de koersen eerst een tweede bodem zetten.

Nu is het geen wet van Meden en Perzen dat er van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken sprake moet zijn alvorens een bodem kan worden geconstateerd. Bovendien liggen de dieptepunten bij B veel verder uit elkaar dan bij B. Maar`het ontbreken van positieve divergenties in de weekgrafiek is wel een reden om voorzichtig te zijn. Het is te vroeg om te kunnen constateren dat de bodem van afgelopen week de definitieve bodem is geweest.

En vandaar onze waarschuwing dat er op dit moment alleen maar korte termijn gedacht kan worden. Het is nog heel goed mogelijk dat er nog een tweede bodem gaat volgen. Het is op dit moment ook nog onbekend hoe diep deze zal uitvallen (als hij komt).

En deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken vindt u terug in alle markten behalve in de grafiek van de S&P500.

De Maand

De maandgrafieken hebben ernstig geleden onder de recente daling, maar in het algemeen (niet allemaal dus) zijn ze nog positief. Maar er wordt overal negatief gedivergeerd. Vanuit de maand gezien, hangt er dus ook een dreiging boven de markt en dit zou de negatieve signalen die uitgaan van de weekgrafieken kunnen versterken.

De Rente

Er is nog steeds geen duidelijkheid welk technisch patroon in ontwikkeling is. Is het een gewone Head & Shoulder, die een stijging inluidt of is het een Reversed H&S patroon, dat een verdere daling van de rente aankondigt. Na de opzienbarende overeenstemming in Den Haag, die afgelopen week bereikt werd, heeft de daling zich weer ingezet. De 3-maands Euribor is nog steeds aan het dalen en het dieptepunt van april 2011 komt nu snel dichterbij.

De Amerikaanse $ versus €

Van de dollar is weinig nieuws te melden. Het blijft aanmodderen, maar het patroon is nog steeds stijgend. Wij blijven vasthouden aan een (eerste?) doel van 81,1 ook al lijkt het veel voeten in de aarde te hebben alvorens hij daar zal komen.

De prijs van een Troy Ounce Goud

De World Gold Index is tot aan de bovenzijde van een dalend kanaal gestegen. Wij achten het zeer wel mogelijk dat de barrière van deze bovenkant genomen wordt maar daarna volgen al snel de gemiddeldes en voor een doorbraak daarvan vinden wij geen argumenten. Onze conclusie moet daarom zijn dat wij eerlang weer een daling gaan zien van de prijs van het  Goud.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is tot aan de bovenkant van een horizontaal kanaal gestegen. Er is geen enkele indicatie als zou deze prijs eerlang uit dit kanaal uitbreken. Wij houden het erop dat er een daling gaat plaatsvinden, die best wel tot US$99 kan gaan.

Onze Strategie

Wij wachten  rustig af, maar staan klaar om op zwakke dagen aandelen te gaan kopen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 30 april 2012
Gijsbrecht van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie de hier besproken technieken volgt of wenst te volgen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.