Vermogensbeheer

Wanneer een individu of een instelling vermogen heeft en dit vermogen niet zelf wenst te beleggen kan dit worden uitbesteed aan derden. In Nederland (en de meeste Westerse landen) zijn daar strikte regels voor opgesteld door de betreffende toezichthouders. Voor Nederland zijn dat De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit financiële Markten (AFM).

Vormen van vermogensbeheer

Er zijn verschillende manieren waarop het beheer van vermogen kan worden uitbesteed. Op de eerste plaats kunt u deelnemen aan een beleggerspool, een vehikel, dat op zijn beurt belegt in effecten of andere beleggingsvormen. U vertrouwt er dan op dat de beheerders van deze pool voor u de beste methode vinden om een goed rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken te behalen. Mocht u problemen hebben met de keuze van de specifieke beleggingsfondsen, dan kunt u zich laten adviseren door een expert. Deze moet dan eerst een “cliëntenprofiel” en een “risicoprofiel” opstellen en kan aan de hand daarvan een keuze voorstellen.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen bestaan ook in diverse soorten en maten. Het belangrijkste onderscheid zit in de vraag of de fondsen dagelijks verhandelbaar zijn of niet en in de vraag wat de minimum investering is die u moet doen om in het fonds te mogen beleggen. Wanneer de investering minstens € 50.000 moet zijn, dan is de kans erg groot dat het fonds geen door de AFM goedgekeurd prospectus heeft en moet u toch weer zelf aan het werk om een oordeel over het fonds te vellen, doorgaans geld dan het advies: niet doen.

Beleggingsadvies

U kunt ook een adviseur in de arm nemen die u vertelt hoe u het vermogen moet beleggen, maar waarbij u tegelijkertijd steeds zelf de eindbeslissing neemt en de geadviseerde transactie al dan niet uitvoert. Ook hier moet een “cliëntenprofiel” en een “risicoprofiel” worden opgesteld (let op, een adviseur, die u adviseert over financiële producten en uw beleggingsbeleid, dient een vergunning te hebben), maar de bescherming die u als belegger geniet van de toezichthouders is beperkt omdat u zelf per saldo aan de knoppen blijft draaien. Onze ervaring is dat het beleggingsbeleid er op deze manier doorgaans niet consistenter op wordt en deze “hybride” vorm van vermogensbeheer afbreuk doet aan het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken dat uiteindelijk behaald wordt.

Individueel vermogensbeheer

Ten slotte kunt u ook het beheer van het vermogen uitbesteden aan een beheerder. Deze dient in Nederland over een vergunning te beschikken (controleer dat!). De vergunning geeft de beheerder het recht om geld, dat op een rekening op naam van de belegger staat,
te beleggen. Ook de beheerder moet eerst een “cliëntenprofiel” en een “risicoprofiel” opstellen en moet zich vervolgens houden aan de richtlijnen die hij met zijn cliënt afspreekt. Maar vervolgens neemt de beheerder de beleggingsbeslissingen en rapporteert achteraf over wat hij gedaan heeft en wat dat de cliënt heeft opgeleverd. Alleen in deze vorm bent u volledig geschoond van de eigen bemoeienis met het beleggingsbeleid.

Waarom zou Vladeracken uw vermogensbeheerder moeten zijn?

Goed Rendement

Vladeracken slaagt erin een rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken te behalen op het aan haar toevertrouwde vermogen, dat vrijwel ieder jaar uitstijgt boven de rendementen van de “benchmarks” die worden afgesproken met haar cliënten zoals bijvoorbeeld de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, de S&P500 Index en anderen.

Onafhankelijke werkwijze

Vladeracken investeert volgens bepaalde regels. De persoonlijke intuïtie en de eigen(gereide) visie op het marktgebeuren trachten wij uit te sluiten door het gebruik van duidelijk gedefinieerde systemen. Onze beleggingstechnieken bestrijken zowel de Technische als de Fundamentele AnalyseEen analyse techniek die zich richt op de redenen van de markt-bewegingen. Benjamin Graham wordt beschouwd als de grondlegger van de Fundamentele Analyse. Copyright Vladeracken. Onze klanten kunnen kiezen op welke wijze en volgens welke regels zij hun vermogen beheerd willen zien. Hierdoor kunnen wij volledig onafhankelijke van andere aanbieders opereren en bestaat er bij ons derhalve geen “gedwongen winkelnering”.

Contact met U

Vladeracken heeft een beperkt aantal klanten. Dit maakt het mogelijk dat wij veel tijd kunnen besteden aan een regelmatig contact met de klant. Daarnaast zenden wij hen iedere drie maanden een overzicht van hun portefeuille inclusief ons commentaar. Iedere maand zenden wij hen een investeringsbrief “De Technische Belegger”, die onze inzichten in de markt weergeeft. Iedere week geven wij op onze blog (te bereiken via www.vermogensbeheer.co) een update van het marktgebeuren en wat en waarom wij bepaalde zaken gedaan hebben. Regelmatig publiceren wij artikelen op onze Blog die betrekking hebben op financiële instrumenten, op acties die in de markt en in ons vermogensbeheer plaatsvinden, op tekenen, patronen en technieken waarover de lekenpers zich buigt (en die U mogelijkerwijze verontrusten) en dergelijke. Als onze cliënten dit willen, informeren wij hen via Twitter of Linked-In over nieuwe onderwerpen in onze blog. Daarnaast staan wij altijd open voor een persoonlijk contact.

Niet afhankelijk van derden

Vladeracken BV is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Niet gebonden aan een bank of een andere financiële onderneming, die u vele soorten producten waaronder bijvoorbeeld eigen beleggingsfondsen, wil verkopen. Vladeracken belegt voor u op de wijze die u wenst en zij heeft er geen enkel commercieel belang bij om uw vermogen te beheren op enig andere wijze.

Kosten

In tegenstelling tot veel andere vermogensbeheerders is Vladeracken steeds volledig transparant ook waar het gaat om de kosten die zij haar cliënten in rekening brengt. U betaalt een vaste fee die tweemaal per jaar wordt afgerekend evenals een prestatieafhankelijke vergoeding. In de rapportages wordt steeds aangegeven hoe groot deze zou zijn als er op moment van rapporteren zou worden afgerekend, maar er wordt slechts aan het einde van het jaar op basis van het netto behaalde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken feitelijk een prestatievergoeding afgerekend. Uiteraard is het ook mogelijk om andere vormen van kostenverrekening af te spreken maar daar wordt dan wel eerst met u een afspraak over gemaakt. Vladeracken BV ontvangt geen vergoedingen van derden zoals aanbrengfees of bestandsvergoedingen; als die beschikbaar zijn komen zij rechtstreeks ten goede van de cliënt of worden zij aan de klant door betaald. Zie hiervoor onze uitgebreide toelichting op onze site.

Toezicht

Vladeracken staat middels haar vergunning onder de toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank. Vergunninghouders op het gebied van beleggingsadvies en vermogensbeheer zijn geregistreerd bij de AFM en u kunt ze derhalve vinden op http://www.afm.nl/nl/professionals/registers/alle-huidige-registers.aspx.

Den Haag, 6 september 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Voor meer informatie klik hier of mail ons: vladeracken@vermogensbeheer.co

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.