Op naar 565

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (16 oktober 2017) 546,21

Onze conclusies:
Korte termijn: verdeeld
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld/positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een New High voor de AEX Index in 2017

Het ongelooflijke is opnieuw gebeurd. De markt is ten halve gekeerd. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zette een nieuwe High. De geldpomp van Draghi stuwt de markten op en hoe ongezond alles er ook uitziet als men iets verder kijkt dan de neus lang is, de weg omhoog blijft vervolgd. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is nu op weg naar de 565. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken stak afgelopen week met kop en schouder uit boven de andere indexen die overigens, dat dient gezegd te worden, ook mooie resultaten boekten. Maar in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken vindt men ASML en Arcelor die vooral voor de grote sprong voorwaarts zorgden (om dan nog niet te spreken van Unilever en natuurlijk RD, die ook een duit in het zakje deden). Er waren veel meer aandelen die niet meededen. Een van de meest opvallende was de winnaar van de afgelopen tijd Galapagos die afgelopen vrijdag meer dan 1,5 punt verloor en als men de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken ziet dan zal de daling in de komende tijd zich wel verder doorzetten. Het fenomeen van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken dat wij reeds eerder meldden breidt zich duidelijk uit. Opvallend is het dat de Call/Put Ratio in Amsterdam zonder meer achterbleef bij de stijging. Blijkbaar zijn er dus niet zoveel beleggers, die alleen maar oppervlakkig naar de indicatoren kijken. En het wijst er ook op dat de markt inderdaad door slechts een beperkte groep gedragen wordt. Of het nu beleggers of fondsen zijn die niet meedoen, maakt dan niet zoveel uit want het effect ditmaal is, zoals blijkt, hetzelfde. De markt gaat omhoog!!! Maar de belegger dient zeer voorzichtig te blijven. Dit is een markt die niet overtuigt. Intussen was het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken afgelopen vrijdag bijzonder hoog. En dat was dan wel weer goed nieuws, want het wijst hoogstwaarschijnlijk op shortdekking. Blijkbaar is er een aantal beleggers, dat het ineens positiever inziet. De AEX All Share Index deed overigens niet erg mee met het feest, opnieuw een teken dat de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken in deze beweging ontbreekt.

De daggrafiek van Dow Jones Industrials Index (DJIA)

Wij laten u hieronder de daggrafiek van een ETF zien, waarin de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken wordt geschaduwd met een hefboomMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Zie voor een formule onder Leverage. Copyright Vladeracken van 2. De koers van deze ETF reageert daarmee in beginsel tweemaal zo sterk als de onderliggende index zelf. Het gaat hier om een brede Europese Index samengesteld uit de koersen van de 50 grootste Europese ondernemingen. De problemen die hij toont zijn dus vrij algemeen.

Figuur 1.

De Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken heeft zich het mooist gedragen in de afgelopen tijd. Vrijdag nog werd er een nieuwe All-Time High gezet. Het was wel een zwarte candle en dat wijst toch op zwakte. Maar de stijging is imposant. Het zag er in september even naar uit dat er een hoognodige correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de maak was, maar daar kwam niets van terecht. Vanuit een top daalde de DJIA met zegge en schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken 2,7%. Het MA50 fungeerde als steun. Van daaruit ging het na enig aarzelen weer omhoog. Inmiddels ligt de koers weer ruim 1.100 punten hoger. Er is in augustus dan ook geen enkele anomalie opgeruimd. Nu is de onderliggende situatie weer duidelijk slecht geworden. Als men alleen maar even naar de afstand tussen de koersen en het MA200 kijkt dan ziet men dat deze nu ruim 8% bedraagt. De beide gemiddeldes liggen 4,8% van elkaar. Hier moet en gaat verandering in komen en het is een rekenkundige wetmatigheid dat de koersen onder het MA50 moeten komen willen ze beiden dichter bij elkaar komen. Maar normaal zou het zijn dat de koersen om beide gemiddeldes heen slingeren. Om dat te bereiken moet er fors gedaald worden. Dit zal overigens alleen maar gebeuren, dat is de les uit het recente verleden, als de FED zijn balanstotaal op actieve wijze gaat terugdringen. Men is nog niet zover in Amerika, maar men zal er wel komen. Het is mogelijk, dat wanneer de FED haar programma slechts houdt op niet-herinvesteren, men er rekening mee moet houden, dat de abnormale omstandigheden op de geldmarktDe markt waarop geld wordt geleend en uitgeleend tussen financiële instellingen. Copyright Vladeracken weliswaar geleidelijk te niet gedaan worden, maar dat dit er voor gaat zorgen, dat de markten met lichte reacties ervan af gaan komen.

Immers, QE heeft ervoor gezorgd dat de daling van de omloopsnelheid van geld door het versneld afbouwen van de balansen van algemene banken in het Westen, werd opgevangen. Als nu de balans van de FED wordt opgebouwd in een tempo waarbij de omloopsnelheid van het geld in de Amerikaanse economie weer toeneemt, dan is er helemaal geen sprake van geldcreatie geweest en heeft het QE-programma in de VS zijn werk per saldo prima gedaan. En inmiddels is te zien dat de balansen van de Amerikaanse algemene banken weer groeien, een duidelijk teken van het feit dat de omloopsnelheid van geld in de VS weer toeneemt. Als dan ook nog de winsten van het bedrijfsleven blijven toenemen (en daar moet voor 2018 ernstig aan getwijfeld worden), dan kan deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken nog wel even aanhouden.

Dit alles behoudens catastrofes, waarvoor de kansen in deze tijd met in Amerika een ongeremd orakel aan het bewind, groot zijn. Helemaal onder in de figuur ziet u de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hij daalt al vijf dagen en hij divergeert negatief. Tussen de koersen en de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken vindt men de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, Hij ligt nog hoog maar hij divergeert ook negatief. De daling werd al voorzichtig ingezet. Men mag dus echt niet veel verwachten van de voortrekkende rol van de DJIA in de komende tijd anders, dan dat hij zal proberen de markten omlaag te duwen. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken geldt dat het nu te beginnen cijferseizoen, gezien de industriële hausse, wel eens voor de nodige stimulansen zou kunnen zorgen, die ons de laatste 20 tot 25 punten kunnen brengen alvorens de markt zijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken weer ingaat. Alsdan zal de belegger wel geruster zijn want het slechte seizoen en de zwakke oktobermaand liggen dan achter ons.

De Rente

De mooie uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken waarvan wij vorige week verhaalden is weer teniet gedaan. De FED-notulen bliezen het sprookje uit. Met name de weekgrafiek is weer gedraaid. Het kan dus even duren voordat de weg omhoog weer wordt gevonden. Maar de aanname dat de rente dit jaar niet verder verhoogd zal worden is slechts een aanname, die niet op harde feiten is gebaseerd. Het kan in de komende maanden weer verkeren. Technisch gezien is de ruimte voor een daling slechts zeer beperkt. En afgelopen maand was de inflatie in Duitsland in elk geval 1,8% op jaarbasis, dicht bij de doelstelling van de ECB!

De US$ in €’s uitgedrukt

Als men de daggrafiek van de dollar moet geloven is het alweer afgelopen met de stijging. Maar de weekgrafiek vertelt een heel ander verhaal. Toch lijkt de ruimte niet zo groot dat er gedacht moet worden aan een koers van 86.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie is even vastgelopen op US$58, een duidelijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. En er zijn ongewone ontwikkelingen aan de gang op de oliemarkt. De productie van schalie olie in de US ligt hoog, de export vanuit de US ligt ook zeer hoog. En de voorraden aldaar zijn sterk dalend. De conclusie, die hieruit wordt getrokken, zij het dat deze niet met honderd procent zekerheid kan worden uitgesproken, is dat de vraag het aanbod overstijgt. Als dit waar is en nu het winterseizoen in aantocht is, zou dat in kunnen inhouden dat we binnenkort een prijs van $ 60 in het vizier krijgen. Het technische beeld zal zich dan wel moeten aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. De trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is in elke geval positief.

Het Goud

De World Gold Index is vrijdag net boven de US$1.300 per troy ounce gesloten. En de grafieken duiden nog steeds op een verdere stijging. Een eerste doel ligt op US$1.360.

Strategie

Wij zijn afgelopen week voorzichtig begonnen met het uitbreiden van onze posities in aandelen, om te beginnen met de aankoop van twee bedrijven uit de sector halfgeleiders, te weten Aixtron (Duitsland) en BE Semiconductor. De komende expiratie zou nog voor wat neerwaarts vuurwerk kunnen zorgen. Wij verwachten daar gebruik van te kunnen maken door onze aandelenposities verder uit te breiden.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

17 oktober 2017 10.30 Inflatie- en productiecijfers Groot-Brittannië
17 oktober 2017 11.00 Sentimentindicatoren ZEW, Duitsland
17 oktober 2017 12.00 Prijsindexcijfers consumenten voor de Eurozone
17 oktober 2017 15.15 Industriële productie VS
18 oktober 2017 Speciale economische bijeenkomst EU (over BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken)
22 oktober 2017 16.15 Speech Mario Draghi

Hele week: bedrijfscijfers 3de kwartaal

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 16 oktober 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.